VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2014

VR:n henkilöstösäästöt sulivat HSL:n myöhästymissakkoihin

UUTINEN

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tilaaman lähijunaliikenteen täsmällisyys ei ole läheskään HSL:n toivomalla tasolla. VR joutui maksamaan HSL:lle 1.4.-30.6.2014 välisenä aikana 223.713,41 euroa. Mikäli vastaava täsmällisyystaso jatkuu läpi vuoden 2014, VR:n myöhästymissanktiot ovat miljoonaluokkaa. Tällä ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkitystä, sillä samaan aikaan HSL tilaa VR:ltä junaliikennettä noin 50 miljoonalla eurolla. Lyhyiden kääntöaikojen tarkoitus on karsia VR:n henkilöstökuluja, kun henkilöstökierto tehostuu. Miljoonalla eurolla voisi työllistää esimerkiksi 15 veturinkuljettajaa ja lähes 30 junamyyjää. VR:n kaavailemat henkilöstökulujen säästöt hupenevat siten HSL:lle maksettaviin myöhästymissanktioihin.

VRLeaks uutisoi 27.2.2014 tässä uutisessa VR:n HSL:lle maksamien myöhästymissakkojen nelinkertaistuneen vuodesta 2013. VRLeaksin Liikennevirastolta saamien täsmällisyystilastojen mukaan 1.4.-30.6.2014 henkilökunnasta johtuvat myöhästymiset ja junien peruuttamiset olivat kasvaneet entisestään, eikä HSL voi asialle mitään. HSL on tehnyt sopimuksen lähiliikenneoperoinnin ostamisesta vuonna 2005 tilanteessa, jossa VR:llä oli yksinoikeus liikenteeseen. Nykyinen suorahankintasopimus on voimassa 2017 loppuun, jonka jälkeen on tarkoitus aloittaa kilpailutettu lähijunaliikenne.

Täsmällisyysongelmat alkoivat, kun Helsingin aseman niin sanottuja kääntöaikoja lyhennettiin 20 minuutista 10 minuuttiin loppuvuodesta 2013. Kääntöaika tarkoittaa tässä yhteydessä sitä aikaa, kuinka paljon veturinkuljettajilla ja muulla junahenkilökunnalla on aikaa siirtyä saapuneesta junasta seuraavaan lähtevään junaan ja tehdä sekä junan saapumiseen että lähtemiseen liittyvät työt. Käytännössä koko 10 minuutin kääntöaika kuluu näihin tehtäviin, eivätkä veturinkuljettajat ja muu junahenkilökunta ehdi näin ollen käydä heille varatuissa sosiaalitiloissa. Niin ikään sairauspoissaolojen määrä on kasvanut merkittävästi VR:n lähijunaliikenteessä viimeisen vuoden aikana, joka on vaikuttanut myöhästyneiden tai peruttujen junien määriin.

Liikenneviraston toimittamista täsmällisyystilastoista voidaan näyttää toteen, että henkilökunnasta johtuvat myöhästymiset ovat niin ikään viiden minuutin luokkaa lähtevää, myöhästynyttä junaa kohden. Aiempi 20 minuutin kääntö salli veturinkuljettajille ja junahenkilökunnalle 15 minuutin kääntöajan ja viiden minuutin pelivaran. Kääntöaikojen puolittamisen vuoksi tämä pelivara menetettiin, mikä näkyy siten suoraan täsmällisyystilastoissa. Lähes kaikki henkilökunnasta johtuneet myöhästymiset tapahtuivat nimenomaan Helsingin rautatieasemalla. Lyhyiden kääntöaikojen vuoksi myöhästymisketjuja ei saada katkaistua, jos lähijuna on jo Helsinkiin saapuessaan myöhässä.

Jutun lopussa ovat Liikenneviraston toimittamat täsmällisyystilastot HSL-alueelta. Liikennevirasto otti kesäkuun alussa käyttöön uuden seurantajärjestelmän, jonka vuoksi ”järjestelmän käyttöönottoon liittyvien haasteiden takia kesäkuun tiedot eivät välttämättä ole yhtä luotettavalla tasolla kuin aiemmat tiedot.”, kertoo Liikennevirasto VRLeaksille lähettämässä sähköpostissa.

Liikennevirasto kertoo myös, että yksittäisiä täsmällisyystietoja ei muutenkaan tarkisteta ja varmisteta, joten tiedoissa voi esiintyä virheellisyyksiä. Täsmällisyystilastot Liikennevirastolle toimittaa Finrail Oy, joka on VR:n kokonaan omistama liikenteenohjausyhtiö. Finrail Oy tuottaa Liikennevirastolle liikenteenohjauspalveluita, kuten kauko-ohjauspalveluita ja muita VR:n junaliikenteen operointiin tarvittavia palveluita.

FAKTA

  • HSL tilaa VR:ltä lähijunaliikennettä Helsinki-Kirkkonummi-, Helsinki-Vantaankoski- ja Helsinki-Kerava-väleille noin 50 miljoonalla eurolla vuosittain
  • HSL:n tilaamia junia liikennöi arkipäivisin 755 vuoroa
  • VR:n henkilöstösäästöistä johtuneet myöhästymiset kasvoivat yli viisinkertaisiksi vuodesta 2013 vuoteen 2014, jotka johtuivat henkilökunnan kierron tehostamisesta
  • VR:n suunnittelemat lähiliikenteen henkilöstösäästöt sulavat suurelta osin HSL:n myöhästymissanktioihin
  • Yhden veturinkuljettajan palkkakustannukset sivukuluineen VR:lle ovat noin 6.000 euroa, konduktöörin noin 5.000 euroa ja junamyyjän alle 3.000 euroa

Lataa alta Liikenneviraston myöhästymistilastot ja listat perutuista junista 1.4.-30.6.2014:

https://vrleaks.files.wordpress.com/2014/08/lc3a4hiliikenteen-myc3b6hc3a4stymiset-1-4-30-6.xlsx

https://vrleaks.files.wordpress.com/2014/08/perutut-lc3a4hiliikenteen-junat-1-4-30-6.xlsx

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: