VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2012

VR:n ja Valtioneuvoston kanslian neuvottelumatka Levin Pendolinnassa 6.-8.3.2008

VRLeaks pyysi Valtioneuvoston kansliasta (VNK) dokumentit niistä VNK:n virkamiehistä, jotka ovat osallistuneet Helsingin ulkopuolella VR:n järjestämiin tilaisuuksiin. Ensimmäiset dokumentit matkalaskuineen löytyvät alla olevista tiedostoista.

Matkan pääasiallinen tarkoitus oli dokumenttien mukaan käydä läpi VR-Yhtymä Oy:n vuoden 2007 tulosta ja vuoden 2008 näkymiä.

Valtioneuvoston kansliasta VR-Yhtymä Oy:n pääkonttoriin on matkaa 850 metriä ja Valtioneuvoston kansliasta Leville noin 850 kilometriä.

Kaikki matkaan liittyvät julkiset dokumentit löytyvät tästä pdf:stä: https://vrleaks.files.wordpress.com/2012/02/scan85000057.pdf (13 MB)

VR:n johdon antamat tiedonvälityskiellot

Kuten VRLeaks tässä jutussa kertoi, VR:n kaupallisen yksikön johto on kieltänyt esimiehiään lähettämästä sähköpostia rivityöntekijöille VRLeaksin vuoksi tiukennettujen turvallisuusmääräysten vuoksi.

Kaupallisen yksikön johtoryhmän esimiehiehille lähettämä sähköposti on alla:

VRLeaks tehnyt tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille VR Pääkonttorissa mahdollisesti tapahtuneista henkilötietorikoksista

VRLeaks on tehnyt 24.2.2012 tutkintapyynnön alla olevasta asiasta:

Emme keksineet muuta sähköpostiosoitetta kuin KRP:n sähköpostiosoitteen, joten osoitamme tämän teille; laittakaa tämä sitten tarpeen vaatiessa paikallispoliisille, jotta hommaan saadaan selvyys. Pyörittelemme siis VRLeaks-nimistä nettisivustoa ja olemme julkaisseet sivustolla muutamia VR:ään liittyviä dokumentteja.

Tekisimme nyt tutkintapyynnön KRP:lle tai paikallispoliisille VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusyksikössä mahdollisesti tapahtuneista rikoksista.

Alla aiheeseen liittyvä sähköposti:

Saamiemme ja lukemiemme tietojen perusteella, VR-Yhtymä Oy:n niin sanotun 2. turvallisuusyksikön toimet ovat saaneet varsin oudon valon. Muuan [yksittäisen henkilön nimi poistettu VRLeaksin toimesta] on VR-lähiliikenteen matkustajaturvallisuudesta vastaavan turvallisuusyksikön esimies ja hänen pitäisi johtaa tätä yksikköä. Näin asia on toki ollutkin, mutta [yksittäisen henkilön nimi poistettu VRLeaksin toimesta] johtajakaudella asia on hivenen livennyt lapasesta ja kerromme alla olevien ranskalaistenviivojen osalta syyt, mitä yhtiössä on tapahtunut:

– VR-Yhtymä Oy:llä on laiton henkilörekisteri sadoista ihmisistä. Osa heistä on VR-Yhtymä Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijöitä, osa rivikansalaisia, joilla ei ole mitään tekemistä VR-Yhtymä Oy:n kanssa, ja joita on kuvattu laittomasti Helsingin rautatieasemalla. Mainituista ihmisitä on valokuvat VR:n turvallisuusyksikössä, samoin nimet, puhelinnumerot ja kotiosoitteet. Edelleen VR:n turvallisuusyksikkö on tehnyt näistä henkilöistä sisäisen turvallisuusanalyysin.

Näimme hetki sitten VR:n sisäisen turvallisuuden laatimat dokumentit, joissa luki näin:

– ”[sijaintitiedot, pvm ja osoite poistettu VRLeaksin toimesta] klo 7.27. Lähti kotoaan koiran kanssa ulos. Klo 7.42 tuli koiran kanssa ilmeisesti koiralenkiltä. Klo 7.55 lähti kai töihin. Autossa mukana ainakin lapset. Tilanne muuten normaali.”

– ”[sijaintitiedot, pvm ja osoite poistettu VRLeaksin toimesta] klo 16.55. Tuli kotiinsa yksin. Lapset ilmeisesti vielä vaimon tuotavina.”

Tämä dokumentti lähinnä järkytti:

– ”[sijaintitiedot, pvm ja osoite poistettu VRLeaksin toimesta] ”Perhe ei ilmeisesti kotona. Auto parkkiruudussa, mutta hangessa ei merkkejä renkaanjäljistä”.

Lisäksi kuulimme sellaisen faktan, että VR Pääkonttorin turvallisuusyksikön tekniikka on Pääesikunnan jälkeen toiseksi parhainta markkinoilta saatavaa; mm. Nokian pääkonttorin, KRP:n tai Supon henkilötunnistustekniikka ei vastaa likimainkaan VR Pääkonttorin turvallisuusyksikön tekniikkaa. Tässä tietysti herää sellainen kysymys, että mihin valtion kiskoliikennemonopoli tällaista tekniikkaa ja turvallisuusjärjestelmää ylipäätään tarvitsee?

VR Pääkonttorin turvallisuusyksiköllä on tällä hetkellä neljä (4) eri tutkintalinjaa VRLeaksiin vuodettujen dokumenttien vuoksi. Neljä tutkintalinjaa neljästä kohdistuu sellaisiin tahoihin, joilla ei ole mitään tekemistä VRLeaksin tai [yksittäisen henkilön nimi poistettu VRLeaksin toimesta] kanssa. Emme muista lukeneemme, että ”tutkintalinja”, ”kuulustelu” ja ”epäilty” olisivat olleet VR:n oikeuksien mukaisia termejä, mutta emme ole tästä täysin varmoja. Voimme olla väärässäkin. Ehkäpä ne tietosanakirjat ja Googletkin voivat erehtyä.

Alleviivattakoon tässä vielä sitä, että ongelmanydin ei ole [yksittäisen henkilön nimi poistettu VRLeaksin toimesta], VRLeaks, yksittäinen tietovuotaja, tai kukaan muukaan yksittäinen henkilö. Sen sijaan ongelma löytyy omistajaohjauksesta.

VRLeaks julkaisee VR:n turvallisuusyksikön ”kuulusteluissa” olleiden henkilöiden nimet 5.3.2012.

Muutos yllä olevaan tekstiin 1.3.2012 klo 21.43: VRLeaks tulee julkaisemaan VR:n turvallisuusyksikön kuulusteluissa olleiden nimet, sitten kun se on esitutkintaan liittyvien säädösten mukaan mahdollista.

VR:n kaupallisen yksikön kiellot lipunmyynnin esimiehille

VR-Yhtymä Oy:n kaupallisen yksikön muistioita ei VRLeaksin saamien tietojen mukaan saa jatkaa sähköpostitse muulle henkilöstölle 02/2012 alkaen. Esimiehet saavat jakaa VR:n kaupallisen yksikön tiedot vain suusanallisesti alaisilleen. Sähköpostin forwardointi on ehdottoman kiellettyä VR:n lipunmyynnin henkilöstölle VRLeaksin olemassaolon vuoksi.

Dokumentit tästä asiasta julkaistaan VRLeaksissa viikolla 9/2012.

Radankorjauskartellit valtionyhtiöissä

VRLeaks on selvittänyt LVM:n ainoiden radanrakennus- ja ylläpitopalveluntarjoajien nimet ja ne ovat:
– Destia Oy
– Destia Rail Oy (ent. Veli Hyyryläinen Oy, jonka Destia osti 2006)
– VR Track Oy (ja myös Vuorenpeikot Oy, joka on fuusioitu VR Trackiin 1.1.2010 alkaen)

Kaikki yllä mainitut yhtiöt ovat Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston omistuksessa ja ne kilpailevat urakoista keskenään.

Liikennevirasto kilpailuttaa vuosittaisilla sopimuksilla suomalaiseen radanpitoon kykenevät yhtiöt EU-direktiivien vuoksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että saman omistajan kolme erillistä osakeyhtiötä kilpailevat keskenään samoista urakoista, joista joka tapauksessa joku kolmesta voittaa urakan. Yllä mainittujen yritysten markkinaosuus Suomen raideliikenteen ylläpidosta on desimaalin tarkkuudella 100%.

Länsi-eurooppalaisilla rataverkon ylläpitäjillä ei ole käytännössä pääsyä Suomen rataverkolle suomalaisen rataverkon erisuuren raideleveyden vuoksi (1435 mm [normaalileveys] vs. Suomen raideleveys 1524 mm [leveäraide]), tai ainakin se on erittäin hankalaa.

VRLeaks kertoo tässä kontekstissa myös sen, että VR Track Oy:tä valmistellaan parhaillaan myyntikuntoiseksi yhtiöksi. Dokumentit VR Track Oy:n toiminnan tehostamisesta löytyvät VRLeaksista alla olevista linkeistä:
https://vrleaks.files.wordpress.com/2012/01/aron-kommentit-04012012.pdf

ja

https://vrleaks.files.wordpress.com/2012/01/vr-trackin-tyc3b6ehtosopimus.pdf

VR-Yhtymä Oy aloitti toimintansa 1.7.1995, jonka jälkeen erilaisia yritysjärjestelyitä on tehty ja lopullisen muotonsa VR-Yhtymä Oy on saanut 1.1.2010 alkaen; VR-Yhtymä Oy:öön on sulautettu koko joukko tytäryhtiöitä (VR Osakeyhtiö, Pohjolan Liikenne, jne), mutta VR Track Oy muuttui paitsi nimenä (aiemm. Oy VR-Rata Ab), myös yhtiönä aiemmasta. Yhtiö laajeni kansainvälisille markkinoille, sen nimi on kaikista muista VR-yhtiöistä poiketen englanninkielinen ja sille on emoyhtiöstä käsin annettu hyvin suorat säännöt toiminnan tehostamisesta – toisin kuin emoyhtiö VR-Yhtymä Oy:lle.

Destia Oy:n, Destia Rail Oy:n ja VR Track Oy:n osalta tulemme julkaisemaan dokumentteja jatkossa laajemmin.

VRLeaks järjestää juttutuokion Helsingin aseman Pullmans Barissa 21.2.2012 klo 17.00 alkaen

VRLeaksin ja Avoimen ministeriön edustajat ovat paikalla Helsingin rautatieaseman Pullmans Barissa 21.2.2012 klo 17.00 alkavassa kahvitilaisuudessa. Kyseessä on vapaan keskustelun sisältävä parin tunnin mittainen iltapäivä.

Tarkoituksena on käydä läpi kysymyksiä, joita yksityishenkilöillä, lehdistöllä, LVM:llä, HSL:llä ja VR:llä, tai millä tahansa muulla instanssilla aiheeseen ja/tai aiheisiin liittyen on kertynyt.

Tervetuloa!

VR-Yhtymä Oy:n ja HSL:n virkamiesten kytkökset

VRLeaks tiedusteli HSL:ltä (Helsingin seudun liikenne), ketkä heidän virkamiehistä ovat olleet virkatehtävissä VR:n vuokraamassa aitiossa Hartwall-Areenalla. VRLeaksiin saapunut sähköposti kertoo seuraavaa:

Lähettäjä: HSL [mailto:hsl@hsl.fi]
Lähetetty: 17. helmikuuta 2012 10:07
Aihe: Vastaus tietopyyntöönne

VR leaks:

Olette tiedustellut HSL:n viranhaltijoiden osallistumisesta VR:n järjestämiin tilaisuuksiin. Ystävällisenä vastauksena kysymykseenne seuraavat yleiset periaatteet:

– HSL tekee normaalia sidosryhmäyhteistyötä liikenteen toimijoiden, mukaan lukien VR:n, kanssa
– tilaisuuksien pääsisältö on aina asiaohjelma
– HSL:llä ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamaa asiakirja-aineistoa sellaisista lyhyistä tilaisuuksista, joissa järjestäjänä tai koollekutsujana on toiminut muu taho kuin HSL itse
– sidosryhmäyhteistyötä varten HSL:ssä mahdollisesti laaditut powerpointit, muistiot, muistiinpanot ja muut sisäiset dokumentit eivät ole viranomaisen asiakirjoja julkisuuslain 5 §:n 4 mom huomioon ottaen, vaan kysymys on viranomaisen ja osakeyhtiön välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadituista asiakirjoista, joita ei myöskään lain mukaan ole tarpeen liittää arkistoon
– sidosryhmätilaisuuksiin osallistuvat ne virkamiehet, joiden osallistuminen tehtävän sisältö ja tilaisuuden sisältö huomioon ottaen on kulloinkin perusteltua
– yksittäisten sidosryhmätilaisuuksien osalta HSL:llä ei ole kattavaa luettelointia osallistujista
– tietopyyntöä koskeva asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, HSL:ssä toimivaltainen viranomainen on HSL:n hallintojohtaja

Yst. terv.

[nimi poistettu VRLeaksin toimesta]
HSL kirjaamo

VRLeaks nostaa yllä olevasta sähköpostista yhden kohdan esiin ja se on: ”tilaisuuksien pääsisältö on aina asiaohjelma”.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen tehnyt kirjallisen kysymyksen VR:n bonusjärjestelmästä

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) on tehnyt 15.2.2012 kirjallisen kysymyksen VR:n bonusjärjestelmästä. Kirjallinen kysymys löytyy tuolta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_50_2012_p.shtml

Merkittävät asiat VR-Yhtymä Oy:n johdon palkitsemisjärjestelmässä ovat seuraavat kaksi seikkaa:
– VR-Yhtymä Oy:n johdon kannustinjärjestelmä perustuu yhtiön liiketulokseen. Yhtiön liiketulos koostuu operatiivisen tuloksen lisäksi muun muassa kiinteistökaupoista ja Liikenne- ja viestintäministeriön ostamasta henkilöliikenteestä
– Ei ole täysin selvää, onko LVM:n VR:lle vuosittain maksama 42.000.000 EUR ostoa vai tukea. Toisin sanoen, onko VR-Yhtymä Oy LVM:n asiakas vai ei.

VRLeaksin saamien dokumenttien mukaan asia ei ole täysin selvä ministeriöllekään. Oheisissa dokumenteissa puhutaan sekä ostojunaliikenteestä että LVM:n tukemasta liikenteestä. Mikäli kyseessä on tuki, sen ei pitäisi näkyä VR-Yhtymä Oy:n tuloksessa, jolloin konsernin liikevoitosta pitäisi poistaa 42.000.000 EUR ja tällöin VR-Yhtymä Oy:n kannustinjärjestelmä menettäisi käytännössä merkityksensä. Toisaalta, mikäli valtion ostama henkilöjunaliikenne vaikuttaa VR-Yhtymä Oy:n liiketulokseen, VR:n liikevoitosta merkittävä osa koostuu valtion ostamista palveluista, ei siis varsinaisesta operatiivisesta liiketoiminnasta.

Alla ostoliikennesopimuksessa oleva ristiriita:

Kirjoitus- tai termivirheestä tuskin voidaan puhua, sillä muualla sopimuksissa ei ole kirjoitus- tai asiavirheitä.

Dokumenteista kiinnostuneille VRLeaks julkaisee asiaan liittyvät sopimukset. Sivuston tekniikasta johtuen emme voi julkaista .zip-paketteja, joten sopimuskokonaisuus löytyy alla olevista pdf:istä:
Kauko_ja_alue_ostosopimus
Kauko_ja_alue_ostosopimus_lisäasiakirja
Kauko_ja_alue_ostosopimus_muutos
Lähi_ostosopimus
Lähi_ostosopimus_jatkaminen

Vuoden 2012 alusta voimaan astuneet sopimukset, jotka on julkaistu jo aiemmin VRLeaksissa:
Kaukosopimus2012_2015
Lahisopimus2012_2015

VR:n tosiasiallinen tulos muu kuin mitä julkisuudessa on kerrottu

VR-Yhtymä Oy:n liikevoitto vuonna 2010 oli tuloslaskelman mukaan pyöreästi 43.000.000 EUR. Huomionarvoista asiassa on se, että valtio ostaa VR:ltä henkilöjunaliikennettä noin 43.000.000 eurolla vuodessa (kauko- ja lähijunaliikenteen ostosopimukset 1.1.2012 alkaen). Tämä tarkoittaa sitä, että VR-Yhtymä Oy:n tosiasiallinen tulos valtion ostoliikenteestä puhdistettuna tilikaudella 1.1.-31.12.2010 on suuruusluokaltaan muuta kuin mitä tilinpäätöksessä on esitetty.

Merkille pantavaa tässä on se, että VR-Yhtymä Oy on laatinut avainhenkilöilleen kannustinjärjestelmän 6.9.2010, kuten VRLeaks tässä jutussa kertoi. Kannustinjärjestelmän ajatus on maksaa VR:n avainhenkilöille bonuksia liikevoitosta. Dokumenttien perusteella todellisen liikevoiton määrä on erisuuri kuin mitä tilinpäätöksessä on kerrottu.

VRLeaksilla on käytössä VR-Yhtymä Oy-konsernin julkaisema vuoden 2010 tuloslaskelma, mutta (toistaiseksi) vain 1.1.2012 voimaan tullut LVM:n ja VR:n välinen ostoliikennesopimus. Indeksikorjattunakaan vuosien 2010 ja 2012 ostoliikennesopimusten arvo ei voi heittää kuin vain muutaman prosentin verran.

Kaikki asiaan liittyvät dokumentit löytyvät alta:
Kaukosopimus2012_2015
Lahisopimus2012_2015
VR Vuosiraportti_2010_nettipdf

Tässä yhteydessä on syytä kertoa, että VR-Yhtymä Oy maksaa Liikennevirastolle niin sanottua Lahden oikoradan investointiveroa kustakin oikoradalla ajamastaan junasta normaalin ratamaksun päälle. Tämän investointiveron VR-Yhtymä Oy saa kuitenkin osittain takaisin Lahden oikoradalla kulkevien valtion ostamien henkilöjunien korotettujen maksujen muodossa. Dokumentti aiheeseen liittyen löytyy täältä (pdf:n sivu 17).

Tämä juttu on kirjoitettu tarkoituksella näin tiiviiksi, sillä mm. LVM:n ostoliikennehinnat sisältävät alv:n ja toisaalta LVM:n maksamat bonukset junien täsmällisyydestä eivät sisällä arvonlisäveroa ja yhtäältä sopimuskokonaisuus on äärimmäisen monimutkainen. VR-Yhtymä Oy:lle syntyy luonnollisesti myös kuluja valtion ostamasta henkilöliikenteestä, mutta niitä ei voida pitää merkittävinä niin pitkään ennen kuin niistä on selkeät ja aukilasketut dokumentit saatavilla.

Toisaalta VR-Yhtymä Oy on myös valtion ainut monopoliyhtiö, jolle valtio maksaa siitä, että se tuottaa palveluitaan ja jonka toimiva johto on samanaikaisesti kannustinjärjestelmän piirissä.

VR:n uusi hintakampanja: ”Hinnat pakkasella”

Leak-sivustojen ajatus on vuotaa yhtiöiden ja instituutioiden sisäisiä asioita. Hyvin usein vuodettujen tietojen sisältö on kiusallista yhtiölle tai instituutiolle, joista data on tullut ulos. VRLeaks julkaisee nyt VR-Yhtymää koskevan positiivisen tiedon koskien VR:n uutta hinnoittelumallia tietyillä matkustusväleillä, joka julkistetaan tulevan viikon tiistaina. VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n lipunmyyntihenkilöstöllä ei ole vielä tästä asiasta mitään tietoa.

VR-Yhtymä Oy joutuu vastaamaan halpalentoyhtiöiden paineeseen: VR on suunnitellut ”Hinnat pakkasella”-kampanjan, jossa lippuja myydään alennetuin hinnoin rajoitetuille junavuoroille 14.2.2012 alkaen. Matkustusaika kestää kampanjan alusta huhtikuun alkuun.

VR-Yhtymä Oy:n henkilöliikenneosasto laski, että halpalentoyhtiö Norwegian aiheutti sille Oulun reitillään 2.500.000 euron tulonmenetykset aikavälillä 1.3.-30.11.2011, kuten VRLeaks on tässä jutussa aiemmin kertonut. Näin ollen VR:n oli vastattava muuttuneeseen kilpailutilanteeseen laskemalla lippuhintoja.

HINNAT PAKKASELLA (alk. 14.2.2012)

Helsinki-Oulu 29,00 € (norm. 75,90 €, alennus 61%)
Helsinki-Kuopio 25,00 € (norm. 61,49 €, alennus 59%)
Helsinki-Turku 15,00 € (norm. 30,76 €, alennus 51%)
Salo-Turku 5,00 € (norm. 10,81 €, alennus 54%)
Mikkeli-Kuopio 9,00 € (norm. 24,10 €, alennus 63%)
Tampere-Seinäjoki 9,00 € (norm. 27,10 €, alennus 67%)
Tampere-Pori 9,00 € (norm. 17,96 €, alennus 50%)
Helsinki-Seinäjoki 19,00 € (norm. 50,69 €, alennus 63%)

Lisäksi Suomen rautateiden 150-vuotisjuhlan kunniaksi VR-Yhtymä Oy tarjoaa Helsinki-Hämeenlinna-välille matkalipun hintaan 150 senttiä (1,50 euroa). VRLeaksilla ei ole vielä tietoa siitä, milloin tämä kampanja alkaa.

Sähköisen median kampanja aiheeseen liittyen alkaa 13.2.2012.

VRLeaksin Googlaamien hakutulosten perusteella ”Hinnat pakkasella” ei ole mitenkään uusi markkinointitermi. Tämän vuoksi VRLeaks ehdottaa VR-Yhtymä Oy:lle kampanjan nimen muuttamista muotoon ”Hinnat raiteiltaan”.

%d bloggaajaa tykkää tästä: