VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2013

Hyvää uutta vuotta 2014 VRLeaksin lukijoille!

Teitä lukijoita ja vuotajia oli tänäkin vuonna varsin monta, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Kiitos kaikille teille ja hyvät uudet vuodet! Toimitus hiljenee hetkeksi.

VRLeaks Uudet vuodet 2014

VR salasi suunnitteludokumentit HSL:ltä

HSL MAKSAA VR:LLE 1.000.000 EUROA VUODESSA LIIKENNESUUNNITTELUSTA – HSL EI SAA ITSELLEEN SUUNNITTELUDOKUMENTTEJA

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL) suunnittelee pääkaupunkiseudun metro-, raitiovaunu-, linja-auto- ja lauttaliikenteen aikataulut ja kalustokierrot itsenäisesti. Sen sijaan HSL tilaa junaliikenteen osalta aikataulu- ja kalustokiertosuunnittelun VR:ltä. Aikataulu- ja kalustokiertosuunnittelu on sisällytetty HSL:n ja VR:n väliseen operointisopimukseen oheispalveluksi, jolle on sovittu kiinteä, noin 1.000.000 euron vuosihinta. Lähiliikenteen osalta aikataulu- ja kalustokiertosuunnittelu työllistää kokonaisuudessaan kahdeksan henkeä, josta HSL-alueen liikenteen suunnittelun osuus laskentatavasta riippuen työllistää kolmesta viiteen henkeä. Muiden liikennemuotojen osalta HSL vastaa suunnittelusta itse, tai HSL:llä on vähintään pääsy suunnitteludokumentteihin.

Niin ikään VR on syys-lokakuussa 2013 kieltänyt kaiken graafisen materiaalin toimittamisen aikataulu- ja kalustokiertojen osalta HSL:lle siksi, ettei HSL voisi hyödyntää VR:n aikataulu- ja kalustokiertosuunnittelun dataa. VR:n sisäinen perustelu asialle on se, että ”HSL ei voi käyttää ketään muutakaan kuin meitä aikataulu- ja kalustokiertosuunnittelussa”. VRLeaksin saamien tietojen mukaan HSL ei voi asialle VR:n monopoliaseman vuoksi tällä hetkellä mitään.

Alla nimettömänä pysyttelevän VR-lähteen lausunto asiasta 28.12.2013:

”Helsingin Seudun Liikennekuntayhtymä vastaa alueensa bussi-, metro-, raitiotie-, lähijuna- ja lauttaliikenteestä. Yhteensä HSL tilaa näitä palveluja noin 450 miljoonalla eurolla, josta lähijunaliikenteen osuus on noin 50 miljoonaa euroa. Lähijunaliikenne eroaa muista liikennemuodoista sillä, että sen suunnittelutyötä ei tehdä HSL:llä vaan operaattorilla eli VR:llä. Normaali menettely on se, että HSL suunnittelee aikataulut ja kalustokierrot ja operointi ostetaan operaattoreilta, kuten bussiyhtiöitä tai esimerkiksi HKL:ltä. Lähijunien kohdalla HSL maksaa VR:lle suunnittelusta noin miljoona euroa vuodessa osana operointisopimusta.

Myös VR on ymmärtänyt tämän. VR:n johto antoikin suunnittelijoille määräyksen, ettei HSL:lle saa antaa enää lähijunien raiteisto- ja kalustokiertosuunnitelman graafista versiota, jotta HSL ei pääsisi kiinni suunnittelusta ja VR:n ratkaisuista. Graafinen esitys Helsingin ratapihan käytöstä ja lähijunien kalustokierroista on olennaisin suunnittelutyön tulosdokumentti, josta näkee mitkä raiteet ovat varattuja, mille raiteelle mikäkin juna tulee ja miten kalustoyksiköt kääntyvät saapuvasta junavuorosta lähtevään junavuoroon. Kilpailua pelkäävä VR on nostanut valmiuttaan jo aikaisemmin: VR allekirjoitutti kaikilla HSL:n liikennettä suunnittelevilla rivityöntekijöillänsä 9 kuukauden kilpailukieltosopimukset.”

Lopuksi VR-lähde kiteyttää koko ongelman näin:

Kilpailuttamisen kannalta suunnittelutoiminto on olennainen osa. Lähijunaliikenteen kilpailuttaminen ei ole käytännössä mahdollista ennen kuin HSL:llä on tämä toiminto omissa käsissään.

Alla esimerkki VR:n HSL:ltä salaamista graafisista aikataulu- ja runkokiertosuunnitelmista:

Ratapihankäytönsuunnitelma_HKI

Jutun muita lähteitä: muun muassa HSL:n vuosikertomus 2012 ja VR:n henkilöliikenteen strategia (https://vrleaks.files.wordpress.com/2013/06/heo2013.pdf), sivu 43

VR rajoittaa avoimen datan saatavuutta

ANALYYSI

VR-Yhtymä Oy (VR) avasi koemielessä Junat kartalla -palvelunsa rajapinnan, jotta kuka tahansa voisi tehdä haluamiaan palveluita junien GPS-paikannusta hyödyntäen. Tällaisia palveluita voisi olla esimerkiksi teollisuusyritysten logistiikkasuunnitelmien sovittaminen junien reaaliaikaisiin kulkutietoihin ja matkustajaliikenteessä oikean taksimäärän arviointi asemilla junien myöhästymistilanteissa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla liikennetilanteen mukainen taksien tarvearviointi on ollut käytössä 1990-luvun alusta saakka.

VR:n keväällä 2013 avaamien rajapintojen pohjalle rakennettiin koko joukko kolmannen osapuolen sovelluksia, joista yhtenä esimerkkinä Veturit kartalla -palvelu. Palvelusta näki kaikkien vetokalustoyksiköiden sijainnin, nopeuden ja numerot, myös tavaraliikenteessä olleiden yksiköiden tiedot. VR sulki täysin yllättäen palvelun tarvitsemat rajapinnat 3.12.2013. VRLeaksin saamien tietojen mukaan Veturit kartalla -palvelun ylivoimaisesti suurin yksittäinen käyttäjäryhmä oli VR-Yhtymä Oy: Veturit kartalla -palvelun käyttäjistä 75 % tuli VR:ltä. Rajapintojen sulku käytännössä lopetti Veturit kartalla -palvelun ja hankaloitti VR:n omien työntekijöiden toimenkuvien päivittäisrutiineita. Palvelun perustaja kiteyttää kysyjälle Veturit kartalla -palvelun hyödyt näin:
– Miksei VR:läiset käytä firman omaa softaa junien seurantaan?
Selitys on yksinkertainen: veturit kartalla on selkeämpi, vakaampi ja toimii kännyköissä.

Asiasta löytyy lisäkeskustelua täältä.

VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuun 5.2.2013 päivätyssä lausunnossa Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) VR kertoo muun muassa: ”Huomiota tulee kuitenkin erityisesti kiinnittää siihen, missä kulkee yksityisen tahon ja viranomaisten tuottaman tiedon raja.”

VRLeaks muistuttaa, että VR-Yhtymä Oy on valtion kokonaan omistama monopoliyhtiö, joten sen tulisi lähtökohtaisesti soveltaa tiedotuksessaan julkishallinnon avoimuuspolitiikkaa, poislukien vain yksiselitteiset liikesalaisuudet.

Viranomaistieto

Toisin kuin VR:n ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja lausunnossaan kertoo, käytännössä koko maailman laiva- ja ilma-alusliikenteen kulkutiedot on jo vuosia sitten avattu avoimeksi dataksi paikka-, reitti- ja muine yksityiskohtaisine tietoineen. Alla linkit ilma-alusten ja laivaliikenteen liikenneseurantaan:

– Lentokoneiden online-seuranta: http://www.flightradar24.com
– Laivojen online-seuranta: http://www.marinetraffic.com

Lausunto OLe 05022013

Alla VR:n LVM:lle lähettämä lausunto kokonaisuudessaan:
Lue VR:n LVM:lle antama lausunto kokonaisuudestaan tästä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: