VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2015

VR:n salailu jatkuu – VR vedonnut yrityssalaisuuksiin vuoden 2014 yhtiökokouksen pöytäkirjan osalta

UUTINEN

VRLeaksin 13.3.2015 Valtioneuvoston kansliasta (VNK) saamassa sähköpostissa kerrotaan, että VR:n vuoden 2014 yhtiökokouksen pöytäkirja on salattu. Tämä tapahtui VR:n pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirjan salaaminen on poikkeuksellista, sillä VRLeaks sai vuoden 2014 yhtiökokousten pöytäkirjat seuraavilta valtionyhtiöiltä:

 • Boreal Kasvinjalostus Oy
 • Leijona Catering Oy
 • Suomen Erillisverkot Oy
 • Tapio Oy (yhtiössä on pidetty yhtiökokous ainoastaan v. 2015)

VNK 13032015 II

Yllä mainittujen yhtiöiden yhtiökokousten pöytäkirjat löytyvät tästä.

VR on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö. VNK:n omistajaohjausosaston internetsivuilla kerrotaan, että ”Omistajaohjauksen keskeisiä lähtökohtia ovat avoin ja johdonmukainen omistajan käyttäytyminen”. Samanaikaisesti valtionyhtiö kuitenkin haluaa salata yhtiökokouksensa pöytäkirjat. Yhtiökokouksissa ei lähtökohtaisesti käsitellä liikesalaisuuksia; yhtiökokouksissa myönnetään vastuuvapaus osakeyhtiöiden edelliselle hallitukselle, nimitetään uusi hallitus, vahvistetaan tilinpäätös ja mahdollisesti jaettavat osingot. VR:n 22.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa valtio-omistaja päätti ottaa yhtiöstä 30 miljoonan euron osingot, mikä poikkesi VR:n hallituksen esityksestä. VR:n hallitus esitti, ettei osinkoa yhtiön valtavasta taseesta huolimatta jaeta.

Lähtökohtaisesti yhtiökokousten pöytäkirjat ovat julkisia. Kyseessä on ensimmäinen kerta VR:n historiassa, kun yhtiö haluaa salata yhtiökokouksen pöytäkirjan.

VRLeaks sai VR:n vuoden 2012 yhtiökokouksen pöytäkirjan VNK:sta ongelmitta. Pöytäkirjan voi lukea tästä:
https://vrleaks.wordpress.com/2012/04/20/vr-yhtyma-oyn-yhtiokokouksen-poytakirja-28-3-2012/

VRLeaksin toimitus ei tavoittanut VR:n viestinnästä ketään kommentoimaan asiaa 13.3.2015 klo 15.35 mennessä.

VRLeaks kysyy: miksi VR:n vuoden 2014 yhtiökokouksen pöytäkirjat haluttiin salata?

VRLeaks

Helsingin käräjäoikeus VR:n entisen turvallisuuspäällikön autojupakasta: maksettavaa lähes neljännesmiljoona

UUTINEN

VRLeaksin hetki sitten Helsingin käräjäoikeudesta saaman tuomiolauselman mukaan VR:n entinen turvallisuuspäällikkö joutuu maksamaan VR:lle vahingonkorvauksia VR:llä vuokralla olleen auton käytöstä 248.236,98 EUR. Tämän lisäksi hänelle langetettiin 1,5 vuoden mittainen ehdollinen vankeustuomio törkeästä petoksesta.

Helsingin käräjäoikeus 12032015

VRLeaksin VR:n toimivalta johdolta saamien tietojen mukaan VR:n entinen, nyt tuomittu turvallisuuspäällikkö, oli kyydittänyt kyseisellä autolla muun muassa VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aroa. Niin ikään saman auton kyydissä on kuljetettu VR:n entistä turvallisuusjohtajaa, lähiliikennejohtajaa ja muita VR:n toimivaan johtoon kuuluneita henkilöitä.

VR:n johto hyväksyi autovuokrasta muodostuneet laskut

Helsingin käräjäoikeuden tuomiolauselmasta käy ilmi, että VR:n toimiva johto ei tiennyt, mitä termi ”kenttäjohtoyksikkö” tarkoittaa. VRLeaksin tarkastelemista esitutkintapöytäkirjoista käy kuitenkin yksiselitteisesti ilmi, että kyseessä on ollut ajoneuvo, auto. VR:n toimivan johdon mukaan VR:n entinen turvallisuuspäällikkö on käyttänyt kenttäjohtoyksikköä, autoa, myös henkilökohtaisiin ajoihinsa, esimerkiksi koti- ja harrastusmatkoihinsa.

Mikäli kyseessä olisi ollut entisen turvallisuuspäällikön henkilökohtainen auto, hän olisi voinut laskuttaa auton käytöstä kilometrikorvauksia. Näin hän ei kuitenkaan ole tehnyt.

Alla VR:n johdon hyväksymä sopimus kenttäjohtoyksikön käytöstä ja palvelun tilaamisesta FPS:ltä.

FSP-sopimus

Esitutkintamateriaaleista selviää myös se, että VR:n entisen turvallisuuspäällikön jokainen ostolasku kiersi hyväksytettävänä VR:n ylimmän johdon kautta.

Nämä tosiseikat huomioiden Helsingin käräjäoikeuden tänään antamaa päätöstä voidaan pitää erikoisena.

VRLeaks

Juttua päivitetty 12.3.2015 klo 15.18 esitutkintapöytäkirjojen ja Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion osalta

Valtioneuvoston kanslia salasi VR:n yhtiökokouksen pöytäkirjan

UUTINEN

VRLeaks on yrittänyt pyytää kolmeen otteeseen VR:n yhtiökokouksen vuoden 2014 pöytäkirjaa Valtioneuvoston kanslian (VNK) omistajaohjausosastolta. Tämä ei kuitenkaan ole onnistunut, sillä VR:n yhtiökokouksen pöytäkirja on luokiteltu yrityssalaiseksi.

Yhtiökokouksien tarkoituksena osakeyhtiöissä on vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös, myöntää vastuuvapaus istuvalle hallitukselle, nimittää uusi hallitus ja vahvistaa tai muuttaa yhtiön hallituksen esittämää osingonjakoehdotusta. VR:n tapauksessa tilanne on kuitenkin toinen: VRLeaksin 5.3.2015 VNK:sta saama tekstiviesti herättää kysymyksiä: miksi yksittäisen yhtiön yksittäisen yhtiökokouksen pöytäkirja voi olla yrityssalainen? Huomionarvoista on se, että VRLeaks sai vuonna 2012 VR:n yhtiökokouksen pöytäkirjan ilman ongelmia VNK:sta.

VR:n toimiva johto kieltäytyi tällä viikolla Ylen Kioski-ohjelman haastattelusta ja niin ikään VRLeaksin haastattelusta. Eilinen VNK:n päätös salata VR:n yhtiökokouksen pöytäkirjan salaamispäätös herättää kysymyksen ”miksi”?

VNK-vastaus 05032015

Kysymys VNKlle

VRLeaks

Porin taajamajunat muuttuvat IC-juniksi – lippuhinnat nousevat yli 20 %

UUTINEN

Satakunnan Kansa uutisoi jutussaan 3.3.2015, että Tampere-Pori-radan taajamajunat muuttuvat InterCity-juniksi 29.3.2015 alkaen. Uutisessa kerrotaan myös, että ”aikatauluihin tai matkustusaikoihin kaluston uusiminen ei vaikuta.

Satakunnan Kansa ei kertonut jutussaan kalustomuutosten vaikutuksista matkalippujen hintoihin, joten VRLeaks vertaili Tampere-Pori-välin lippuhintoja 27.3.-30.3.2015:
– Tampere-Pori-taajamajuna 27.3.2015 klo 12.15, hinta 13,60 EUR
– Tampere-Pori-InterCity-juna 30.3.2015 klo 12.15, hinta 16,40 EUR

Nousua lippujen hinnoissa on siten 20,6 %. VR ei ole maininnut missään näin suuresta hinnankorotuksesta. Esimerkiksi kuukausilippua käyttävien työmatkalaisten kohdalla hinnankorotus tarkoittaa vuositasolla lähes tuhatta euroa, mikäli matkustaja on käyttänyt aiemmin taajamajunia ja siirtyy VR:n kalustomuutosten vuoksi InterCity-junien käyttäjäksi.

VR-verkkokauppa

Tampere-Pori-välin liikenne on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tilaamaa ostojunaliikennettä, josta LVM maksaa VR:lle joka tapauksessa korvauksen matkustajamäärästä riippumatta. LVM:n ja VR:n välinen ostoliikennesopimus mahdollistaa VR:lle matkalippujen vapaan hinnoittelun, eikä LVM voi asialle mitään.

Junien matka-ajat säilyvät hinnankorotuksesta huolimatta ennallaan.

VRLeaks

VR:n hallitus esittää jättimäisiä osinkoja valtiolle

UUTINEN

VR tiedotti 26.2.2015 vuoden 2014 liikevoitostaan, joka oli 90,4 miljoonaa euroa. Tämä on samalla koko nykymuotoisen VR:n ennätystulos. VR:n hallitus päätti ehdottaa 100 miljoonan euron osinkojen jakamisesta yhtiön valtio-omistajalle. VR:n edelliset ennätysosingot jaettiin vuonna 2008, niiden ollessa tuolloin 55 miljoonaa euroa.

VR:n omavaraisuusaste on ylivoimaisesti korkein kaikista valtionyhtiöistä. 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella se oli 83,6 %, oman vapaan pääoman ollessa 528.786.000 euroa ja taseen loppusumman ollessa 1.808.654.414 euroa. Koko konsernin liikevaihto tilikaudella 2013 oli pienempi kuin taseen loppusumma, liikevaihdon ollessa 1.421.153.740 euroa. VR on olemassaolonsa ajan perustellut vahvaa tasettaan ja omavaraisuusastettaan tulevilla kalustoinvestoinneilla. VR yhtiöitettiin 1.7.1995, jotta VR voi valmistautua rautateiden kilpailuun.

Seinäjoki-Oulu-rataosalla suoritettiin perusparannushanke vuonna 2008. Tämän hankkeen rahoittamiseksi valtio sopi ylimääräisistä osingoista, jotka VR suoritti valtiolle. Tämän 40 miljoonan euron ylimääräisen osingon valtio hyvitti luopumalla VR:n osingoista vuosina 2009-2013.

VR osti itselleen monopolin nollalla eurolla

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) Tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 233/2011 pdf:n sivulla 62/117 kerrotaan, että ”Maksettu ylimääräinen osinko otettaisiin myöhemmin huomioon määriteltäessä VR-Yhtymä Oy:n vuoden 2008 tulokseen perustuvan osingon suuruutta seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.” Silloinen omistajaohjausministeri Jyri Häkämies (kok) kertoi Kalevan haastattelussa 25.5.2010, että ”Kun VR rahoittaa itse ratainvestointeja jotka kuuluisivat liikenneministeriölle, on viimeistään nyt syytä lopettaa keskustelu henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta ja antaa VR:lle ja sen henkilöstölle jo päätetty 10 vuoden työrauha.STT:n uutisessa 16.1.2012 sanotaan: ”Lehtipuun mukaan VR on avoimesti ostanut yksinoikeuden ja samalla sitoutunut velvoiteliikenteeseen eli liikennöimään myös siellä, missä se ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa.

Käytännössä vuonna 2008 VR:stä irrotettu 40 miljoonan euron osinko mahdollisti VR:lle 10 vuoden monopolisopimuksen jatkon henkilöjunaliikenteessä. Vaikka edellä mainitussa STT:n jutussa Otto Lehtipuu kertookin VR:n ostaneen monopolisopimuksen jatkon, kyseessä ei tosiasiallisesti ollut kaupankäynti, sillä VTV:n dokumentin mukaan VR:stä irrotettu ylimääräinen osinko huomioitiin vuoden 2009 yhtiökokouksessa, jolloin valtio ei saanut osinkoa VR:stä.

Tämä monimutkainen kokonaisuus mahdollisti VR:n yksinoikeuden jatkamisen vuosille 2009-2019. Miksi tällainen transaktio ylipäätään tehtiin? Mikä valtion etu oli tästä järjestelystä? Millä perusteella ministeri yhdisti Seinäjoki-Oulu-rataosan peruskorjauksen VR:n henkilöliikenteen monopolin jatkosopimuksen jatkamiseen? Käytännössä valtio sai omasta yhtiöstään korotonta lainaa 40 miljoonaa euroa, joka kompensoitiin siten, ettei valtio ottanut vuosien 2009-2013 välillä euroakaan osinkoa VR:stä, vaikka yhtiön tuloskunto sen olisi mahdollistanutkin.

Erikoisen tästä asiasta tekee se, että VR-Yhtymä Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, VR Track Oy, sai hoitaakseen Seinäjoki-Oulu-rataosan tuolloiset perusparannusurakat.

VR:n tiedote 26.2.2015 vuoden 2014 osingonjaosta historiallinen

Saatavilla olevista VR:n vuosiraporteista vain vuoden 2007 vuosiraportissa kerrotaan, että VR:n hallitus esittää yhtiökokoukselle osingonjakoa, kuten edellä kerrottiin. 26.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa kerrotaan VR:n hallituksen esittävän yhtiökokoukselle 100 miljoonan euron osingonjakoa yhtiöstä. VRLeaksin selvitysten mukaan tämä on ensimmäinen kerta VR:n historiassa, kun VR:n hallitus ehdottaa omatoimisesti osingonjakoa valtio-omistajalle.

VRLeaksin lukuisten haastatteluiden myötä on selvinnyt, että VR:n hallitus on toiminut 1.7.1995 alkaen yhtiövetoisesti, jonka vuoksi VR:n hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet ensisijaisesti yhtiön, ei sen omistajan etuja palvelevia. Yhtiövetoinen hallitus tarkoittaa sitä, että yhtiön hallitus kuuntelee lähtökohtaisesti yhtiön toimivan johdon ajatuksia ja visioita kuin omistajaa.

Osakeyhtiölain mukaan ”toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta).

VRLeaksin kysymys on: miksi VR:n henkilöliikennemonopoli ja Pohjanmaanradan perusparannus ylipäätään koplattiin alun perin yhteen?

FAKTA

Vaikka VR ei jakanutkaan osinkoja vuosina 2009-2013, VR toimi silti ahkerana bonusten maksajana yhtiön toimivalle johdolle ja asiantuntijoille. Alla VRLeaksin VR:n vuosiraporteista ja -kertomuksista keräämä lista maksetuista bonuksista.

 • 2009 bonuksia 3,7 miljoonaa euroa, ei osinkoja valtiolle
 • 2010 bonuksia 2,8 miljoonaa euroa, ei osinkoja valtiolle
 • 2011 bonuksia 3,4 miljoonaa euroa, ei osinkoja valtiolle
 • 2012 bonuksia 29 tuhatta euroa, ei osinkoja valtiolle
 • 2013 bonuksia 6,9 miljoonaa euroa. VR:n hallitus esitti, ettei osinkoja makseta, mutta VR:n yhtiökokous päätti ottaa yhtiöstä osinkoja noin 30 miljoonaa euroa
 • Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan VR on tehnyt laskennallista tappiota vuosina 2005-2009 (VTV:n faktalaatikon keskimmäinen kohta)
 • Osakeyhtiölaki 1 luku 5 §: Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.
 • Puolet VR:n tulosparannuksesta vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 kertyivät kiinteistöjen myyntivoitoista: vuonna 2014 kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi 23,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 11,2 miljoonaa euroa. Loput tulosparannuksesta kertyi tiedotteen mukaan yhtiön toiminnan tehostamisesta.
 • VR myy valtiolta apporttina saamansa VR:n pääkonttorin Helsingin Vilhonkadulla. Kyseessä ovat Suomen ylivoimaisesti kalleimmat rakennusneliöt.

Osakeyhtiölaissa sanotaan, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Lisää aiheesta aiemmissa VRLeaksin jutuissa:

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: