VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2012

19 vaunun vaihtotyöonnettomuus Ilmalan varikolla 14.1.2012

VR-Yhtymä Oy:n varikolla Ilmalan ratapihalla Helsingissä tapahtui 14.1.2012 19 vaunun vaihtotyöonnettomuus, jossa kaikki onnettomuudessa osallisena olleet vaunut menivät korjausten ja tarkastusten ajaksi käyttökieltoon.

Vaurioitunut junarunko oli Kemijärveltä aiemmin aamulla Helsinkiin tullut pikajuna 274, jonka kaikki vaunut olivat osallisina onnettomuudessa ja joista yksi kärsi erittäin pahoja vaurioita. Pikajunan 274 vaunusto koostuu uusista kaksikerrokisista makuuvaunuista ja perinteisistä sinisistä päivävaunuista. Koska onnettomuudessa ei ollut osallisena matkustajia, siitä ei tehty ilmoitusta Onnettomuustutkintakeskukselle. Sen sijaan asia on Liikenteen turvallisuusviraston tutkinnassa.

VR-Yhtymä Oy ei ole tiedottanut asiasta mitään julkisuuteen, vaikka vahinkojen arvo on vähintään satojatuhansia euroja, ehkä jopa yli miljoona euroa.

Lisäys 31.3.2012 klo 10.17:

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Jokelan junaonnettomuudessa 21.4.1996 vaurioitui 12 vaunua.

Veturimiesten luotto yhtiön ylimpään johtoon romahtanut

Uusimmassa Veturimies-lehdessä on avattu henkilöstötyytyväisyysmittauksia. TRIM-indeksein tehty henkilöstön työtyytyväisyysmittaus kertoo muun muassa työssä jaksamisesta ja muista työtyytyväisyyteen liittyvistä asioista.

Merkillepantavaa on lisäksi se, että veturimiesten luotto omiin esimiehiin on laskenut.

VRLeaks muistuttaa, että kuka tahansa voi kommentoida VRLeaksin juttuja täysin anonyymisti, kunhan kommenteilla ei puututa henkilökohtaisuuksiin tai liikesalaisuuksiin ja kommenttien sisältö on asiallista.

Alla asiaan liittyvä dokumentti (klikkaamalla kuvaa näet sen alkuperäiskoossa):

Toimitusjohtaja Mikael Aron perjantaipalsta VR:n intranetissä 16.3.2012

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aro myöntää VR:n intranetissä ilmestyvässä perjantaipalstassaan, että VR:n työntekijän kotirauhaa on rikottu.

Alla asiaan liittyvä dokumentti. (Näet kuvan alkuperäiskoossa klikkaamalla sitä.)

Valtioneuvoston kanslian virkamiehet VR-Yhtymä Oy:n kustantamassa Prinsessa Ruusunen -baletissa Pietarissa

VRLeaks pyysi Valtioneuvoston kansliasta (VNK), eli valtion omistajaohjausosastosta matkalaskut sellaisista valtion virkamiehistä ja matkoista, jotka ovat liittyneet VR-Yhtymä Oy:öön viimeisen neljän vuoden ajalta (1.1.2008 alkaen). Eräästä matkalaskukoosteen yksityiskohdasta selvisi muun muassa se, että Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston virkamiehet ovat olleet tutustumismatkalla VR:n Venäjän liiketoimintaan, yhteistyöhön sikäläisen rautatieyhtiön kanssa, Allegro-konseptiin ja Prinsessa Ruusunen-balettiin Eremitaasi-teatterissa, kuten alla olevasta ohjelmasta selviää. Kyseinen matka on tehty 21.-22.9.2011.

VRLeaks nostaa esiin sellaisen tosiseikan, että Valtioneuvoston kanslia toimii VR-Yhtymä Oy:n valvonnasta vastaavana yksikkönä, ainoana osakkeenomistajana ja käyttää näin 100%:sta äänivaltaa yhtiössä ja valvoo VR-Yhtymä Oy:n toimintaa. Asia ei siis ole toisin päin.

Yhdessä alla olevista dokumenteista mainitaan, että ”Ohjelmassa olevan baletin kuluista on vastannut VR.”

Ja tässä yksittäinen matkalasku:

VRLeaks saanut paljon tietoa VR:n mahdollisesta laittomasta henkilörekisteristä ja pyytää lisää viranomaistutkinnan nopeuttamiseksi

VRLeaks on saanut koko joukon vapaamuotoisia kertomuksia VR-Yhtymä Oy:llä mahdollisesti olevasta laittomasta henkilörekisteristä. VRLeaks pyytää lisää dokumentteja ja kertomuksia kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat tai ovat olleet tietoisia asiasta. VRLeaksiin toimitetut sähköpostit käsitellään luottamuksellisesti ja niiden julkaisuista sovitaan tapauskohtaisesti lähteen kanssa. Tekstit voi lähettää VRLeaksiin sähköpostitse osoitteeseen vrleaks@gmail.com. VRLeaks noudattaa julkaisuissaan hyvää journalistista tapaa ja pitää kiinni ehdottomasta lähdesuojasta. Materiaalien lähettäjät voivat näin toimia täysin anonyymisti.

VRLeaksin edustajat voivat tarpeen vaatiessa tavata henkilökohtaisesti mahdollisen laittoman henkilörekisterin parissa työskennelleitä tai sen suhteen tekemisissä olleita henkilöitä.

Kuten VRLeaks aiemmin tässä jutussa kertoi, olemme ottamassa lähiviikkoina käyttöön TOR-tekniikkaan perustuvan dokumenttien lähetysmahdollisuuden, josta tiedotamme lähempänä lisää.

Lisäys 23.3.2012 klo 8.29: VRLeaks ei ota vastaan osia mahdollisesta laittomasta henkilörekisteristä.

VR:n intranetin estot julkiseen internetiin

VR-Yhtymä Oy:n tietoturvallisuusosasto on sulkenut VR:n sisäverkosta pääsyn muun muassa seuraaville internet-sivuille:
Youtube
Facebook
vaunut.org

Alla tänään otettu kuva VR:n sisäverkosta, kun VR:n työntekijä yritti mennä osoitteeseen vaunut.org ja tulostaa asiakkaalle tietyn vaunun ulkokuvan:

Toisaalta pääsyä saman yksikön toimesta ei ole estetty esimerkiksi seuraaville sivustoille:
jarnvag.net
TraFi

Tällainen sivusto on jostain syystä sallittu VR:n sisäverkosta:

VRLeaks

Finnairin osalta henkilökuntaa jopa erikseen ohjeistetaan käymään erilaisilla alan harrastussivustoilla, sillä sieltä löytyy ”laajin kokonaisnäkemys toimialasta”.

VR-Yhtymä Oy:n palomuuri suljettujen sivujen osalta on testattu 16.3.2012 yllä mainittujen sivujen estojen osalta. 150-vuotisjuhlien kunniaksi kysymme VR:ltä kysymyksen: Miksi VR rajoittaa työntekijöidensä pääsyä täysin julkiseen ja vapaaseen internetiin?

VR:n hintakampanja Helsinki-Hämeenlinna – 150 senttiä suuntaansa

VRLeaks ei lähtökohtaisesti julkaise muiden medioiden uutisia, mutta nyt teemme tähän poikkeuksen, sillä poikkeus vahvistaa säännön:

Kauppalehti uutisoi tänään näin: ”VR yllättää: Helsingistä Hämeenlinnaan 150 sentillä”. VRLeaks kertoi samasta asiasta jo reilu kuukausi sitten, kuten alla olevasta kuvaruutuprintistä selviää (itse juttuun pääsee tästä):

VRLeaks siirtyy käyttämään uudenlaista tekniikkaa lähetettyjen dokumenttien osalta

VRLeaks ottaa käyttöön TOR-tekniikkaan perustuvan dokumenttien lähetysmahdollisuuden, jossa dokumentin alkuperäisen lähettäjän identiteetti ei välity edes VRLeaksiin. Julkaisemme TOR-tekniikkaan perustuvien dokumenttien lähetysohjeet VRLeaksissa muutaman viikon sisään.

TOR-tekniikkaan siirtyminen ei poista sitä, ettemmekö tekisi ristiintarkistuksia jatkossakin julkaistaviin dokumentteihin; vaadimme aina kaikkiin julkaisukelpoisiin dokumentteihin (pl. viranomaisdokumentit) vähintään kahden (2) toisistaan riippumattoman lähteen tiedot.

VRLeaks tarkentaa STT:n eilistä juttua

STT:n kautta mediaan menneessä jutussa mainitaan: ”VRLeaks on syyttänyt VR:ää ihmisten laittomasta kuvaamisesta.” VRLeaks alleviivaa sitä, että 1) VRLeaks ei syytä ketään tai mitään ja 2) VRLeaks ei ole missään kohtaa maininnut laittomasta kuvauksesta mitään, sillä kuvaaminen julkisissa tiloissa on täysin laillista ja sallittua. Sen sijaan VRLeaks on kertonut siitä, että VR-Yhtymä Oy:llä voi mahdollisesti olla hallussaan laiton henkilörekisteri.

(Lisäys yllä olevaan juttuun 15.3.2012 klo 21.45): VRLeaks oli tehnyt kirjoitusvirheen alunperin KRP:lle toimittaman tutkintapyynnön toisessa kappaleessa. Lause: ”VR:llä on laiton henkilörekisteri sadoista ihmisistä.” piti kirjoittaa muodossa: ”VR:llä saattaa olla laiton henkilörekisteri sadoista ihmisistä.”, joskin tämä selviää jo tämän jutun otsikosta (”VRLeaks tehnyt tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille VR Pääkonttorissa mahdollisesti tapahtuneista henkilötietorikoksista”).

STT:n juttu vastasi näin ollen VRLeaksissa olevien dokumenttien ja kirjoitusasujen sisältöjä.

VRLeaksin tekemän tutkintapyynnön täydennys poliisille

VRLeaks on toimittanut tänään lisätietoa saamastaan materiaalista Helsingin rikospoliisin talous- ja omaisuusrikosyksikköön.

Tähän asti julkinen materiaali löytyy alla olevasta pdf:stä:

Tutkintapyynnön täydennys 09032012 julkinen osuus

%d bloggaajaa tykkää tästä: