VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2012

VR:n henkilöstötyytyväisyystutkimus 2012

VR-Yhtymä Oy:n henkilökunta ei todellisuudessa voi osallistua VR:n henkilöstötyytyväisyysmittaukseen anonyymisti VR:n intranetissä (Verstas), sillä yksittäisille työasemille kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisten tunnusten käyttämistä. VRLeaks mahdollistaa asian julkaisemalla VR-Yhtymän tuoreen henkilöstötyytyväisyysmittauksen kysymykset ja antamalla niihin nimettömän vastausmahdollisuuden.

Jotta henkilöstötyytyväisyysmittauksen tuloksia voidaan verrata puolueettomasti, VRLeaks pyytää VR:n henkilöstön vastaavan näihin samoihin kysymyksiin VRLeaksissa. VRLeaksissa kommentointi perustuu siihen, että kaikki kommentointi on lähdesuojan piirissä.

VRLeaksissa kommentointi toimii niin, että kirjoittaja laittaa tämän tai minkä tahansa muun jutun kommentointikohtaan ”Nimi” minkä tahansa nimimerkin -ei siis omaa nimeään- ja kohtaan ”Sähköposti” jonkin sähköpostiosoitteen. WordPressin tekniikasta johtuen VRLeaks joutuu hyväksymään kunkin kirjoittajan ensimmäisen kommentin, joka on kirjoitettu VRLeaksille entuudestaan uudesta sähköpostiosoitteesta; sen sijaan, jos samasta sähköpostiosoitteesta kommentoidaan jatkossa, näkyvät kommentit välittömästi VRLeaksissa.

VRLeaks ei julkaise kommentoijien sähköpostiosoitteita tai muita henkilötietoja missään tilanteessa.

VRLeaks ei myöskään keksinyt WordPressin tekniikasta johtuen muita vaihtoehtoja tyytyväisyyskyselyyn vastaamiseen kuin tämän; radio buttoneita ei ollut mahdollista lisätä sen vuoksi, jotta VR:n alkuperäinen kysely pysyisi mahdollisimman autenttisena.

Vastaathan kysymyksiin selkeästi arvosanoin 1-5, joista 1 on alin mahdollinen tyytyväisyys ja 5 ylin mahdollinen tyytyväisyys. Voit myös perustella kantasi, mikäli haluat, mutta kirjoita se kommenttisi loppuun.

Alla vastausesimerkki, jos olet tästä kysymyksestä mieltä ”melko tyytyväinen”:

Kuinka tyytyväinen olet yleisesti ottaen työhösi ja työpaikkaasi?
Todella tyytymätön
Melko tyytymätön
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen

Kirjoita vain esimerkiksi numero 3.

Vastaa jokaiseen kysymykseen, jotta vastaukset pysyvät käsi kädessä kysymysten kanssa. Liitteenä olevassa esimerkissä on ns. radio button -vastaukset, jotka VRLeaksissa siis korvataan numeroarvosanoin.

Vastauksen muodossa pitää ilmetä pdf:n sivu, johon olet kommentoinut, jotta vastaukset osataan kohdistaa oikeisiin kysymyksiin. Vastaa siis esimerkiksi näin:
pdf:n sivu 3, vastaukset 5, 3, 3, 4, 1
pdf:n sivu 7, vastaukset 1, 4, 3, 4, 2
pdf:n sivu 9, vastaukset 3, 5, 1, 1, 2

Lataa tästä TRIM 2012 -kysymykset

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan ansiotulot 740.925 EUR vuonna 2011

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Mikael Aro ansaitsi ansiotuloina verovuonna 2011 740.925 EUR. VR Groupin vuosikertomuksen mukaan yhtymän toimitusjohtajan palkka vuonna 2011 oli 504.600 EUR ja kannustinjärjestelmistä vuonna 2011 maksettu bonus oli 146.342 EUR. Toimitusjohtaja Mikael Aro on lisäksi yhdeksän eri yhtiön hallituksen jäsen, joiden jäsenyydestä maksetaan erillinen kokouspalkkio.

Yhtiöt ovat:
Avecra Oy, hallituksen puheenjohtaja
Corenet Oy, hallituksen puheenjohtaja
Nordic and Baltic Cinema Bidco Oy, hallituksen puheenjohtaja
Transpoint International Oy, hallituksen puheenjohtaja
VR Track Oy, hallituksen puheenjohtaja

Altia Oyj, hallituksen jäsen
East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen
Finnkino Oy, hallituksen jäsen
Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, hallituksen jäsen

VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajan palkka on selvästi korkein valtion kokonaan omistamista yhtiöistä. Vertailun vuoksi alla Alkon, Itellan, Veikkauksen ja Yleisradion toimitusjohtajien ansiotulot vuodelta 2011. Merkille pantavaa on se, että Itella Oyj:n liikevaihto (1900 milj. euroa) on 32%:ia suurempi kuin VR Groupin (1437 milj. euroa), mutta VR Groupin toimitusjohtajan ansiotulot ovat 43%:ia suuremmat kuin Itella Oyj:n toimitusjohtajan ansiotulot.

Alko Oy, Jaakko Uotila, 224.803 EUR
Itella Oyj, Jukka Alho, 517.121 EUR
Veikkaus Oy, Risto Nieminen, 445.412 EUR
Oy Yleisradio Ab (valtio-omistus 99,98%), Lauri Kivinen, 330.532 EUR

(Jutun päivitys 1.11.2012 klo 12.06 Itellan ja VR Groupin liikevaihtovertailuiden osalta)

%d bloggaajaa tykkää tästä: