VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2015

VR:n ostoliikennehinnoissa yli kymmenen miljoonaa euroa ilmaa – osa katteesta toimivan johdon bonuksiin?

UUTINEN

VR-saatekirjeen kansi

10.2.2015 uutisoitiin VR:n ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) välisen ostoliikenteen mahdollisesta suoraostosta jopa vuoteen 2021 asti. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan HSL-alueen kilpailutetun lähijunaliikenteen piti alkaa 1.1.2018, mutta näin ei tuoreen suunnitelman mukaan tule tapahtumaan. Mikäli suoraostosopimusta jatketaan muun VR:n henkilöjunaliikenteen yksinoikeuden tavoin vuoden 2024 loppuun asti, tarkoittaa se VR:lle lähes 700 miljoonan euron sopimusta indeksikorotuksineen.

HSL-pk 10022015

ALOITE UUTEEN SOPIMUKSEEN TULI VR:LTÄ

VRLeaksin haastatteleman HSL:n liikennepalveluiden sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalon mukaan aloite uuden suoraostosopimuksen tekemiseen tuli HSL:lle VR:n toimitusjohtaja Mikael Arolta tarjouksen saatekirjeessä 29.1.2015. HSL laskee saavuttavansa VR:n tarjouksen myötä noin 6 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, mikä tarkoittaa noin 10 %:a HSL:n ja VR:n välisestä ostoliikennesummasta.

VRLeaksin VR:n sisältä saamien tietojen mukaan VR kuitenkin vähentää junahenkilökuntansa määrää HSL-alueen liikenteessä noin 120 henkilötyövuodella, mikä tarkoittaa sivukuluineen vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa, eli VR ei käytännössä kärsi myöntämänsä alennuksen vuoksi lainkaan euromääräistä tappiota.

VR:n henkilöliikennestrategiassa kerrotaan seikkaperäisesti, kuinka paljon halvemmalla mahdolliset kilpailijat voisivat operoida HSL-alueen liikennettä. VR:n nyt HSL:lle jättämä tarjous on noin puolet tästä summasta; henkilöliikennestrategian mukaan kilpailijat voisivat operoida noin 15 miljoonaa euroa VR:ää edullisemmin, kun VR:n tuore tarjous on noin 6 miljoonaa euroa aiempaa edullisempi.

VR-saatekirje I

VR-saatekirje II

VR:N OSTOLIIKENNESOPIMUKSISSA JOPA YLI 10 MILJOONAA EUROA ILMAA

VRLeaksin HSL:ltä ja Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) keräämistä ostoliikennelaskuista ja -sopimuksista selviää, että niin HSL kuin LVM:kin ostavat VR:ltä junaliikennettä vuositasolla 105 miljoonalla eurolla, josta LVM:n osuus on noin 45 miljoonaa euroa. Mikäli myös LVM:n ostoliikennesopimuksessa on noin 10 %:n alennusvara, tarkoittaa se LVM:n osalta vuodessa noin 4,5 miljoonaa euroa. Näin HSL:n ja LVM:n ostoliikennesopimuksissa voi olla jopa toistakymmentä miljoonaa euroa ilmaa vuosittain. Mikäli hinnoittelu jatkuu samanlaisena ostoliikennesopimuksissa VR:n yksinoikeuskauden loppuun asti, tarkoittaa se VR:lle noin sadan miljoonan euron katetta siitä, että VR on saanut sovittua ilman kilpailutusta omalta kannaltaan edulliset sopimukset tilaajainstanssien kanssa. Toisin sanoen VR:n ei tarvitse tehdä tämän kyseisen sadan miljoonan euron eteen mitään.

YHTEENSÄ JOPA MILJARDIN EURON SOPIMUKSET MAHDOLLISIA ILMAN KILPAILUTUSTA

Mikäli HSL ja LVM niin haluavat, ne voivat jatkaa VR:n suoraostosopimuksia myös vuoden 2021 jälkeen aina vuoden 2024 loppuun saakka. VR:n ostojunaliikenteen liikevaihto vuositasolla on noin 110 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa yhdessä LVM:n ja HSL:n ostoliikennesopimuksien osalta kymmenen vuoden aikajänteellä lähes miljardia euroa. Mikäli VR:n omat laskelmat oikeasta kustannustasosta kilpailijoiden osalta pitävät paikkansa, tarkoittaisi se kymmenien miljoonien eurojen säästöjä HSL:lle mainittuna ajanjaksona, jos HSL-liikennettä operoisi jokin muu yritys kuin VR-Yhtymä Oy. Vertailun vuoksi LVM voisi tilata tällä summalla VR:n ostojunaliikennettä kolmeksi vuodeksi tai toisaalta valtio voisi saada osinkoja VR:stä kolmen vuoden ajan tasaisesti 50 miljoonan euron vuositahtia, eikä se vaikuttaisi mitään omavaraisuuteen tai tuloskuntoon.

VR:n valtio-omistaja ei saa VR:stä käytännössä lainkaan osinkoja, vaikka valtio onkin toinen VR:n kahdesta suurimmasta asiakkaasta LVM:n osalta. VR:n hallitus esitti, ettei osinkoja jaeta vuoden 2013 tuloksesta. Sen sijaan yhtiön toimivalle johdolle ja asiantuntijoille 6,9 miljoonan euron bonukset. Mikael Aro kertoi MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa 12.1.2015 VR:n yltävän vuoden 2014 osalta ennätystulokseen. Tämä tullee johtamaan myös yhtiön toimivan johdon ennätysbonuksiin.

VR:n yhtiökokouksessa 22.5.2014 valtio-omistaja kuitenkin otti VR:stä noin 30 miljoonan euron osingot. Tämä siis poikkesi VR:n hallituksen alkuperäisestä esityksestä.

HSL:N VASTAUKSET VRLEAKSIN KYSYMYKSIIN

Onko HSL noudattanut hankintalakia uuden sopimuksen valmistelussa? Jos ei ole, miksi ei?
– Uuden sopimuksen valmistelu käynnistyy vasta nyt. Rautateiden henkilöliikennepalvelujen järjestämisessä sovelletaan EU:n palvelusopimusasetusta ja erityisalojen hankintalakia. Erityisalojen hankintalain asiantuntija Aarne Kumlinin lausunnon mukaan lainsäädännössä ei ole estettä soveltaa PSA:n 5 artiklan 6 momentin mukaista suorahankintaa rautatieliikenteen palvelusopimuksen tekemiseen.

Onko kilpailutuksen edellyttämä hankintailmoitus EU-alueelle tehty?
– PSA:n (EU:n Palvelusopimusasetus, toim. huom.) mukainen ennakkoilmoitus sekä suorahankinnasta että tarjouskilpailun järjestämisestä on päätöksen mukaisesti tehty tällä viikolla, tulee näkyviin EU:n virallisessa lehdessä joskus ensi viikolla.

Onko vanhassa sopimuksessa ollut vaatimus junahenkilökunnasta HSL-alueen junissa? Entä uudessa?
– Vanhassa sopimuksessa on ollut korvausperusteena junahenkilökunnan mitoitus. Tilaajan asettamaa vaatimusta ei ole ollut. Uudessa sopimuksessa junahenkilökunnan tehtävät ja mitoitus määritellään liikennöinnin, turvallisuuden, järjestyksen ylläpidon ja asiakaspalvelun tarpeiden perusteella, ja niistä päätetään lopullisen sopimuksen hyväksymisen yhteydessä HSL:n hallituksessa 2/2016

Miksi HSL:n ja VR:n välinen vanha sopimus olisi mennyt joka tapauksessa katkolle ennen vuodenvaihdetta 2017/2018? Miksi vanha sopimus olisi voitu lopettaa etuajassa?
– Vanha sopimus voidaan päättää etuajassa, koska VR:n tarjous suorahankinnasta sisältää suostumuksen tähän, ja HSL saa säästöjä nopeammin kuin kilpailutuksen kautta olisi mahdollista. Jos edetään nopealla kilpailutusaikataululla, vanha sopimus on normaalisti voimassa ja sitä itse asiassa jatkettaisiin puolella vuodella, koska kilpailutuksen suunniteltu realistinen aikataulu johtaisi liikenteen aloitukseen kesäkuussa 2018.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR oli tehnyt uuden tarjouksen HSL:lle mahdollisesti siksi, että VR:ssä herättiin toden teolla lähitulevaisuudessa alkavaan ostoliikenteen kilpailutukseen.

VRLeaks julkaisee VR:n HSL:lle jättämän tarjouksen kokonaisuudessaan. Voit ladata nämä dokumentit alta:

https://vrleaks.files.wordpress.com/2015/02/hslh-pc3a4c3a4tc3b6s-17c2a7-pk-ote.pdf

ja

https://vrleaks.files.wordpress.com/2015/02/vr-tarjous.pdf

 

FAKTA

  • VR:llä on voimassa oleva henkilöjunaliikenteen yksinoikeussopimus kaukojunaliikenteessä 31.12.2024 asti
  • HSL on VR:n suurin yksittäinen asiakas 60 miljoonan euron vuosittaisilla ostoilla
  • HSL voi halutessaan jatkaa VR:n suoraostosopimusta LVM:n tavoin 31.12.2024 asti
  • VR:n yksinoikeussopimus ei turvaa työpaikkoja, varmista ostoliikenteen edullisuutta tilaajille tai matkalippujen edullisuutta matkustajille
  • VR:n monopoli voi jatkua ilman kilpailutusta jopa kymmenen vuotta myös HSL-alueella, jolloin VR:n yhtiöittämisestä tulee kuluneeksi 29,5 vuotta: VR yhtiöitettiin kilpailuun valmistautumisen vuoksi 1.7.1995

VR vs kilpailija

VRLeaks

Juttua päivitetty 20.2.2015 klo 10.02 VR:n osinkojen jaon osalta yhtiökokouksessa 22.5.2014.

Poliisi: VR:n mahdollinen salakatselu vanhentunut – tietosuojavaltuutetulla ei resursseja tutkintaan

UUTINEN

VRLeaksin KRP:lle jättämä tutkintapyyntö ei johtanut esitutkintaan

VRLeaksin keskusrikospoliisille 21.1.2015 jättämä tutkintapyyntö VR:n mahdollisesta VRLeaksin toimitukseen kohdistuneesta salakatselusta ei johtanut esitutkinnan aloittamiseen Helsingin poliisilaitoksella. Helsingin poliisi pyysi VRLeaksia ottamaan yhteyttä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnioon. Aarnion mukaan tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole resursseja alkaa tutkia tämänkaltaisia asioita, sillä tietosuojavaltuutetun toimiston toimivalta ei yllä poliisin valtuuksiin.

Helsingin poliisi suoritti kolme vuotta sitten kotietsinnän VR-Yhtymä Oy:n pääkonttoriin ja takavarikoi sieltä useampia tietokoneita mahdollisten laittomien henkilörekistereiden tarkistusta varten. Poliisin tuolloisessa esitutkintamateriaalissa todettiin, että VR:ssä oli suoritettu salakatselua, mutta asian syyteoikeus oli vanhentunut. Laittomia henkilörekistereitä VR:n järjestelmistä ei sen sijaan poliisin esitutkinnassa löytynyt. VR:n tuolloinen turvallisuusjohtaja ei kuitenkaan poissulkenut niiden olemassaoloa, kuten alla olevista dokumenteista selviää.

Alla sekä vuoden 2012 että vuoden 2015 tutkinnan päätökset Helsingin poliisilaitokselta täsmälleen samoista epäilyistä.

HPL TP 27012015

HPL TP 22052012

 

VR-Yhtymä Oy kertoo haastehakemuksessaan, ettei VR:n toimiva johto tiennyt yllä olevista toimeksiannoista. Lienee luonnollista kysyä, miksi sitten VR:n toimiva johto on antanut toimeksiantoja VR:n entiselle turvallisuuspäällikölle näillä viitteillä? Huomionarvoista tässä on se, että VR:n entinen turvallisuuspäällikkö on tehnyt töitä VRLeaks-viitteellä niinä viikonloppuina, jotka olivat alun perin merkitty hänelle vapaiksi.

Lisälomake

VRLeaks ei voi olla varma, etteikö mahdollista salakatselua olisi jatkettu vuoden 2012 jälkeen.

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: