VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: kesäkuu 2012

VRLeaks päättää julkaisutoimintansa toistaiseksi

VRLeaks päättää julkaisutoimintansa toistaiseksi.

VRLeaks on päässyt alkuperäisiin tavoitteisiinsa, eli näihin kolmeen asiaan, jotka VRLeaks alun perin toiminnalleen asetti:

1. Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen VR-Yhtymä Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä
2. Yrityskulttuurin parantaminen ja nykyaikaistaminen
3. Mahdollisten yhtiössä tapahtuneiden rikosten ja niiden jatkamisen lopettaminen

VRLeaks kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia niitä lukuisia ihmisiä ja muita sidosryhmiä, jotka ovat mahdollistaneet koko VRLeaksin olemassaolon ja ovat sitä kautta edesauttaneet muutosten käynnistymistä niin valtion omistajaohjauksen kuin VR-Yhtymä Oy:nkin osalta.

Alla asiaan liittyvä lehdistötiedote:
VRLeaksin tiedote 14.6.2012

VR:n tuoreimmat henkilöstötyytyväisyysmittaukset VR:n intranetissä

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR-Yhtymä Oy:n henkilöstön työhyvinvointi ei ole parantunut viime syksyn jälkeen merkittävästi. VRLeaksille VR:n intranetistä (Verstas) vuodetun kuvan mukaisesti VR:n henkilöstötyytyväisyys näyttää tältä:

Työt ovat lisääntyneet (49 %:ia vastaajista)

Työstä on kadonnut mielekkyys (32 %:ia vastaajista)

VR-Yhtymä Oy ja TraFi yhteistyöseminaarissa Levillä

VRLeaksin Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFilta pyytämien matkalaskujen sisällöistä käy ilmi, että TraFin virkamiehet ovat käyneet ”yhteistyöseminaarissa” Kittilän Levillä VR-Yhtymä Oy:n edustajien kanssa. Vaikka VR-Yhtymä Oy omistaakin Levillä Pendolinna-nimisen huvilan, TraFin virkamiehet ovat majoittuneet paikalliseen hotelliin. Varsinainen seminaari on pidetty Levi Summitissa, joka selviää oheisista matkalaskuista.

Kahden vuorokauden matka TraFin kahden virkamiehen osalta Helsingistä Kittilään ja takaisin maksoi TraFille noin 2.000 euroa.

TraFin ja VR Groupin konttoreiden välimatka Helsingissä on noin 4 kilometriä. Tälle matkalle riittää Helsingin sisäinen kertalippu, jonka hinta on 2,70 EUR.

Huomioitavaa on myös se, että yksittäisen TraFin virkamiehen ravintolalasku Levillä on ollut 369,80 EUR.

VRLeaks kiinnitti haltuunsa saamien matkalaskudokumenttien osalta huomion myös siihen, että esimerkiksi linja-autoyhtiö Väinö Paunu Oy:tä, Savonlinja Oy:tä tai Koiviston Auto Oy:tä ei ole mainittu kertaakaan TraFin virkamiesten matkalaskuissa. Toisin sanoen, valtion kokonaan omistama monopoliyhtiö käy neuvotteluita viranomaistahon kanssa Lapissa, mutta yksityiset yritykset eivät niin tee.

Alla asiaan liittyvien matkalaskujen ensimmäiset sivut:

VIRKAMIES I:n matkalasku

VIRKAMIES II:n matkalasku

Matkalaskut kokonaisuudessaan saa tarvittaessa VRLeaksista, mutta emme julkaise niitä VRLeaksissa.

VR: matka-aika Vaasasta Helsinkiin lyhenee 47 minuuttia – tosiasiallisesti 7 minuuttia

VR-Yhtymä Oy tiedotti tässä tiedotteessaan, että ”Vaasasta Helsinkiin kulkeva IC 44 -juna muuttuu Pendolinoksi. Matka nopeutuu 47 minuutilla, joten matka-aika on kolme ja puoli tuntia.” Tämä on totta junan IC44 osalta, mutta lyhin matka-aika Vaasasta Helsinkiin lyhenee vain 7 minuuttia. Junilla P440 ja S42 on päässyt Vaasasta Helsinkiin tähänkin asti 3 tunnissa ja 37 minuutissa; uuden Pendolino-vuoron (S44) ajoaika on 3 tuntia 30 minuuttia. Tämän näkee alla olevista aikatauluista:

Aikataulut 3.6.2012 asti:


Matka-aika junilla P440 + S42 yht. 3h 37 min

Aikataulut 4.6.2012 alkaen:


Matka-aika junalla S44 3h 30min

47 minuutin matka-ajan nopeutuminen koskee siis vain yhtä junavuoroa, ei siis kaikkia, vaikka VR:n tiedotteesta sellainen mielikuva saattaakin syntyä.

Helsinki-Vaasa-Helsinki-aikataulut löytyvät alla olevista linkeistä:
3.6.2012 asti: Hki-Vs_5.3.-3.6.2012_pdf
4.6.2012 alkaen: Hki-Vs_4.6.-8.12.2012_pdf