VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2012

VR-Yhtymä Oy:n sisäinen tiedote muutoksista lipunmyyntiin

VRLeaksiin saapui tänään VR:n sisäinen dokumentti, jossa kerrotaan VR:n asemien henkilötyövuosien vähennystarpeista. Dokumentin sisältö on miltei sama kuin julkisuudessa ollut tiedote sillä erolla, että sisäisen tiedotteen lopussa on muutamia kysymyksiä ja vastauksia. Alla oleva teksti on suora kopio VR:n sisäisestä dokumentista tekstin lopun avonaisine kysymyksineen.

”Sisäinen tiedote Verstas 20.8. klo 13

Yhteisiin uutisiin:

Muutoksia VR:n lipunmyyntiin

VR aloittaa 20. elokuuta myyntiä ja asiakaspalvelua koskevan muutoshankkeen. Siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut matkustajaliikennedivisioonan ja Rautatievirkamiesliiton kesken käynnistyvät 27. elokuuta. Hankkeen tavoitteena on mm. sopeuttaa palveluasemien henkilökuntaa ja aukioloaikoja nykyiseen tilanteeseen, jossa junalippujen myynti on siirtynyt voimakkaasti itsepalvelukanaviin.

Tällä hetkellä yli puolet junalipuista ostetaan VR:n itsepalvelukanavista eli verkkokaupasta ja lippuautomaateista. Jatkossa junalippujen ostamisen itsepalvelukanavista arvioidaan lisääntyvän entisestään kun lippuja voi ostaa myös mobiililaitteilla. Varsinkin verkkokauppa on lisännyt suosiotaan viime vuonna käynnistyneen hinnoittelu-uudistuksen jälkeen. Myynti on viime vuoteen verrattuna kasvanut yli 50 prosenttia, ja kasvu jatkuu edelleen.

– Tämä muutos näkyy perinteisten lipputoimistojen asiakasmäärien merkittävänä vähenemisenä, sanoo [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].

Muutoshankkeen piirissä on matkustajaliikenteen myyntiyksikön organisaatio, jossa työskentelee 316 henkilöä. Hanke koskee mm. kaikkien palveluasemien lipunmyyntejä. Riihimäen asiakaspalvelukeskuksessa muutoshanke koskee puhelinvaihdetta.

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioidaan henkilövaikutukset myyntiyksikön organisaatioon sekä muutokset myynnin eri yksiköiden palveluaikoihin, asemien henkilöstömääriin sekä palveluneuvojien työssäkäyntialueisiin. Yhtenä tavoitteena on ottaa laajempaan käyttöön joustavia työaikamuotoja kuten osa-aikaisuutta ja hyödyntää niitä nykyistä merkittävästi tehokkaammin. Tiettyjen toimintojen osalta selvitetään tehtävien mahdollista ulkoistamista.

Lipunmyyntejä tai asemia ei suljeta, mutta niiden palveluaikoja tarkistetaan. VR:llä on kaikkiaan 35 palveluasemaa eri puolilla rataverkkoa.

Alustavan arvion mukaan myyntiorganisaatiosta päättyy työtä toiminnan ja organisaation uudelleenjärjestelyiden seurauksena 98 henkilötyövuotta. Lopulliset vaikutukset tarkentuvat neuvotteluiden edetessä. Muutokset toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät viimeistään 20. marraskuuta mikäli neuvotteluissa ei sovita muuta niiden päättämisestä. Neuvottelujen piirissä olevaa henkilöstöä on tänään informoitu mm. sähköpostein, ja matkustajaliikenteen palveluesimiehet ja asiakaspalvelupäälliköt ovat saaneet lisätietoja hankkeesta sekä ohjeet henkilöstön tukemiseen ja tarkempaan tiedotukseen.

Lisätietoja:

[nimi poistettu VRLeaksin toimesta]
[nimi poistettu VRLeaksin toimesta]

Kysymyksiä ja vastauksia, henkilöstö, lisätietojen antajan käyttöön, ei julkaista!

Lipunmyynti:

K: suljetaanko joitakin asemia kokonaan?
V: Yhtään nykyistä asemaa ei suljeta, mutta niiden palveluaikoja tarkistetaan vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita.

K: Mitä asemia muutos koskee?

K: Irtisanotaanko asiakaspalvelijoita? Kuinka montaa ihmistä muutokset koskevat?
V: Työtehtävien vähennystarve on 98 htv.tä. Vaikutukset tarkentuvat yt-neuvottelujen aikana

K: Tuleeko osa-aikaistamisia?
V: Osa-aikaistaminen on osa keinovalikoimaa.

K: Kuinka paljon saadaan hoidettua eläkejärjestelyin?
V: Nämä tarkentuvat neuvotteluissa

K: Koska tehdään päätöksiä keitä henkilöitä ja mitä asemia muutokset koskevat?
V: Neuvottelujen päättyessä tiedotetaan muutosten toteuttamisesta ja aikataulusta.

K: Millä aikavälillä muutokset tehdään?
V: Muutokset toteutetaan loppuvuoden kuluessa.

K: Lipunmyynneissä/puhelinpalvelussa on jo nyt pahoja ruuhkia, tilannehan pahenee ja vaikuttaa jaksamiseen, miten tähän vastataan?

K: henkilöstöä on koulutettu runsaasti asiakaspalveluun, onko tämä kaikki ollut turhaa työtä ja hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa?

K: Mitä jäljelle jäävälle henkilökunnalle tapahtuu?

K: Kuinka paljon asiakasmäärät lipputoimistoissa ovat pudonneet?
V:

K: Aiotaanko lippuautomaatteja lisätä? Kuka niitä huoltaa?”

Lisäksi alla on tämänpäiväinen sähköposti VR:n henkilöstölle, jossa käydään tarkemmin läpi alkavien yt-neuvotteluiden perusteita:

”Hei kaikki!

Asemaorganisaatiota ja asiakaspalvelukeskuksen puhelinvaihdetta koskeva YT-neuvotteluesitys on jätetty tänään 20.8. työntekijöiden edustajista pääluottamusmies [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].
YT-neuvotteluiden aloittaminen asemaorganisaatiossa perustuu asemien myynnin vähenemiseen, asiakkaiden siirtyessä yhä enemmän asioimaan muihin kanaviin. Myynti ei siis ole laskenut kokonaisuudessaan vaan jakautunut kanavien kesken.

Neuvottelun piirissä on yhteensä 316 henkilöä ja arvio vähentämistarpeesta koskee enimmillään 98 htv:tä. Lopullinen luku täsmentyy neuvottelujen päätyttyä.
Neuvottelujen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen kaikilla osa-alueilla. Asemaorganisaatiossa YT:n alaisina ovat myös päälliköt ja esimiehet.
Neuvotteluilla haetaan lisää joustavuutta ja liikkuvuutta työpisteiden välillä ja tämän sekä osa-aikaisuuden mallien avulla parempaa henkilöstön suunnittelua asiakastarpeeseen verrattuna.
Neuvottelut aloitetaan, kun neuvotteluesityksen jättämisestä on kulunut 5 päivää. Ensimmäinen neuvottelu on kutsuttu 27.8. ja neuvottelut kestävät maksimissaan 3 kk, päättyen näin ollen marraskuun lopussa.

Asemien myynti on tammi-kesäkuulta vähentynyt edellisvuoteen verrattuna -25,8%. Asemien myynnin osuus on nyt 38% kun se vielä viime vuonna oli 49,3%. Asemakohtaisia eroja on olemassa.
Puhelinvaihteessa puhelujen määrä vähenee jatkuvasti ja palvelutarve vaihtelee päivittäin.

Asioiden etenemisestä neuvottelujen aikana tiedotetaan neuvottelujen hengessä ja kokouksissa sovitusti. Työnantajan puolelta järjestetään yleistä ja työpaikkakohtaista tukea tarpeen mukaan.
Päälliköt, matkustajaliikenteen johto ja myynnin johto tekee parhaansa tukeakseen teitä asiakaspalvelussa tilanteesta huolimatta. Tulemme myös kiertämään aktiivisesti paikkakunnilla keskustelemassa ja kuuntelemassa. Myös työterveyshuolto on tietoinen ja tukee jaksamisessa.

Palveluesimiehet oli maanantaiksi kutsuttu lähiesimiespäivään. Päivän aikana heille annettiin taustatietoja, sekä eväitä, jotta voivat toimia tukenanne, asiakaspalvelupäälliköiden ja minun roolia unohtamatta. Päälliköille annettiin myös tarkemmalla tasolla tietoa YTn syistä ja menettelytavoista.

Asiasta julkaistaan sisäinen tiedote klo 13.00 Verstaalla ja ulkoinen tiedote klo 14.00.

Ohessa sisäinen tiedote liitteenä etukäteen tiedoksenne.

Työnantajan puolesta julkisuuteen asiaa kommentoi ja kysymyksiin vastaa [nimi poistettu VRLeaksin toimesta].
Alueilta mahdolliset median ym. ulkoiset kyselyt ohjataan assistenttien [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] ja [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] kautta [nimi poistettu VRLeaksin toimesta] vastattavaksi.”

%d bloggaajaa tykkää tästä: