VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

VR-Yhtymä Oy:n sisäinen tiedote muutoksista lipunmyyntiin

VRLeaksiin saapui tänään VR:n sisäinen dokumentti, jossa kerrotaan VR:n asemien henkilötyövuosien vähennystarpeista. Dokumentin sisältö on miltei sama kuin julkisuudessa ollut tiedote sillä erolla, että sisäisen tiedotteen lopussa on muutamia kysymyksiä ja vastauksia. Alla oleva teksti on suora kopio VR:n sisäisestä dokumentista tekstin lopun avonaisine kysymyksineen.

”Sisäinen tiedote Verstas 20.8. klo 13

Yhteisiin uutisiin:

Muutoksia VR:n lipunmyyntiin

VR aloittaa 20. elokuuta myyntiä ja asiakaspalvelua koskevan muutoshankkeen. Siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut matkustajaliikennedivisioonan ja Rautatievirkamiesliiton kesken käynnistyvät 27. elokuuta. Hankkeen tavoitteena on mm. sopeuttaa palveluasemien henkilökuntaa ja aukioloaikoja nykyiseen tilanteeseen, jossa junalippujen myynti on siirtynyt voimakkaasti itsepalvelukanaviin.

Tällä hetkellä yli puolet junalipuista ostetaan VR:n itsepalvelukanavista eli verkkokaupasta ja lippuautomaateista. Jatkossa junalippujen ostamisen itsepalvelukanavista arvioidaan lisääntyvän entisestään kun lippuja voi ostaa myös mobiililaitteilla. Varsinkin verkkokauppa on lisännyt suosiotaan viime vuonna käynnistyneen hinnoittelu-uudistuksen jälkeen. Myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut yli 50 prosenttia, ja kasvu jatkuu edelleen.

– Tämä muutos näkyy perinteisten lipputoimistojen asiakasmäärien merkittävänä vähenemisenä, sanoo [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].

Muutoshankkeen piirissä on matkustajaliikenteen myyntiyksikön organisaatio, jossa työskentelee 316 henkilöä. Hanke koskee mm. kaikkien palveluasemien lipunmyyntejä. Riihimäen asiakaspalvelukeskuksessa muutoshanke koskee puhelinvaihdetta.

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioidaan henkilövaikutukset myyntiyksikön organisaatioon sekä muutokset myynnin eri yksiköiden palveluaikoihin, asemien henkilöstömääriin sekä palveluneuvojien työssäkäyntialueisiin. Yhtenä tavoitteena on ottaa laajempaan käyttöön joustavia työaikamuotoja kuten osa-aikaisuutta ja hyödyntää niitä nykyistä merkittävästi tehokkaammin. Tiettyjen toimintojen osalta selvitetään tehtävien mahdollista ulkoistamista.

Lipunmyyntejä tai asemia ei suljeta, mutta niiden palveluaikoja tarkistetaan. VR:llä on kaikkiaan 35 palveluasemaa eri puolilla rataverkkoa.

Alustavan arvion mukaan myyntiorganisaatiosta päättyy työtä toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelyiden seurauksena 98 henkilötyövuotta. Lopulliset vaikutukset tarkentuvat neuvotteluiden edetessä. Muutokset toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät viimeistään 20. marraskuuta mikäli neuvotteluissa ei sovita muuta niiden päättämisestä. Neuvottelujen piirissä olevaa henkilöstöä on tänään informoitu mm. sähköpostein, ja matkustajaliikenteen palveluesimiehet ja asiakaspalvelupäälliköt ovat saaneet lisätietoja hankkeesta sekä ohjeet henkilöstön tukemiseen ja tarkempaan tiedotukseen.

Lisätietoja:

[nimi poistettu VRLeaksin toimesta]
[nimi poistettu VRLeaksin toimesta]

Kysymyksiä ja vastauksia, henkilöstö, lisätietojen antajan käyttöön, ei julkaista!

Lipunmyynti:

K: suljetaanko joitakin asemia kokonaan?
V: Yhtään nykyistä asemaa ei suljeta, mutta niiden palveluaikoja tarkistetaan vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita.

K: Mitä asemia muutos koskee?

K: Irtisanotaanko asiakaspalvelijoita? Kuinka montaa ihmistä muutokset koskevat?
V: Työtehtävien vähennystarve on 98 htv.tä. Vaikutukset tarkentuvat yt-neuvottelujen aikana

K: Tuleeko osa-aikaistamisia?
V: Osa-aikaistaminen on osa keinovalikoimaa.

K: Kuinka paljon saadaan hoidettua eläkejärjestelyin?
V: Nämä tarkentuvat neuvotteluissa

K: Koska tehdään päätöksiä keitä henkilöitä ja mitä asemia muutokset koskevat?
V: Neuvottelujen päättyessä tiedotetaan muutosten toteuttamisesta ja aikataulusta.

K: Millä aikavälillä muutokset tehdään?
V: Muutokset toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

K: Lipunmyynneissä/puhelinpalvelussa on jo nyt pahoja ruuhkia, tilannehan pahenee ja vaikuttaa jaksamiseen, miten tähän vastataan?

K: henkilöstöä on koulutettu runsaasti asiakaspalveluun, onko tämä kaikki ollut turhaa työtä ja hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa?

K: Mitä jäljelle jäävälle henkilökunnalle tapahtuu?

K: Kuinka paljon asiakasmäärät lipputoimistoissa ovat pudonneet?
V:

K: Aiotaanko lippuautomaatteja lisätä? Kuka niitä huoltaa?”

Lisäksi alla on tämänpäiväinen sähköposti VR:n henkilöstölle, jossa käydään tarkemmin läpi alkavien yt-neuvotteluiden perusteita:

”Hei kaikki!

Asemaorganisaatiota ja asiakaspalvelukeskuksen puhelinvaihdetta koskeva YT-neuvotteluesitys on jätetty tänään 20.8. työntekijöiden edustajista pääluottamusmies [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].
YT-neuvotteluiden aloittaminen asemaorganisaatiossa perustuu asemien myynnin vähenemiseen, asiakkaiden siirtyessä yhä enemmän asioimaan muihin kanaviin. Myynti ei siis ole laskenut kokonaisuudessaan vaan jakautunut kanavien kesken.

Neuvottelun piirissä on yhteensä 316 henkilöä ja arvio vähentämistarpeesta koskee enimmillään 98 htv:tä. Lopullinen luku täsmentyy neuvottelujen päätyttyä.
Neuvottelujen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen kaikilla osa-alueilla. Asemaorganisaatiossa YT:n alaisina ovat myös päälliköt ja esimiehet.
Neuvotteluilla haetaan lisää joustavuutta ja liikkuvuutta työpisteiden välillä ja tämän sekä osa-aikaisuuden mallien avulla parempaa henkilöstön suunnittelua asiakastarpeeseen verrattuna.
Neuvottelut aloitetaan, kun neuvotteluesityksen jättämisestä on kulunut 5 päivää. Ensimmäinen neuvottelu on kutsuttu 27.8. ja neuvottelut kestävät maksimissaan 3 kk, päättyen näin ollen marraskuun lopussa.

Asemien myynti on tammi-kesäkuulta vähentynyt edellisvuoteen verrattuna -25,8%. Asemien myynnin osuus on nyt 38% kun se vielä viime vuonna oli 49,3%. Asemakohtaisia eroja on olemassa.
Puhelinvaihteessa puhelujen määrä vähenee jatkuvasti ja palvelutarve vaihtelee päivittäin.

Asioiden etenemisestä neuvottelujen aikana tiedotetaan neuvottelujen hengessä ja kokouksissa sovitusti. Työnantajan puolelta järjestetään yleistä ja työpaikkakohtaista tukea tarpeen mukaan.
Päälliköt, matkustajaliikenteen johto ja myynnin johto tekee parhaansa tukeakseen teitä asiakaspalvelussa tilanteesta huolimatta. Tulemme myös kiertämään aktiivisesti paikkakunnilla keskustelemassa ja kuuntelemassa. Myös työterveyshuolto on tietoinen ja tukee jaksamisessa.

Palveluesimiehet oli maanantaiksi kutsuttu lähiesimiespäivään. Päivän aikana heille annettiin taustatietoja, sekä eväitä, jotta voivat toimia tukenanne, asiakaspalvelupäälliköiden ja minun roolia unohtamatta. Päälliköille annettiin myös tarkemmalla tasolla tietoa YTn syistä ja menettelytavoista.

Asiasta julkaistaan sisäinen tiedote klo 13.00 Verstaalla ja ulkoinen tiedote klo 14.00.

Ohessa sisäinen tiedote liitteenä etukäteen tiedoksenne.

Työnantajan puolesta julkisuuteen asiaa kommentoi ja kysymyksiin vastaa [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].
Alueilta mahdolliset median ym. ulkoiset kyselyt ohjataan assistenttien [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] ja [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] kautta [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] vastattavaksi.”

9 responses to “VR-Yhtymä Oy:n sisäinen tiedote muutoksista lipunmyyntiin

 1. Ville S 24.8.2012 16:20

  Voisi taas palata tuohon VRLeaksin aiempaan tiedotteeseen, jossa Leaks ilmoittaa lopettavansa julkaisutoiminnan päästyään tavoitteisiinsa.

  Kun kuuntelee henkilöstön mielialoja, niin tavoitteisiin ei taatusti olla päästy. Näkisittepä keskustelun tason VR:n sisäisillä nettisivuilla, joilla henkilöstö veturinkuljettajia myöten vittuilee avoimesti omalla nimellään Mikael Arolle ja muulle johdolle. Aro on uudistusohjelmallaan ja bonusten metsästyksellään saanut koko konsernin kuilun partaalle ja VR:n lopullinen romahdus ei taida olla enää kaukana.

 2. veijo v 24.8.2012 17:09

  Kyllä Aro sai firman polvilleen alle kolmessa vuodessa ja Tiitola jatkaa samaa rataa. P..le, että tommosia VR:n ulkopuolisia ukkoja tulee näyttään saneeraustaitojaan. Aro ei saa bonuksia, jotka hän on kieltänyt, vaan kannustimia! No jospa henkilöstötutkimus taas kertoo jotain.

  • Ville S 25.8.2012 10:22

   Odotan mielenkiinnolla seuraavaa henkilöstötutkimusta. Ei ole kovinkaan vaikeaa ennustaa, että työtyytyväisyys ja TRIM-indeksi syöksyvät entistä jyrkemmin. Taitaa henkilöliikenteellä koittaa vaikeat ajat, kun pomoksi palkattiin osaamaton ja ammattitaidoton Lidl-mies.

   On se muuten kumma, että työntekijöitä rekrytoitaessa vaaditaan alan koulutusta ja työkokemusta, mutta johtajaksi voidaan näköjään palkata kuka hyvänsä. Merkonomin koulutus ja kaupassa työskentely kun eivät nähdäkseni anna kovin hyviä eväitä rautateiden henkilöliikenteen johtamiseen.

 3. murmur 27.8.2012 10:53

  Kyllä kammottavaa esimerkkiä työelämän kehityksestä näyttää edelläkävijänä valtion omistama yritys! Mitä lipunmyyntiin ja palkanlaskutoimintoihin tulee, näyttää VR:ltä häviävän työpaikat varsinkin naisilta.
  Eikö firmoja yleensä kehitetä toimivammiksi ja tehokkaammiksi muutenkin kuin pelkästään saneeraamalla. Johdosta pitäisi löytyä muitakin eväitä (tai juomia) myös pitkäntähtäimen kehitykseen ja uudistukseen.
  Ei kovinkaan innovatiivista aloittaa saneeraus potkimalla pois vanhat, ammattitaitoiset ja työpaikkaan sitoutuneet työntekijät. Nämä ihmiset lähtevät yleensä täyden työpöydän äärestä. Eikö rakenteista pitäisi ensin ravistella pois erilaisissa palkintoviroissa ja hyvävelijärjestelmän jakamissa asemissa palkkaa nauttivat vilttiketjulaiset.

 4. Juna meni jo 27.8.2012 16:37

  Kyllähän se raha pitää kentältä hankkia, ei lisäämällä VR:n pääkonttorin henkilökuntaa. Siellä alkaa olla analyytikkoja ja muita omituisia nimikkeitä jo aivan tarpeeksi ja heidän palkanmaksuun ei rahat kohta riitä. Ei liene pikkupalkkaista porukkaa. Ja mitähän siellä tekee joku yhteiskuntavastaava? Kyllä kai se tj ennenkin on ne hommat hoitanut. Suojatyöpaikka lienee. Kentälle väkeä, siellä sitä tarvitaan rahaa repimään! Kyllä tässä varmaan ex-tj Kuitunenkin
  päätään pyörittelee ja menoa ihmettelee. Hyvin menestynyt firma ja henki loistava vielä muutama vuosi sitten ja nyt henkilöstö voi todella pahoin. Johdon luulisi jo vetävä johtopäätökset tilanteesta ja nostavan kytkintä!

 5. Uuno 28.8.2012 10:17

  Vihreistä VR:lle palkattu yhteiskuntasuhdejohtaja vastaa siitä, että VR:ää terävimmin kritisoineet vihreät ovat VR:n monopolin säilyttämisen kannalla jatkossakin.

 6. Santtu 28.8.2012 17:07

  Näinhän se menestyvä firma kaadetaan. Uudet johtajanklopit kuvittelevat osaavansa ja ymmärtävänsä kaiken. Vanha kaarti, joka on noussut duunariportaasta päällikkötasolle siirretään
  sivuun ja kaikki osaaminen ja ymmärrys heitetään samalla roskakoppaan. Uudet päälliköt ovat myyneet omaisuutta ja jopa liiketoimintaakin, vain saadakseen taseen näyttämään voittoa ja bonukset laukeamaan. Valitettavasti ymmärrys ei ole riittänyt siihen, että olisi tajuttu mikä tekee yrityksen tuloksen! Tulos tehdään työntekijöiden työn tuotosta. Jos työntekijät eivät koe, että heidän työpanostaan arvostetaan, on vaikea saada heitä motivoitua tehtäväänsä. Nykyisten johtajien mielestä työntekijä on pelkkä kustannuserä, josta olisi hyvä päästä eroon. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi henkilöstötutkimukset ovat jatkuvasti näyttäneet aina vain surkeammilta. Se että potkitaan pihalle 10 työntekijää ja palkataan tilalle yksi päällikkö, joka ei itsekkään tiedä mitä hänen pitäisi tehdä ei todellakaan paranna tulosta. Ihmetyttää, eikö ministeriössä ole huomattu mitään? Meneekö kaikki energia siihen, että perustetaan päällekkäisiä organisaatioita valvomaan toisiaan. Ehkä tilanne huomataan sitten jos todellinen kilpailu raideliikenteessä avautuu ja nähdään, että se toimii ilman valtavaa päällikkö- ja assistenttilaumaa, pelkästään ammattitaitoisten työntekijöiden turvin.

 7. Kyllästynyt duunari 29.8.2012 20:35

  ”Hauskinta” tässä on se, että uuden loistavan myyntijärjestelmän tultua painotettiin että asemien lipunmyynneissä panostetaan palveluun. Sisääntulevista euroista ei välitetä, palvelu on ykkösasia. Koko myyntihenkilökunta kurssitettiin, eikä varmasti ollut ihan halpaa lystiä sekään. Kummasti se on vajaassa vuodessa tilanne kääntynyt päälaelleen. Kun ei tuu tuottoa, niin tulee kenkää. Se taatusti parantaa sitä kaivattua palvelua…

  Kuten joku mainitsi, muutama vuosi sitten oli vielä hyvä olla VR:llä töissä ja henki oli hyvä. Tänä päivänä tilanne on ihan karmea, kaikki revitään työntekijöiden selkänahasta. Henkilöstötutkimuksen tulokset voi olla mielenkiintoista luettavaa.

  • elli 27.9.2012 10:07

   Koettakkee kestee.Vuosisitteneläköitynyt kond! Kaljavirman ent.johtaja huseeraa!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: