VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2014

Junan pysähtyminen maksaa vitosen ja tuottaa satasen

UUTINEN

VRLeaksin haastattelemien energia-alan asiantuntijoiden mukaan yksittäisen henkilöjunan pysähdyksen kustannusvaikutukseksi arvioidaan noin viisi euroa. Aiheesta on käyty keskustelua myös täällä. VR:n vuoden 2013 vuosiraportin mukaan kaukoliikenteessä tehtiin 13,6 miljoonaa matkaa ja VR:n matkustajajunaliikenteen lipputuotot vuonna 2013 olivat noin 400 miljoonaa euroa, koko junaliikenteen lipputulojen ollessa 459 miljoonaa euroa, josta HSL:n osuus oli 58,9 miljoonaa euroa. HSL:n ostoliikenteen lipputuloja VR ei saa pitää itsellään. Sen sijaan Liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikenteen lipputulot VR voi pitää, jonka perusteella VRLeaksin laskelmat on tehty.

VRLeaks laski keskimääräisen lippuhinnan olevan siten noin 30 euroa matkustajaa kohden. VR:n tiedotteen mukaan Lievestuoreen ja Haukivuoren asemilla matkustajia on keskimäärin kolme junaa kohden. 30 euron lippuhinta lisättynä arvonlisäverolla tuo VR:lle kolmen matkustajan osalta bruttolipputuloja noin sata euroa kutakin junaa kohden. Pysähtymisestä aiheutuvat energiakulut VR:lle ovat noin 5 euroa.

Näiden laskelmien mukaan pysähtymisten lopettaminen Haukivuorella ja Lievestuoreella ei voi perustua pysähdyksen aiheuttamiin energiakustannuksista aiheutuneisiin liiketappioihin. Mutta ei myöskään pitenevään matka-aikaan, kuten kertoo viranomaisen ohje pysähdyksen vaikutuksesta matka-aikaan.

VIRANOMAISDOKUMENTTI: JUNAN PYSÄHDYS VAIKUTTAA MATKA-AIKAAN ENINTÄÄN KOLME MINUUTTIA

VRLeaks sai Liikennevirastolta Ratahallintokeskuksen vuonna 2007 laatiman dokumentin ”Opas aikataulusuunnitteluun”. Oppaan sivulla 15 / 24 kerrotaan, että henkilöjunille käytetään niin sanottuna lähtölisänä 1-2 minuuttia, pysähdyslisänä yhtä minuuttia. Aikeissaan lopettaa Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähdykset, VR on toistuvasti kertonut matka-ajan pidentyvän viidestä kymmeneen minuuttiin kustakin yksittäisestä pysähdyksestä johtuen. Liikenneviraston toimittama dokumentti kuitenkin kumoaa tämän yksiselitteisesti.

Kyseessä eivät ole pelkät minuutit, vaan ennen kaikkea se mielikuva, millainen yksittäisen pysähdyksen vaikutus kokonaismatka-aikaan matkustajille syntyy tai millaisena matkustaja kokee yksittäisen pysähdyksen aiheuttaman matka-ajan pidennyksen. VRLeaks kertoi 17.4.2014, että yksittäisen pysähdyksen vaikutus matka-aikaan esimerkiksi Helsingin ja Kuopion välillä on noin yksi prosentti. Vaikka junien huippunopeus Mikkeli-Pieksämäki-rataosalla, jossa myös Haukivuoren asema sijaitsee, nostettaisiin 200 km/h:iin, Haukivuoren pysähdys ei silti vaikuttaisi kolmea minuuttia enempää junien matka-aikoihin.

Jyväskylä-Pieksämäki-rataosalle ei ole kaavailtu suurimman sallitun nopeuden nostoa lähitulevaisuudessa. Tällä rataosalla sijaitsee Lievestuoreen asema, joka on niin ikään lakkautettavien pysähdyspaikkojen joukossa yhdessä Haukivuoren kanssa.

Alla ote Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) laatimasta Opas aikataulusuunnitteluun -ohjeesta:

RHK_2007

Ratahallintokeskuksen laatiman oppaan voit ladata kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:
https://vrleaks.files.wordpress.com/2014/04/opas_aikataulusuunnitteluun.pdf

VRLeaks

Asemalakkautusten vaikutus matka-aikaan 1 %

UUTINEN

Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähdysten lakkauttamiset vaikuttavat kokonaismatka-aikaan Helsingistä Kuopioon noin prosentin. VR:n aikataulujen mukaan esimerkiksi InterCity-juna 69:n matka-aika Helsingistä Kuopioon on 4 h 38 min, josta Haukivuoren pysähdyksen osuus kokonaismatka-aikaan jarrutuksineen ja kiihdytyksineen on noin 3 minuuttia.

VRLeaks vertasi Kouvola-Pieksämäki-välillä kulkevien InterCity-junien matka-aikaa Pendolinoihin, jotka ohittavat pysähtymättä sekä Mäntyharjun että Haukivuoren. InterCity-junat ajavat Kouvolasta Pieksämäelle ajassa 1 h 50 min, Pendolinon ajaessa saman välin ajassa 1 h 43 min, eli pysähtyminen kahdella asemalla pidentää matka-aikaa keskimäärin 3,5 minuuttia. Tämä tarkoittaa kokonaismatka-aikaan noin yhden prosentin pidennystä Helsinki-Kuopio-välillä.

VRLeaksin tarkastelemien aikataulujen mukaan junan pysähtyminen missä tahansa Suomessa vaikuttaa matka-aikaan enimmillään kolme, mutta keskimäärin kaksi minuuttia. Helsinki-Tampere-rataosalla liikennöivien InterCity-junien osalta matka-aikaan ei vaikuta lainkaan se, pysähtyykö juna Toijala-Tampere-välillä Lempäälässä vai ei: matka-aika on aina 1 h 45 min. VR:n perustelut liikenteen nopeutumisesta pysähdyspaikkoja karsimalla eivät siten pidä paikkaansa.

VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu perustelee Haukivuoren ja Lievestuoreen asemien lakkauttamista YLEn Ajantasassa 16.4.2014 näin: ”VR haluaa nopeuttaa matka-aikoja esimerkiksi Tampereen ja Kuopion välillä”. VRLeaks muistuttaa, että Haukivuoren asema ei sijaitse Tampereen ja Kuopion välillä, eikä Haukivuoren pysähdyksellä ole siten merkitystä Tampereen ja Kuopion väliseen matka-aikaan. Pieksämäellä tapahtuviin junanvaihtoihin Haukivuoren pysähdyksellä ei niin ikään ole vaikutusta.

Lehtipuu kertoo sanomalehti Karjalaisen verkkohaastattelussa 17.4.2014 ”-  Junien pysähtymiset noilla asemilla loppuvat 11. elokuuta, mutta mitään muita vastaavia suunnitelmia ei VR:llä ole.” Toisin sanoen, VR aikoo lopettaa junien pysähtymiset kahdella asemalla ja perustelee tätä sillä, että matka-ajat nopeutuvat valtakunnallisesti.

VRLeaks laski auki lukuisten junien matka-aikoja ympäri Suomen ja teki vertailuja eri asemilla pysähtyvistä ja asemat ohittavista junista ja niiden aikatauluista. Alla vertailu.

Rataosa Parikkala-Joensuu
– Pendolino S 7, matka-aika Parikkalasta Joensuuhun 72 minuuttia (Juna ei pysähdy Imatra-Joensuu-välillä missään, ei edes Parikkalassa. Parikkala-Joensuu-välin ajoaika laskettu Parikkalan ohitusajan mukaan)
– InterCity 5, pysähdyspaikat Parikkala, Kesälahti, Kitee, matka-aika 74 minuuttia

Rataosa Helsinki-Lahti
– InterCity 109, matka-aika 54 min, pysähtyy Tikkurilassa
– Z-junan matka-aika 61 min, pysähdyspaikat Tikkurila, Kerava, Haarajoki ja Mäntsälä
IC 109:n huippunopeus on 200 km/h, Z-junan 160 km/h.

Rataosa Hämeenlinna-Tampere
– Pendolino S 81, matka-aika 41 min, pysähtyy Toijalassa
– Taajamajuna, matka-aika 46 min, pysähdyspaikat Parola, Iittala, Toijala, Viiala ja Lempäälä
Pendolinon huippunopeus on 200 km/h, taajamajunan 160 km/h

Rataosa Seinäjoki-Vaasa
– Pendolino S 61, matka-aika 55 min, pysähtyy Isokyrössä
– Taajamajuna 443, matka-aika 58 min, pysähdyspaikat Ylistaro, Isokyrö, Tervajoki ja Laihia

Rataosa Pieksämäki-Jyväskylä
– InterCity 928, matka-aika 49 min, pysähdyspaikat Hankasalmi ja Lievestuore
– InterCity 934, matka-aika 47 min, pysähtyy Hankasalmella

Yllä olevan vertailun perusteella voidaan näyttää toteen paitsi pysähdyksen vaikutus kokonaismatka-aikaan, myös se, ettei junan huippunopeus vaikuta ratkaisevasti matka-aikaan.

FAKTA

– Junan yhden pysähdyksen vaikutus kokonaismatka-aikaan on enimmillään kolme minuuttia, usein selvästi tätä vähemmän
– Junan huippunopeus ei vaikuta merkittävästi matka-aikaan
– Haukivuoren ja Lievestuoreen asemien lakkauttaminen vaikuttaa noin 25.000 matkustajan matkoihin
– VR esitti talvella 2014 Y-junien pääteaseman muuttamista Karjaalta Siuntioon, jota Liikenne- ja viestintäministeriö ei hyväksynyt

Taustoituksen vuoksi VRLeaks julkaisee alla kaikkien Suomen kaukoliikenneasemien matkustajamäärät vuosilta 2007 ja 2008.

Alavus-Kokemäki

Kokkola-Paimenportti

Paltamo-Turku Satama

Tuuri-Ähtäri

VRLeaks

VR lakkauttaa asemia yksinoikeudesta huolimatta

UUTINEN

VR kertoi 8.4.2014 aikovansa lakkauttaa Lievestuoreen aseman 11.8.2014 alkaen. YLE uutisoi 14.4.2014 VR:n aikovan lakkauttaa myös Haukivuoren aseman. Lakkauttamisen perusteet ovat molempien asemien osalta samankaltaisia. 8.4.2014 VR:n tiedotteessa kerrottiin ”– Ymmärrämme junaa käyttävien harmin palvelun lakatessa. Olisimme toivoneet, että Lievestuoreella junan käyttö olisi lisääntynyt ja olisimme voineet jatkaa palvelua, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Ari Vanhanen.”
YLEn haastattelussa 14.4.2014 VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoo Haukivuoren osalta näin: ”– Ymmärrämme junaa käyttävien harmin palvelun lakatessa. Olisimme toivoneet, että Haukivuorella junan käyttö olisi lisääntynyt ja olisimme voineet jatkaa palvelua.”

VR:n 8.4.2014 julkaiseman tiedotteen mukaan Lievestuoreen keskimääräinen matkustajamäärä junaa kohden on kolme henkeä, mikä tarkoittaa vuositasolla noin 10.000 matkustajaa. VR:n lipputulot näistä matkustajista ovat pienimmilläänkin 60.000 euroa, mikäli Lievestuoreelle menevät tai sieltä lähtevät matkustajat ostaisivat halvimman mahdollisen saatavilla olevan VR:n aikuisten junalipun (Lievestuore-Hankasalmi, noin 6 euroa / suunta). 60.000 euron lipputuloilla melko moni juna voi pysähtyä Lievestuoreen asemalla.

VR perustelee asemien lakkautusta niiden laskeneilla matkustajamäärillä. VR kertoo YLEn tämän päivän haastattelussa Haukivuoren aseman matkustajamäärien pudonneen 30 prosenttia kymmenen vuoden aikana. VRLeaksin poimimien lippuhintahistorioiden mukaan samassa ajassa InterCity-junan lippu Helsingistä Haukivuorelle on noussut 38 eurosta 55 euroon, eli nousua on tullut kymmenessä vuodessa 50 prosenttia, inflaatio huomioiden noin 30 prosenttia.

VR:N YKSINOIKEUSSOPIMUS

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja VR tekivät 3.7.2013 VR:n yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksen, joka on voimassa 31.12.2024 asti. Yksinoikeussopimus tarkoittaa sitä, että VR:llä on Suomessa henkilöjunaliikenteen monopoli niillä rataosilla, joilla VR harjoittaa henkilöjunaliikennettä. Yksinoikeussopimus velvoittaa VR:ää pitämään yllä nykyisenlaajuisen palvelutason, eikä VR voi yksipuoleisesti heikentää palvelutasoa niillä rataosilla, joilla VR:llä on joko LVM:n tilaamaa ostojunaliikennettä tai VR:n omalla riskillä harjoittamaa velvoiteliikennettä. Sen sijaan VR:n kokonaan omalla riskillä ajamien junien ja pysähdyspaikkojen määrää VR voi muuttaa vapaasti.

Hiljaisia henkilöliikenteen asemia Lievestuoreen ja Haukivuoren lisäksi Suomessa on lukuisia. Näihin voidaan lukea kuuluviksi esimerkiksi Kemi-Rovaniemi-rataosan asemat Tervola ja Muurola, kuten myös Seinäjoki-Vaasa-rataosan väliasemat. VR kaavaili tammikuussa 2014 katkaisevansa Rantaradan Y-junaliikenteen Karjaan sijasta Siuntioon, mutta tämä ei ollut LVM:n ostoliikennesopimuksen vuoksi mahdollista.

LVM:n ja VR:n välinen yksinoikeussopimus antaa yksityisille raideliikenneoperaattoreille periaatteessa mahdollisuuden liikennöidä henkilöjunia niillä rataosilla, joilla VR ei liikennöi. Kilpailu on siten vapaata, mutta vain teoriassa, sillä tässä esimerkin tapauksessa yksityinen operaattori ei voi alkaa liikennöidä esimerkiksi Mikkeli-Haukivuori- tai Jyväskylä-Lievestuore-rataosilla henkilöjunia, sillä VR:llä on näillä rataosilla henkilöjunaliikennettä, vaikka VR:n junat eivät mainituilla asemilla tulevaisuudessa enää pysähtyisikään.

TOISTAKYMMENTÄ HILJAISTA ASEMAA LAKKAUTUSUHAN ALLA

VRLeaks kokosi listan Suomen hiljaisimmasta asemista, joilla VR harjoittaa henkilöjunaliikennettä omalla riskillään. VR voi lakkauttaa liikenteen näillä asemilla periaatteessa milloin tahansa, eikä mikään muu operaattori voi hoitaa näiden asemien henkilöjunaliikennettä ennen 1.1.2025. Huomionarvoista on myös se, että kertaalleen lakkautetun rautatieaseman uudelleen avaaminen henkilöliikenteen käyttöön edellyttää muun muassa laitureiden korotusta ja valaistuksen uusimista vastaamaan yleiseurooppalaisia saavutettavuussäädöksiä. Menettely on kallis ja raskas, mikä tekee asemien uudelleen avaamisen matkustajapalvelukäyttöön kalliiksi ja hankalaksi.

Lista hiljaisimmista henkilöliikenneasemista, joilla VR ajaa omalla riskillään (Rataosa sulkeissa).
Tervola, Muurola (Kemi-Rovaniemi)
Ylistaro, Isokyrö, Tervajoki, Laihia (Seinäjoki-Vaasa)
Joutseno, Simpele, Kesälahti, Kitee (Lappeenranta-Joensuu)

FAKTA

  • VR:llä on neljänlaista henkilöjunaliikennettä: 1) LVM:n ostoliikennettä, jossa VR pitää lipputulot, 2) HSL:n ostoliikennettä, jossa HSL pitää lipputulot, 3) VR:n velvoiteliikennettä ja 4) VR:n omalla riskillä ajamaa liikennettä.
  • VR ei voi lakkauttaa tai supistaa ostojunaliikennettä. Sen sijaan omalla riskillä ajamaansa liikennettä VR voi supistaa tai lisätä.
  • VR on lisännyt viimeksi omalla riskillä ajamiensa junien määrää Lahden oikoradan käyttöönoton myötä viimeksi 3.9.2006 muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta.
  • LVM:n ja VR:n ostoliikennesopimusta muutettiin 4.6.2012 siten, että rataosan Kouvola-Kuopio junat eivät enää ole LVM:n ostoliikennettä. Tämä antoi mahdollisuuden siihen, että VR voi heikentää rataosan palvelujaan rajoituksetta, kuten nyt on käymässä Haukivuorelle.
  • Vertailun vuoksi Ruotsin Skånessa pysähdyspaikkojen määrää on lisätty, kun muillekin operaattoreille on annettu mahdollisuus harjoittaa henkilöjunaliikennettä.

Juttua korjattu 16.4.2014 klo 19.43 Ylitornion ja Pellon osalta: rataosan junat kuuluvat VR:n velvoiteliikenteen piiriin, eikä VR voi lopettaa pysähdyksiä näillä liikennepaikoilla ilman LVM:n lupaa.

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: