VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: kesäkuu 2014

Jo kolme logistiikkayritystä kannellut VR:stä Kilpailuvirastoon

UUTINEN

Kolme suomalaista logistiikkayritystä on pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, käyttääkö VR väärin määräävää markkina-asemaansa. Kantelijoista ensimmäinen oli pieksämäkeläinen Proxion Train Oy, jonka oli tarkoitus aloittaa tavarajunaliikenne Suomen rataverkolla jo vuonna 2013. Liikennöinnin aloitus on kuitenkin siirtynyt rahoituksen puutteen vuoksi eteenpäin, kertoo YLE Uutiset 9.11.2012.

Kouvolalainen Easmar Logistics Oy on niin ikään kannellut VR:n toiminnasta Kilpailuvirastoon. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat 17.6.2014 tässä uutisessa.

VRLeaks sai tänään kansainvälisiin maantiekuljetuksiin erikoistuneen Marecap Trans Oy:n Kilpailuvirastolle lähettämän kantelun VR:n toiminnasta kumipyöräliikenteessä. Yhteistä näissä kaikissa kolmessa kantelussa on se, että niin Proxion Train Oy:n, Easmar Logistics Oy:n kuin Marecap Trans Oy:nkin mielestä VR pyrkii estämään kaikin mahdollisin keinoin kilpailijoiden toimintaa raide- ja kumipyöräliikenteessä. Raideliikenteessä tavarakuljetukset on avattu kilpailulle jo vuonna 2007, mutta se ei koske Venäjän-liikennettä. Nimenomaan Venäjän-yhdys- ja transitoliikenne on VR:lle ylivoimaisesti tuottoisinta liiketoimintaa raideliikennepuolella. Esimerkiksi Neste Oilin Sköldvikin öljynjalostamo, Stora Enson Kaukopään paperitehdas, UPM-Kymmenen Kaukaan-tehdas Lappeenrannassa, MetsäFibre Oy:n Joutseno Pulp -tehdas ja Rautaruukin Raahen terästehdas ovat kaikki täysin riippuvaisia rautatiekuljetuksista. Kaukopään paperitehdas on Euroopan suurin paperitehdas, eikä sen tarvitsemaa puumäärää voi toimittaa mitenkään muuten kuin rautateitse. Yhtä lailla Sköldvikin öljynjalostamon tarvitsemia raaka-aineita ei voi toimittaa muuten kuin öljyjunilla. Venäjän yhdysliikennesopimuksen myötä VR:llä on yksinoikeus Venäjän-yhdysliikenteeseen ja VR tietää tämän hyvin, kuten myös VR:n asiakkaat. Kun vaihtoehtoisia kuljetustapoja ei ole, VR voi hinnoitella kuljetuspalvelunsa käytännössä vapaasti, eikä asiakkailla ole muita vaihtoehtoja kuin maksaa VR:n vaatima hinta kuljetuksista. Tämä heijastuu suoraan Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja sitä kautta Suomen kansantalouteen ja talouskasvuun.

VRLeaksin haastatteleman Marecap Trans Oy:n toimitusjohtaja Silvo E. Viitasen mielestä VR ristisubventoi maantieliikenteestä koituvia tappioita raideliikennepuolen voitoilla, jotka koostuvat suurimmalta osin niin Venäjän tavaraliikenteestä kuin Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tukemasta henkilöjunaliikenteestäkin. Silvo E. Viitasen mielestä kyseessä on siten laiton ristisubventio. Ensimmäisen kerran Kilpailuvirasto on puuttunut tähän samaan asiaan jo vuonna 1993, mutta kuluneina 21 vuotena kehitystä ei ole tapahtunut mihinkään suuntaan. Viitanen tähdentää vielä erikseen, että myös toinen valtion logistiikkayhtiö, Itella Logistics Oy, harjoittaa laitonta ristisubventiota Venäjän-liikenteessä polkemalla kuljetustensa hintoja. Räikeimmillään Venäjän-liikenteen tarjouksen niin VR:n tytäryhtiö Transpoint International (FI) Oy:llä ja Itella Logistcs Oy:llä ovat olleet jopa 70 %:a alle tuotantokustannusten.

VR SYRJII EASMAR LOGISTICS OY:tä

Kouvolalainen Easmar Logistics Oy hoitaa myös Venäjän-kuljetuksia. Yhtiöllä on Kouvolassa oma terminaali, josta on matkaa Kouvolan ratapihalle noin 500 metriä. Yhtiöllä on myös oma veturi venäläisten vaunujen vaihtotöitä varten, jolla Easmar Logistics Oy voi hoitaa vaihtotyöt terminaalistaan Kouvolan ratapihalle lähtökohtaisesti omalla kalustollaan. VR on ilmoittanut Easmar Logisticsille, että poikkeustilanteiden vaihtotyötilaukset tulee tehdä VR:lle viimeistään kolme viikkoa ennen haluttua vaihtotyöpäivää.

Mikäli Easmar Logistics tilaa vaihtotyöpalvelut VR:ltä, on vaihtotyöpalvelutilaus tehtävä VR:ltä kolmea viikkoa aiemmin. Kaikilla muilla teollisuusasiakkailla, satamat mukaan lukien, VR:n vasteaika asiakkaiden vaihtotyötilauksille on 2,5 tuntia.

Muussa tapauksessa VR laskuttaa Easmar Logisticsia mainitusta 500 metrin vaihtotyömatkasta 840 euroa kerralta.

Alla Marecap Trans Oy:n valitus Kilpailuvirastoon. Lue koko valitus tästä.

Marecap Trans Oy

VRLeaks

VR katkaisee yhteydet Tukholman risteilyille lauantaisin Turusta

UUTINEN

VR karsii merkittävästi junayhteyksiä Helsingistä Turkuun lauantaisin, kun uudet aikataulut astuvat voimaan 16.6.2014. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea Baltic Princessin Turun satamasta Tukholmaan lauantai-iltaisin suuntaaviin risteilymatkustajiin.

Tähän asti Baltic Princessille Turun satamaan on päässyt Helsingistä IC² 961:llä lauantaisin, jota pidetään Turku-Tukholma-risteilyiden vilkkaimpana lähtöiltana. VR:n supistuspäätökset eivät enää jatkossa mahdollista junamatkustamista Turun satamasta klo 20.15 lähtevään laivaan. VR perustelee muutosta vähäisillä matkustajamäärillä, kuten kaikkia muitakin Rantaradan lauantaisupistuksia. Kappalemääräisesti VR lopettaa Helsinki-Turku-rataosalta lauantaisin 10 junaa, mikä tarkoittaa lähes puolta nykytarjonnasta.

VR:n yksinoikeussopimuksessa on kohta, joka mahdollistaa VR:n tekemään ”vähäisiä muutoksia” palvelutasoonsa. Rantaradan 10 junavuoron lakkauttaminen lauantaisin on VR:n kokonaistarjonnassa ”vähäinen muutos”, vaikka se vaikuttaa tuhansien matkustajien matkasuunnitelmiin.

VRLeaks kysyi VR:ltä laiva-juna-lippua Baltic Princess -risteilylle Turun Satamasta Tukholmaan lauantaina 21.6.2014, jolloin lauantaisupistukset ovat jo voimassa. VR:ltä tarjottiin junavaihtoehtoa, joka lähtee Helsingistä klo 18.02, junan saapuessa Turun satamaan kello 20.16. Baltic Princess lähtee Turun satamasta klo 20.15, joten odotusaikaa seuraavan Baltic Princessin lähtöön jää hieman alle vuorokausi. VR sanoi erikseen, että juna-laiva-lipuista saa tosin 50 %:n alennuksen.

VR:n aikatauluhausta selviää myös, että lauantaisupistukset eivät koske vain kesälauantaita, vaan jatkuvat myös syysaikataulujen tullessa voimaan 11.8.2014. Tätä asiaa VR ei ole kertonut yhdessäkään tiedotteessaan.

VRLeaks

VR valehtelee valtiolle – taustalla 6,9 miljoonan euron jättibonukset

UUTINEN

VR kertoi tämän päivän Länsi-Savossa Haukivuoren pysähdysten lakkauttamisen säästävän matka-aikaa jopa puoli tuntia. Tämä ei ole totta. VRLeaksin Liikennevirastolta hankkimista dokumenteista selviää, että pysähtyminen Haukivuorella vaikuttaa junien matka-aikaan tosiasiallisesti vain kolme minuuttia.

VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Rajamäki (sd.) kertoi YLEn haastattelussa 14.5.2014, että ”Haukivuoren aseman lakkauttamisen valmistelussa on tehty muotovirhe. Suunnitelmavaiheessa ei otettu huomioon sitä, että Haukivuoren junaliikenne on osa velvoiteliikennettä.” VR:n suunnitelmat Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähdysten lakkauttamisista ja Helsinki-Turku-välin viikonloppuliikenteen supistamisista liittyvät VR:n säästöohjelmaan, jolla yhtiön tuloskuntoa pyritään parantamaan. VR:n toimivan johdon kannustinjärjestelmä on sidottu yhtiön liiketulokseen, joka tuotti viime vuoden tuloksen perusteella yhtiön ylimmälle johdolle 6,9 miljoonan euron bonukset. Kyseessä on siten suuret henkilökohtaiset taloudelliset edut, joten on ymmärrettävää, että VR pyrkii maksimoimaan tuloksensa käyttäen kaikkia mahdollisia säästökeinoja hyväkseen.

VR perusteli aluksi Haukivuoren ja Lievestuoreen asemien lakkauttamista 10 minuutin aikasäästöllä, sen jälkeen vähäisillä matkustajamäärillä, tämän päivän Länsi-Savossa 30 minuutin aikasäästöllä ja jopa laiturialueiden talvikunnossapidon ongelmilla.

Vuonna 2006 VR perusteli Kemijärven yöjunaliikenteen lakkauttamista sillä, että Rovaniemi-Kemijärvi-rataosalla ei ole sähköistystä, eikä Kemijärvelle siten voida liikennöidä uusilla makuuvaunuilla. Sittemmin voitiin näyttää toteen, että sähköistyksen puute ei ollut ongelma makuuvaunujunien liikennöinnille Rovaniemeltä Kemijärvelle. VR jäi tällöinkin kiinni valheesta, mutta valtion omistajaohjaus ei puuttunut asiaan lainkaan. Sen sijaan VR sai liikenteen jatkumiseen 400.000 euroa vuodessa ministeriön ostoliikennetukea.

Bonusjärjestelmä on tuottanut VR:n johdolle (tasot L1-L4) vuoden 2009 jälkeen miljoonia euroja. Samaan aikaan valtio-omistaja on saanut yhtiöstä vain kerran osinkoa. Tämä tapahtui 22.5.2014 VR:n yhtiökokouksessa, kun valtio-omistaja päätti VR:n hallituksen esityksestä poiketen ottaa VR:stä osinkoa. VR:n yhtiökokous ei ole muuttanut VR:n hallituksen esityksiä koskaan aiemmin koko VR:n osakeyhtiömuodon aikana. VR yhtiöitettiin 1.7.1995.

Tämä kaikki on täysin poikkeuksellista koko EU-alueella: EU:ssa ei ole ainuttakaan rautatiealan yritystä, joka maksaisi kannustimia samaan aikaan, kun sen kaksi suurinta asiakasta toimivat verovaroin. VR:n tapauksessa nämä tarkoittavat Helsingin seudun liikennettä (HSL) ja Liikenne- ja viestintäministeriötä (LVM).

Haukivuoren ja Lievestuoreen asemien lakkautuspäätös on ehkä räikein tapaus, missä VR on kävellyt VR:n hallintoneuvoston päätöksen yli. Hämmästyttävän asiasta tekee se, miksei asiasta vastaava ministeri Pekka Haavisto (vihr.) ole puuttunut asiaan. VR on edelleen valtion 100 %:sti omistama yhtiö, joka tulisi muistaa valtion omistajaohjauksessa.

VR:n perimmäinen intressi on pitää kiinni monopolista ja pyrkiä maksimoimaan voittonsa, sillä kuten todettua, VR:n toimivalla johdolla on tähän suuret henkilökohtaiset taloudelliset intressit. VR:n monopoli maksaa yhteiskunnalle varovasti arvioiden vuositasolla noin 150 miljoonaa euroa muun muassa ylihinnoitellun HSL- ja LVM-liikenteen ja yhtiön ylisuuren omavaraisuusasteen (83,6 %) vuoksi.

Tällä summalla rakentaisi viisi lastensairaalaa.

VRLeaks

VR lähes puolittaa Helsinki-Turku-välin junayhteydet lauantaisin

UUTINEN

VR julkaisi internetsivuillaan eilen kolme uutista, mutta laati vain kaksi lehdistötiedotetta: toinen liittyi tulevaan vaunukauppaan ja toinen matkalippujen ostoon R-kioskeista. VR ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi kertoa laajemmin siitä, että se supistaa 16.6.2014 alkaen Rantaradan lauantailiikennettä lähes puolella, karsien Helsinki-Turku-väliltä kymmenen lauantain junavuoroa.

VR:lle viime vuoden heinäkuussa myönnetty yksinoikeussopimuksen jatkosopimus vuoden 2024 loppuun asti edellyttää muun muassa sitä, että VR:n on säilytettävä nykyinen palvelutaso. VR voi kuitenkin tehdä ”vähäisiä muutoksia”, jollaisiksi VR yhtymä haluaa katsoa Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähtymisten ehdotetut lakkauttamiset ja nyt myös Helsinki-Turku-välin lauantailiikenteen palvelutason heikentäminen.

Eilisessä VR:n uutisessa ei kerrota selvästi, jatkuuko Rantaradan lauantailiikenne supistettuna talviaikataulujen astuessa voimaan 11.8.2014. VR perustelee lauantailiikenteen supistamista heikoilla matkustajamäärillä. Yksinoikeussopimus velvoittaa VR:ää liikennöimään tietyn määrän junia riippumatta siitä, onko niissä matkustajia vai ei. Näin ollen VR:n toiminta on selvässä ristiriidassa yksinoikeussopimuksen henkeä vastaan. Jatkossakin VR voi tehdä ”vähäisiä muutoksia” vuoro- ja pysähdystarjontaansa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa lähes kaikkien VR:n omalla riskillä ajamien junien palvelutasoa. VR liikennöi omalla riskillään junia seuraavilla rataosilla:
– Helsinki-Turku
– Helsinki-Joensuu
– Helsinki-Kajaani
– Helsinki-Rovaniemi
– Turku-Pieksämäki
– Parikkala-Savonlinna

Kaikki muu junaliikenne Suomessa on niin sanottua ostoliikennettä, jonka kustannuksista vastaavat liikenteen tilaajat Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Näiden ostoliikennejunien palvelutarjontaa VR:llä ei ole oikeutta muuttaa ilman tilaajan suostumusta.

VR:n TYTÄRYHTIÖ POHJOLAN LIIKENNE KILPAILEE HELSINKI-TURKU-VÄLILLÄ EMO-VR:n KANSSA

Pohjolan Liikenne ajaa Helsingistä Turkuun tasatunnein, aivan niin kuin emo-VR:kin. VR:n henkilöliikennestrategiassa kerrotaan, miten VR pyrkii ohjaamaan matkustajia Pohjolan Liikenteen linja-autoihin vuoteen 2015. Lähtökohtaisesti on vaikea ymmärtää, miksi yhtiö kilpailee itse itseään vastaan. Tähän löytyy kuitenkin vastaus henkilöliikennestrategiasta, jossa kerrotaan VR:n yksiselitteinen pyrkimys ohjata matkustajia huonosti kannattavista junista Pohjolan Liikenteen linja-autoihin.

VR:n yksinoikeussopimus mahdollistaa VR:lle LVM:n ostoliikenteessä pomminvarman liiketoiminnan, sillä VR saa aina saman korvauksen liikennöimistään junista huolimatta siitä, onko junissa matkustajia vai ei. VR:n oman riskin liikenteessä asianlaita ei ole näin ja tämän vuoksi VR pyrkii siirtämään matkustajia omiin linja-autoihinsa. VR:n johdossa HSL-alueen liikenteestä on yleisesti käytetty termiä ”kultamunia muniva hanhi”.

On epäselvää, ristisubventoiko emo-VR Pohjolan Liikennettä osin HSL:n ja LVM:n ostoliikennejunista koostuvista kassavirroista. Pohjolan Liikenne on tehnyt kumulatiivista liiketappiota tilikausien 2009-2013 aikana 89.000 euroa.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) teki aiheeseen liittyvän kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille 3.6.2014. Satosen tekemä kirjallinen kysymys löytyy alta:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_423_2014_p.shtml

VRLeaks

%d bloggaajaa tykkää tästä: