VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: tammikuu 2012

VR:n aition vieraat Hartwall Areenalla

VRLeaksin saamien tietojen mukaan Hartwall Areenan aition isänniksi ovat olleet oikeutettuja VR-Yhtymä Oy:n johtajat tasoilla L1 ja L2 (L1/L2 = Level = VR:n TOP50-johtajat). Aition suurin vierasmäärä on koostunut Liikenne- ja Viestintäministeriön virkamiehistä, Valtioneuvoston kanslian ihmisistä (valtion omistajaohjausosasto) ja HSL:n (Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymä) edustajista. Vasta näiden jälkeen aition vieraina ovat olleet merkittävimmät yritysasiakkaat.

Asian tekee erikoiseksi se, miksi valtio-omisteinen yritys ylipäätään tarjoaa valtio-omistajalleen edustusta.

VR:n toimitusjohtajan terveiset henkilökunnalle (VR:n intranetin perjantaipalsta)

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aro on pitänyt VR:n intranetissä niin sanottua perjantaipalstaa, jossa hän kertoo VR:n johdon kuulumisia henkilökunnalle. Hämmästyttävän asiasta tekee se, ettei perjantaipalstaa ole julkaistu kertaakaan 23.12.2011 jälkeen. VRLeaksilla ei ole tietoa siitä, onko perjantaipalstan julkaisemattomuudella ja VRLeaksin perustamisella yhteyttä toisiinsa.

Perjantaipalstan uutisia voit lukea oheisesta pdf:stä (3,6 MB): Aron perjantaipalsta

VR:n lehdistöpäivät Levin Pendolinnassa

VRLeaksin saamien tietojen mukaan valtion kokonaan omistama monopoliyhtiö VR-Yhtymä Oy on järjestänyt jo vuosia erilliset lehdistöpäivät omistamassaan edustushuvila Pendolinnassa Levillä. Päivien kulku on ollut seuraava: kevään hiihtosesonkiaikaan torstaisin Helsingistä Kolariin lähtevään yöjunaan on liitetty VR:n salonkivaunu, johon on kutsuttu eri medioiden edustajia. Junan saavuttua Kolariin, on siirrytty bussikuljetuksella Leville ja majoituttu VR:n Pendolinnaan, jossa on vietetty perjantain ja lauantain välinen yö. Leviltä on siirrytty lauantai-iltapäivisin takaisin Kolarin, josta on matkustettu samalla salonkivaunulla Helsinkiin.

VRLeaks hankkii kevään aikana VR:ltä erilliset vaunuluettelot niistä Kolarin junista, joihin salonkivaunu on liitetty ja julkaisee ne sivuillaan. Ainakin aiempina vuosina Pendolinna-reissu on ollut viikoittainen käytäntö.

Salonkivaunun tiedot löytyvät oheisesta pdf:stä: VR-salonkivaunu_vanha

VR:n toimiva johto Varman hallituksessa – samalla VR siirtänyt eläkevakuutuksensa Varmaan

VRLeaksin selvitysten mukaan VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aro on istunut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:n hallituksessa vuodesta 2010. VR-Yhtymä Oy on siirtänyt eläkevakuutuksensa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:lle vuoden 2010 alusta alkaen.

Lisäksi VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen Riku Aalto istuu Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:n hallituksessa.

Aiheeseen liittyvät dokumentit löytyvät alta:
http://www.vr-konserni.fi/attachments/5gppd2hrk/5xFZuc2Gp/Vuosiraportti_2010_nettipdf.pdf (pdf:n sivu 28/112)
ja
Varman internetsivuilta https://www.varma.fi/fi/tietoavarmasta/yhtiotietoa/hallintojajohtaminen/hallitus/pages/default.aspx

Onko tässä ristiriidan mahdollisuus? Voiko sama henkilö ajaa kahden yrityksen etua, josta toinen toimii osin verorahoitteisesti (valtion ostama henkilöliikenne)?

(Juttua korjattu kirjoitusvirheen osalta 30.1.2012 klo 17.44: Riku Aalto on VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen, ei sen puheenjohtaja)

VR-Yhtymä Oy:n sisäinen tarkastus koskien Transpoint Internationalia

VRLeaksiin tuli tällainen dokumentti, jota ei ole vielä purettu kokonaisuudessaan auki. VRLeaks alleviivaa jälleen sitä, että tällä dokumentilla ei ole mitään tekemistä kulissien takana puljaamisten kanssa, eikä tämä ole suoranainen ”leak”. Julkaisemme tämän siksi, että tämä antaa taustatietoa kaikelle kansalle koskien MTV3:n juttua. Vaikka dokumentti on kohta kaksi vuotta vanha, on se silti edelleen ajankohtainen. MTV3:n ansiokas 45 Minuuttia-ohjelma teki aiheesta jutun 9.2.2011 (http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/02/1270988/vr-konserni-jai-kiinni-liian-pienista-palkoista)

VR-Yhtymän sisäinen tarkastus 25.3.2010

Hieman sanastoa dokumenttiin liittyen:
– TRINT FI = Transpoint International Finland
– ”Sisäinen tarkastus teki heti yhtiön haltuun oton jälkeen vuonna 2007…” tarkoittaa sitä, kun VR-Yhtymä Oy siirrettiin Liikenne- ja Viestintäministeriön alta Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikköön 1.5.2007.

Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että tällaisen dokumentin jakelulistalla on ainoastaan konsernin toimitusjohtaja.

VR:n edustusaitio Hartwall Areenalla

Valtion monopoliyhtiö VR-Yhtymä Oy on vuokrannut Helsinki Halli Oy:ltä Hartwall Areenan aition numero 334. Kolmannen kerroksen aitiot rakennettiin Areenan laajennuksen yhteydessä vuonna 2005, josta lähtien VR-Yhtymä Oy on ollut Helsinki Halli Oy:n vuokralaisena aitionsa osalta. Aitio käsittää 36 m2 ja sinne mahtuu noin 15 henkeä. Aition sijainnista johtuen siitä on käytännössä koko Hartwall Areenan parhaat näkymät jääkiekko-otteluihin, konsertteihin ja muihin tapahtumiin. Aitiota numero 334 ei ole mainittu osakasluettelossa, vaikka se on rakennettu vuonna 2005, sillä ”osakasluettelo ei ole vielä remontin jälkeen uusien aitioiden osalta valmistunut” (Hartwall Areenan lausunto 25.1.2012).

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n aitiota eivät voi käyttää muut kuin VR:n TOP50-johtajat ja heidän seurassaan tulee kussakin tapahtumassa olla vähintään yksi VR:n ulkopuolinen vieras.

Mielenkiintoisen Hartwall Areenan aitio- ja Club Seat-osakasluettelosta tekee se, että osakkaina ovat mm. monopoliyhtiöt Veikkaus Oy, Itella Oyj ja Raha-automaattiyhdistys Ry. Merkillepantavaa on myös Helsingin kaupungin omistama aitio.

Toinen mielenkiintoinen asia on se, että valtion monopoliyhtiöt omistavat ja/tai hallinnoivat 15%:ia Hartwall Areenan aitioista. VR:n tilanteen huomioonottaen Areenan aition hallinnan tekee hyvin erikoiseksi se, että VR saa vuosittaista henkilöliikenteen ostotukea 33.000.000 EUR (kolmekymmentäkolmemiljoonaa euroa), joiden kulurakenteita ei kerrota missään, kuten artikkelissa https://vrleaks.wordpress.com/2012/01/17/valtio-ostaa-vrlta-henkilojunaliikennetta-90-000-eurolla-paivassa/ sanotaan.

Osakesarjat tarkoittavat seuraavaa:
A = aitio
B = Club Seat katsomosta
C = vuokra-aitio (Jokerit HC Oy omistaa kaikki, mutta vuokraa niitä edelleen)
D = parkkiruutu parkkihallissa

Hartwall Areenan aitioiden osakasluettelo löytyy tästä:
Helsinki Halli Oy 25012012 osakasluettelo

VR-Yhtymä Oy:n aition sijainti (pohjapiirroksen lähde: http://www.hartwall-areena.com/fi/kuvat/aitiot_kaikki_102010.gif):

VR-Yhtymä Oy liikennöi rataverkolla välittämättä Trafin säädöksistä

Tämä artikkeli on lähinnä tekninen ja pitää sisällään hyvin paljon sellaista materiaalia, joka ei kiinnosta rivi-ihmisiä. Julkaisemme tämän joka tapauksessa.

VRLeaksiin saapuneiden dokumenttien varjolla on todettava, ettei VR-Yhtymä Oy ole liikennöinyt museojuniaan vallitsevien museojunaliikennesäädösten puitteissa. Oheiset dokumentit on saatu liikenteen turvallisuusvirasto Trafista ja ne ovat täysin julkisia.

Erikoisinta asiassa on se, että VR-Yhtymä Oy kirjoittaa vastineessaan Trafille: ”…höyryveturin käyttö kaupallisessa liikenteessä ei liity kaupalliseen toimintaan…”.

Rinnastamme tämän tapauksen jälleen kerran maantiepuolelle: (maan)tieliikennelaki määrittelee tietyt vähimmäisasiat, joita liikennöitsijän tai yksityisautoilijan on noudatettava. Rautatiepuolella sen sijaan tilanne on toinen: VR-Yhtymä Oy voi perusteluihinsa vedoten jatkossakin liikennöidä kaupallisia JKV (Junakulunvalvonta)-varustamattomia juniaan riippumatta siitä, mitä viranomainen on säädöksissään määritellyt. Lisäksi tulee muistaa se, että muut liikennöitsijät eivät voi enää hankkia ”VR-tyyppisiä” JKV-laitteita mistään, sillä laitteet ovat vanhentuneita ja ainoa niiden varastoija on VR-Yhtymä Oy. Näin ollen monopolin purkaminen ei ole mahdollista, sillä Suomen rataverkolla ei saa liikennöidä sellainen operaattori, jolla ei ole vetokalustossaan ”VR-tyyppisiä” JKV-laitteistoja vetureissaan, pl. museojunaliikennöitsijät, jotka eivät tarvitse JKV-veturilaitteita, mutta jotka eivät toisaalta saa harjoittaa kaupallista junaliikennettä.

Minkäänlaisesta väärinymmärryksestä tai -käsityksestä ei myöskään voi olla kyse, sillä VR-Yhtymä Oy on ollut mukana määrittelemässä rautatielakia yhdessä Trafin kanssa.

Asiaan liittyvät dokumentit löytyvät täältä:
Hr1-selvitys 17092010
Trafi 04102010
Trafi tasapuolisuuskäytännöt

VR:n turvallisuusyksikkö hakoteillä

VR Pääkonttorin turvallisuusyksikkö on viime aikoina alkanut kaivaa talon sisältä mahdollisia tietovuotajia, joskin laihoin lopputuloksin. Turvallisuusyksikön kuulusteluissa on käynyt koko joukko ihmisiä, jotka eivät liity mitenkään VRLeaksin toimintaan.

VRLeaks on aidosti pahoillaan niin sanottujen sijaiskärsijöiden vuoksi, jotka ovat kaiketi olleet ihmeessään kuulusteluihin jouduttuaan.

VR:n turvallisuusyksikön toiminnassa on kolme merkittävää ongelmaa, jotka heidän kannattaisi ottaa huomioon:
1) liikesalaisuuksiin liittyviä dokumentteja ei ole vuodettu ulos
2) henkilökuntaan kuuluva tuskin tekee mitään VRLeaksiin liittyvää työpaikallaan, työkoneellaan, työpuhelimellaan, saati että hän lähettäisi VRLeaksiin sähköpostia vr.fi-päätteisestä domainista
3) jokainen VRLeaksiin tullut dokumentti on tarkistettu vähintään kahdesta lähteestä ja ne ovat tulleet yhtiön eri yksiköistä eri puolilta Suomea
3,5) VR:n tietoliikenneasioita seurataan tällä hetkellä äärimmäisen tarkasti niin talon sisäisesti kuin julkisestikin; mikäli VR käyttää Suomessa ensimmäistä kertaa ”Lex Nokiaa”, herättää se valtavan määrän kysymyksiä yhtiön avoimuudesta ja valvontapolitiikasta.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR Pääkonttorin turvallisuusyksikkö on lisäksi etsinyt VRLeaksiin liittyviä papereita VR Pääkonttorista. Mikäli turvallisuusyksikkö on näitä dokumentteja vailla, niiden hankinta onnistuu helposti VRLeaksista: klikkaamalla hiiren oikeaa nappia kunkin tarvittavan dokumentin päällä ja valitsemalla ”Tallenna kohde levylle…”. Näin hävöksissä ollut paperi päätyy takaisin Vilhonkadulle ja vuoto-ongelma on siten ratkaistu.

Pendolinna – VR:n hulppea edustushuvila Levillä

Tulossa seuraavaksi:
Valtion monopoliyhtiö VR-Yhtymä Oy:llä on käytössä Levin Rahorannantie 19:ssä suuren omakotitalon kokoinen kaksikerroksinen edustushuvila, joka kantaa nimeä Pendolinna.

Pendolinna ei ole varattavissa VR:n TOP 50-johdon ulkopuolisen henkilöstön käyttöön.

Viralliset dokumentit pohjapiirustuksineen Pendolinnasta julkistetaan VRLeaksissa viikolla 4/2012.

VRLeaksilla ei ole käytössä kuvia Pendolinnasta, mutta kuka tahansa lukija voi lähettää kuvia Rahorannantie 19:n huvilasta sivustolle julkaistavaksi osoitteeseen vrleaks@gmail.com. Kaikkea lähetettyä materiaalia käsitellään lähdesuojan piirissä, eikä lähettäjän tietoja luovuteta missään olosuhteissa kolmannelle osapuolelle.

Päivitys VR:n ostamaan henkilöliikenteen monopolijuttuun

(Sivua editoitu alimman kappaleen lisäämisen osalta 20.1.2012 klo 22.17)

Jotta asioista ei jäisi virheellistä kuvaa, haluamme palauttaa lukijoiden mieleen VR:n edustajan maanantaisen (16.1.2012) lausunnon, koskien VR:n näkemystä henkilöliikenteen monopolin ostamisesta.

Oheisessa kuvaruutuprintissä Aamulehden verkkosivuilta on VR:n edustajan haastattelu asiaan liittyen. VRleaksin uutinen ja VR:n edustajan näkemys aiheesta ovat yhteneviä. Sen sijaan hallitusneuvos Nyberg kieltää monopolin oston alla olevassa uutisessa.

Lähde: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194715361205/artikkeli/vrleaks+syyttaa+seuraavaksi+vr+aa+monopoliaseman+ostamisesta.html

Toisaalta taas Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus kertoo sivulla 61 (pdf:n sivu 63) näin, kuten kuvasta näkyy (Lähde: http://www.vtv.fi/files/2704/2332011_VR_konserni_netti.PDF):

%d bloggaajaa tykkää tästä: