VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Poliisi: VR:n mahdollinen salakatselu vanhentunut – tietosuojavaltuutetulla ei resursseja tutkintaan

UUTINEN

VRLeaksin KRP:lle jättämä tutkintapyyntö ei johtanut esitutkintaan

VRLeaksin keskusrikospoliisille 21.1.2015 jättämä tutkintapyyntö VR:n mahdollisesta VRLeaksin toimitukseen kohdistuneesta salakatselusta ei johtanut esitutkinnan aloittamiseen Helsingin poliisilaitoksella. Helsingin poliisi pyysi VRLeaksia ottamaan yhteyttä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnioon. Aarnion mukaan tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole resursseja alkaa tutkia tämänkaltaisia asioita, sillä tietosuojavaltuutetun toimiston toimivalta ei yllä poliisin valtuuksiin.

Helsingin poliisi suoritti kolme vuotta sitten kotietsinnän VR-Yhtymä Oy:n pääkonttoriin ja takavarikoi sieltä useampia tietokoneita mahdollisten laittomien henkilörekistereiden tarkistusta varten. Poliisin tuolloisessa esitutkintamateriaalissa todettiin, että VR:ssä oli suoritettu salakatselua, mutta asian syyteoikeus oli vanhentunut. Laittomia henkilörekistereitä VR:n järjestelmistä ei sen sijaan poliisin esitutkinnassa löytynyt. VR:n tuolloinen turvallisuusjohtaja ei kuitenkaan poissulkenut niiden olemassaoloa, kuten alla olevista dokumenteista selviää.

Alla sekä vuoden 2012 että vuoden 2015 tutkinnan päätökset Helsingin poliisilaitokselta täsmälleen samoista epäilyistä.

HPL TP 27012015

HPL TP 22052012

 

VR-Yhtymä Oy kertoo haastehakemuksessaan, ettei VR:n toimiva johto tiennyt yllä olevista toimeksiannoista. Lienee luonnollista kysyä, miksi sitten VR:n toimiva johto on antanut toimeksiantoja VR:n entiselle turvallisuuspäällikölle näillä viitteillä? Huomionarvoista tässä on se, että VR:n entinen turvallisuuspäällikkö on tehnyt töitä VRLeaks-viitteellä niinä viikonloppuina, jotka olivat alun perin merkitty hänelle vapaiksi.

Lisälomake

VRLeaks ei voi olla varma, etteikö mahdollista salakatselua olisi jatkettu vuoden 2012 jälkeen.

VRLeaks

VRLeaks jättänyt tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille 21.1.2015

KESKUSRIKOSPOLIISILLE

TUTKINTAPYYNTÖ

Tutkintapyynnön tekijä Mikko Nyman

Asia VR-Yhtymä Oy:n teknillinen valvonta ja seuranta ns. VRLeaks-asiassa

Tutkintapyyntö

Mikko Nyman pyytää Keskusrikospoliisia tutkimaan onko seuraavan asiakirjan (liite 1) perusteella aiheellista epäillä, että VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusorganisaatiossa työskennelleet henkilöt ovat seuranneet laittomasti Mikko Nymanin tapaamisia eri henkilöiden kanssa.

Vaatimukset

Mikäli asiassa tulee esille mahdollinen laiton seuranta ja valvonta, Mikko Nyman pyytää selvittämään henkilöt, joiden päätösten perusteella seuranta on suoritettu ja ketkä henkilöt ovat tietäneet ja osallistuneet seurannan toteuttamiseen.

Mikäli asiassa tulee selvitettyä, että henkilö tai henkilöt ovat syyllistyneet asiassa rikokseen, Mikko Nyman tulee vaatimaan heille asiaankuuluvan rangaistuksen.

Perustelut

Esitutkintamateriaalissa, R 13/9447, (liite 1) tulee esille VR-Yhtymä Oy:n entisen turvallisuuspäällikön kirjausten perusteella, että VR-Yhtymä Oy:n turvallisuusorganisaation henkilöt olisivat kuuden (6) päivän ajan suorittaneet seuranta- ja valvontatoimenpiteitä VRLeaksin henkilöihin kohdistuen. On selvää, että VR-Yhtymä Oy:n toimintoihin ei kuulu missään tilanteissa valvontatoimenpiteitä toimittajia kohtaan.

Mikko Nymanin henkilöön liittyvällä seurannalla ja ulkopuolisilla laitteilla tapahtuvalla valvonnalla on pyritty estämään Mikko Nymanin mahdollisuus hoitaa toimittajan työ tilanteessa, jossa Nyman on julkaissut kirjoituksia VR-Yhtymä Oy:n toiminnoista ja erityisesti sen turvallisuusorganisaatiossa esille tulleista epäselvyyksistä. Epäilty valvonta ja seuranta on erityisen moitittavaa, kun huomioidaan, että toimittajan työ perustuu sananvapauslain ns. lähdesuojan hyödyntämiseen kaikissa tilanteissa. Lähdesuojalla yhteiskunta on halunnut turvata vapaasti toimivan lehdistön ja siten yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn ja julkituonnin.

On oletettavaa, että valvonnan ja seurannan keinoin on pyritty saamaan selville ne henkilöt, jotka ovat mahdollisesti luovuttaneet VR:n tietoja tai asiakirjoja Mikko Nymanille.

Mikko Nyman täydentää tutkintapyyntöä sen jälkeen, kun asiassa tulee selvitettyä valvonnan ja seurannan tosiasiallinen tapa, keinot ja ympäristö ml. koti.

Helsinki 21.1.2015
Mikko Nyman
Päätoimittaja
VRLeaks

VR:n sisäinen ja ulkoinen valvonta osin puutteellista?

ANALYYSI

VR-Yhtymä Oy:n sisäisessä ja ulkoisessa valvonnassa merkittävä valtatyhjiö?

12.1.2015 alkaneessa rikosoikeudenkäynnissä VR-Yhtymä Oy vaatii sen entiseltä turvallisuuspäälliköstä vuokra-auton käytöstä 214.000 euron vahingonkorvauksia ja lisäksi syyttääjä vaatii mainitulle henkilölle vankeutta törkeästä petoksesta tai vaihtoehtoisesti tuomiota luottamusaseman väärinkäytöstä.

TAUSTAA

VRLeaks teki 24.2.2012 Keskusrikospoliisille (KRP) tutkintapyynnön VR:ssä mahdollisesti tapahtuneista henkilötieto- ja salakatselurikoksista. KRP siirsi jutun tutkinnan Helsingin poliisin talous- ja omaisuusrikosyksikölle, joka suoritti jutun esitutkinnan keväällä 2012. Salakatselu voitiin näyttää poliisin toimesta toteen, mutta sen syyteoikeus oli vanhentunut. Sen sijaan poliisi ei saanut näyttöä VR:n mahdollisesta laittomasta henkilörekisteristä. Merkille pantavaa esitutkintamateriaalissa on silloisen VR:n turvallisuusjohtajan lausunto, että ”on mahdollista, että joku tiedostoista muodostaisi henkilörekisterin.” Alla ote esitutkintamateriaalin tästä kohdasta.

VR-etpk 2012

Samasta esitutkintapöytäkirjasta selviää, että VR:n ex-turvallisuuspäällikön esimies on VR:n entinen lähiliikennejohtaja ja, että VR:n turvallisuusyksikkö toimii suoraan konsernin toimitusjohtaja Mikael Aron alaisuudessa. Edellä mainittu VR:n ex-lähiliikennejohtaja toimii VR:n todistajana parhaillaan käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä ex-turvallisuuspäällikköä vastaan.
VR:llä oli yleisesti tiedossa VR:n turvallisuusyksikön varsin erikoiset toimintamenetelmät: Lukuisat VR:n rivityöntekijät ja VR:n organisaatiossa erittäin korkeissa asemissa olevat henkilöt ovat kertoneet mainituista toimintatavoista VRLeaksille. Myös Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta 16.3.2012.

Esitutkintamateriaaleista selviää ainakin se, että VR:n ex-turvallisuuspäällikön tekemiset ovat olleet niin hänen esimiehensä kuin yhtiön toimitusjohtajankin tiedossa. VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n ex-turvallisuuspäälliköstä haluttiin tietoisesti tehdä niin sanottu uhrilammas, jotta yhtiön maine ei tahrautuisi enempää. Ex-turvallisuuspäällikkö ei kuulunut VR:n johdon kannustinjärjestelmän piiriin; VRLeaksille kerrottujen tietojen perusteella tämä oli yksi syy hänen valitsemisekseen uhrilampaaksi. Uhrilammas-termiä on käytetty nimenomaisesti VRLeaksille vuodetuissa dokumenteissa. VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro myönsi Ylen Ykkösaamun haastattelussa 17.3.2012 saaneen ex-turvallisuuspäälliköltä henkilökohtaista turvallisuuspalvelua kerran toimitusjohtajakautensa aikana.

VRLeaksille vuodetun tiedon mukaan eräs VR:n taannoiseen johto-organisaatioon kuulunut henkilö oli mennyt kysymään ex-turvallisuuspäällikön esimieheltä, haluaako hän kenties kuulla ex-turvallisuuspäällikön tuoreimmista tekemisistä? Ex-lähiliikennejohtaja oli peittänyt korvansa käsillään, vastannut kieltävästi ja poistunut ulos tupakoimaan.

SISÄINEN VALVONTA

VR:n turvallisuusyksikön toimintaa ei aiemmin käytännössä valvottu mitenkään. Yksikön vuosibudjetti oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja sen kustannukset hyväksyi ensin ex-turvallisuuspäällikkö, sitten hänen esimiehensä ja lopulta VR:n turvallisuusjohtaja. Ulkopuolisten vartiointiyritysten palveluita ei eritelty laskuissa kyllin tarkasti, mikä lopulta johti VR:n ex-turvallisuuspäällikön rikosoikeudenkäyntiin hänen käytössään olleen vuokra-auton osalta. Valvonnan puute mahdollisti VR:n turvallisuusyksikön varsin luovat toimintatavat ja mitä erikoisimpien instrumenttien, kuten laskeutumisköysien, pimeänäkökiikareiden, peruukkien hankinnan ja esimerkiksi naamioitumisen erilaisissa tilanteissa.

Alla ote VR:n 4.5.2012 Helsingin poliisille jättämästä tutkintapyynnöstä. Koko VR:n jättämän tutkintapyynnön voit ladata tästä.

VR-tutkintapyyntö 04052012

OMISTAJAOHJAUKSEN PUUTTUMINEN

VR-Yhtymä Oy toimii Valtioneuvoston Kanslian (VNK) Omistajaohjausosaston alla ja se on VNK:n mukaan kaupallisesti toimiva yhtiö, johon valtio-omistajalla on strateginen intressi. VNK:n omistajaohjausosasto pitää tärkeänä, että VR tuottaa voittoa. Osakeyhtiölaissa kuitenkin sanotaan, että ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” VR:n yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin: VR tuottaa voittoa, mutta ei siis osakkeenomistajille, VR:n tapauksessa Suomen valtiolle, sillä VR ei jaa osinkoa omistajalleen. Poikkeuksena tästä Mikael Aron toimitusjohtajakaudella on tilikausi 2013, jonka tuloksesta valtio-omistaja sai VR:n hallituksen esityksestä poiketen yhtiöstä 30 miljoonaa euroa osinkoa 22.5.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa.

VRLeaksin tiedusteltua VNK:sta muun muassa VR:n poikkeuksellisen korkeaa omavaraisuusastetta, yhtiön heikkoa sijoitetun pääoman tuottoa, toimivan johdon bonusjärjestelmää ja heikkoa osinkotuottoa valtiolle, vastaukseksena oli VR:n valmistautuminen tuleviin 2 miljardin euron kalustoinvestointeihin. VNK:n mukaan nämä tiedot on saatu VR:ltä.

Jokainen kaupallisella pohjalla toimiva yritys joutuu jossain vaiheessa elinkaartaan investoimaan. Investoinnit voi rahoittaa lukuisin eri elementein, kuten kassavirralla tai esimerkiksi ulkopuolisin rahoitusinstrumentein. VNK:n mukaan VR kuitenkin tarvitsee vahvaa tasettaan tuleviin investointeihin, kuten edellä on kerrottu. Myös valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd) on samoilla linjoilla VNK:n kanssa tässä asiayhteydessä, kuten ministerin vastauksesta kansanedustaja Ari Jalosen (ps) jättämään kirjalliseen kysymykseen selviää. Olennaista niin VNK:n kuin ministeri Paateronkin vastauksissa on se, että vastaukset kysymykseen on kysytty VR:ltä itseltään. Tämä mahdollistaa yhtiön vapaan toiminnan ilman valvontaa.

OIKEUDENKÄYNTI 12.-15.1.2015

Kaikki yllä mainittu johti lopulta VR:n tekemään rikosilmoitukseen VR:n entisen turvallisuuspäällikön autokuviosta. VR oli tehnyt Helsingin poliisille tutkintapyynnön aiheesta 4.5.2012. Jutun esitutkintamateriaali käsittää 184 sivua, joita VRLeaks ei julkaise muun muassa liikesalaisuuksista johtuen.

VR:n ex-turvallisuuspäällikköä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa auton käyttöön liitten törkeästä petoksesta, josta voidaan tuomita jopa neljä vuotta vankeutta. Muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi oikeudenkäynnistä STT:n uutiseen liittyen 12.1.2015 tässä uutisessa.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n toimiva johto luuli kyseisen henkilöauton olleen ex-turvallisuuspäällikön henkilökohtainen. Mikäli kyseessä olisi ollut työntekijän oma ajoneuvo, jota hän käyttää työajoihin, hän olisi ollut oikeutettu nostamaan kilometrikorvauksia. Alla ote ex-turvallisuuspäällikön vastauksesta syytteeseen.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion tästä rikosasiasta kansliapäätöksenä 12.3.2015, jolloin tulee kuluneeksi 1092 päivää siitä, kun VR:n ex-turvallisuuspäällikkö hyllytettiin tehtävästään.

Turvallisuuspäällikon vastaus 2014

FAKTA

 • VRLeaks teki tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille VR:ssä mahdollisesti tapahtuneista rikoksista 24.2.2012
 • VR hyllytti entisen turvallisuuspäällikkönsä tehtävistään 15.3.2012, joka sittemmin irtisanoutui yhtiön palveluksesta
 • VR teki tutkintapyynnön entisen turvallisuuspäällikkönsä auton käytöstä 4.5.2012
 • Entinen turvallisuuspäällikkö oli pidätettynä 19.-20.6.2012 asian johdosta
 • Oikeudenkäynti autojupakasta alkoi 12.1.2015
 • VR vaatii entiseltä turvallisuuspäälliköltään vahingonkorvauksia auton käytöstä 214.000 euroa

VRLeaks

Juttua päivitetty 16.1.2015 klo 15.34 Sirpa Paateron puoluekannan osalta.

VR:n ja VR:n ex-turvallisuuspäällikön oikeudenkäynti autojupakasta alkaa 12.1.2015

VR:n ja VR:n taannoin hyllyttämän ja sittemmin irtisanoutuneen VR:n entisen turvallisuuspäällikön välinen oikeudenkäynti turvallisuuspäällikön käytössä olleen auton käytöstä alkaa maanantaina 12.1.2015.

Käräjäoikeuden istuntoon on varattu neljä arkipäivää

Helsingin Sanomien uutisen vuoksi irtisanoutuneen VR:n entisen turvallisuuspäällikön Turvatiimiltä vuokratun auton käyttöä koskeva rikosasia saanee pisteen Helsingin käräjäoikeudessa 15.1.2015. VRLeaksin Helsingin käräjäoikeudesta 9.1.2015 saamien tietojen mukaan esimerkiksi tappoasiat on ratkaistu keskimäärin yhdessä päivässä.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n entisen turvallisuuspäällikön käytössä ollut auto oli varustettu sinisin hätävilkuin ja auton varustukseen kuului muun muassa nopeustutka. VRLeaksin tiedusteltua nopeustutkan perimmäistä tarkoitusta rautatieoperaattorin ydinliiketoimintaan, VRLeaksille vastattiin, että ”XXX käytti nopeustutkaa Korson Ankkarockissa, jotta Korson aseman ohittavat junat eivät ylittäisi festivaalin vuoksi asetettua tilapäistä 50 km/h:n nopeusrajoitusta.”

Entisen turvallisuuspäällikön auton varusteisiin kuuluivat lisäksi laskeutumisköysi ja pimeänäkökiikarit, kuten Helsingin Sanomat uutisessaan kertoo. VR:n turvallisuusyksikön käyttämän alihankkijayrityksen vartijat olivat lisäksi sonnustautuneet pajupuskiksi vahtiessaan Ilmalan varikolla junarunkojen töhrijöitä.

VR-Yhtymä Oy vaatii Helsingin Sanomien julkaiseman STT:n uutisen mukaan VR:n ex-turvapäällikön autonkäytöstä siviiliajoista noin 200.000 euroa vuosilta 2009-2012. Tällä summalla olisi mainittuna ajanjaksona ajanut taksilla noin 140.000 kilometriä, eli lähes 50.000 kilometriä vuodessa.

VR:n palvelumittarit laskussa – johdon kannustimet kasvussa

UUTINEN

EPSI Finlandin 9.12.2014 julkaisema tutkimus suomalaisen henkilöliikenteen asiakastyytyväisyydestä listaa asiakkaiden tyytyväisyyden eri joukkoliikennemuodoissa, jonka voit lukea tästä. Ylivoimaisena ykkösenä listalla ovat taksit, toisena linja-autojen kaukovuorot ja vasta viimeisenä VR:n oma kaukoliikenne. Myös VR-Yhtymä Oy:n henkilöstötyytyväisyys ja täsmällisyys ovat keskimäärin laskussa. Samaan aikaan yhtiön toimivan johdon palkitsemisjärjestelmä jatkaa kasvuaan.

VR EI HALUNNUT MAKSAA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSESTA

VRLeaks kysyi EPSI Finlandin toimitusjohtaja Mats Nybondakselta syitä siihen, miksi asiakkaat ovat tyytyväisiä toisiin joukkoliikennemuotoihin ja vähiten tyytyväisiä VR:n kaukoliikenteeseen? Nybondas kertoi näiden analyysien maksavan ja vain EPSI Finlandin tiedotteen olevan maksuton ja näin vapaasti käytettävissä. Nybondas lisäsi, että VR oli lähestynyt häntä 10.12.2014 kysyen samaa asiaa kuin VRLeaks. Nybondaksen kerrottua VR:lle analyysin maksavan joitain tuhansia euroja, VR ei halunnut tilata palvelua. VRLeaksin haastattelussa Nybondas kertoi ihmetelleensä, miksei VR tilaa muutaman tuhannen euron analyysiä asiakastyytyväisyydestä, vaikka yhtiö pyörittääkin satojen miljoonien eurojen vuosittaista liikevaihtoa henkilöliikenteessä?

Nybondas epäili VR:n monopolilla olevan mahdollisesti vaikutusta siihen, ettei VR halunnut maksaa asiakastyytyväisyystutkimuksesta ja -analyysistä.

VRLeaksin haastattelemien taksi- ja linja-autoyrittäjien mielestä on itsestään selvää, että asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti. Tutkimustulokset ovat yrittäjien mielestä heidän liiketoiminnan kannalta elintärkeitä, sillä he toimivat kilpailulla markkinalla.

JOUKKOLIIKENNEMATKUSTAJIEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS SUOMESSA VUONNA 2014

EPSI Finlandin tutkimuksen mukaan kotimaan joukkoliikenneasiakkaista ylivoimaisesti tyytymättömimpiä olivat kotimaan junaliikennematkustajat (70,1 indeksiasteikolla 0-100). Junamatkustajien asiakastyytyväisyys on siten laskenut vuodesta 2013 (71,4 indeksiasteikolla 0-100). Koska käytettävissä ei ole VR:n osalta esimerkiksi Finnairin tilaaman EPSI Finlandin analyysiä asiakastyytyväisyyden tai -tyytymättömyyden syistä, on tarkan analyysin tekeminen mahdotonta.

Yhtenä syynä VR:n heikkoon asiakastyytyväisyyteen voidaan kiistatta kuitenkin pitää junaliikenteen täsmällisyyttä, joka kaukoliikenteessä oli Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-lokakuussa 2014 keskimäärin 88,6 %. Tästä vain 36,1 % johtui Liikenneviraston ratatöistä aiheutuneista myöhästymisistä. Toinen asiakastyytymättömyyden seikka VR:n heikossa asiakastyytyväisyydessä voi olla jatkuvat ja toistuvat ongelmat VR:n lipunmyyntijärjestelmässä. Esimerkiksi VR:n Facebook-sivuilta voi lukea päivittäin asiakkaiden kommentteja, joissa he kertovat törmänneensä ongelmiin lipunostotilanteessa tai lippujen toimittamisessa perille.

Yhteistä junaliikenteen heikolle täsmällisyydelle ja lipunmyyntiongelmille on se, että ne toistuvat vuosi toisensa perään. VR:n uusi lipunmyyntijärjestelmä Teema otettiin käyttöön vuonna 2011, mutta siinä ilmenee vieläkin ongelmia. Vertailun vuoksi: hyvin harvoin on uutisoitu lentoyhtiöiden lipunmyyntiongelmista. Myös junaliikenteen täsmällisyys kaukoliikenteessä on pysynyt jo vuosien ajan keskimäärin alle 90 %:ssa.

VR:n lipunmyyntijärjestelmän uusiminen maksoi useita kymmeniä miljoonia euroja. Lentoyhtiöt ovat saanet valmiin lipunmyyntialustan muutamilla sadoilla tuhansilla euroilla. Ero näiden hintojen osalta on kahden desimaalin luokkaa.

Mikkelin Ammattikorkeakoulussa on tehty Asiakastyytyväisyystutkimus VR:n palveluista vuonna 2011, jonka voit ladata tästä.

MYÖS VR:n HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS LASKUSSA

VR suoritti syksyllä 2014 henkilöstötyytyväisyystutkimuksen, josta ilmenee selvästi henkilöstötyytyväisyyden laskeneen edellisestä, vuonna 2011 tehdystä henkilöstötyytyväisyysmittauksesta. Eniten henkilöstötyytyväisyys on laskenut Helsingin lähiliikennealueella. Pelkästään vuonna 2014 VR:n lähiliikennealueelta on irtisanoutunut tai siirtynyt VR:n kaukoliikenteen palvelukseen lähes 200 veturinkuljettajaa, konduktööriä ja junamyyjää. VRLeaksin haastattelemien VR:n henkilökuntaan kuuluvien mukaan jaksaminen Helsingin lähiliikennealueen palveluksessa on äärirajoilla. Muun muassa tästä johtuen sairauspoissaolojen määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2011.

Myös lipunmyyntien aukioloaikojen supistaminen ja työtahdin kiristyminen ovat heikentäneet merkittävästi henkilöstötyytyväisyyttä. Edelleen Ilmalan varikon junien huoltotoimintaan kohdistuneet säästötoimenpiteet ovat heikentäneet junien täsmällisyyksiä, kun junien huolto- ja korjaustoimenpiteisiin käytetty aika on kasvanut huomattavasti aiemmasta. Pahimpina päivinä esimerkiksi neljästä Allegro-junasta vain yksi on ollut liikenteessä, muiden ollessa huollossa. Ilmalan varikolla on ollut vaikeuksia saada pidettyä liikenteessä myös Sm4-junayksiköitä huoltotoiminnan säästöjen vuoksi. Marraskuussa 2014 30 Sm4-junayksiköstä joinain päivinä liikenteessä oli vain 20 junayksikköä.

Alla ote VR:n tuoreimmasta henkilöstölehdestä, VR Nytistä. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

VR Nyt 12-2014

VR:n TOIMIVALLE JOHDOLLE JA ASIANTUNTIJOILLE 6,9 MILJOONAN EURON BONUKSET

VR palkitsi yhtiön toimivaa johtoa ja asiantuntijoita vuoden 2013 tuloksesta 6,9 miljoonan euron lyhyen tähtäimen kannustinpalkkioilla. Palkitsemisjärjestelmän piirissä on VR:n internetsivujen mukaan yhteensä 780 asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa. VR:n kannustinjärjestelmän ensisijaisena maksuperusteena on VR:n vuotuinen liikevoitto. Edellä mainituilla muilla mittareilla (asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ja täsmällisyys) ei ole niin suurta painoarvoa kannustinjärjestelmien laukeamisessa maksuun kuin liikevoitolla. Tämä selviää VR-konsernin palkitsemiskäsikirjasta, jossa asia kerrotaan yksiselitteisesti näin: ”Kun konsernin budjetoitu liikevoittotavoite saavutetaan 70 %:sti, laukeavat muut kuin liikevoittomittari maksuun toteumiensa mukaisesti.”

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että VR:n liiketuloksen osuus kannustinjärjestelmien laukeamiseen on ensisijaisesti liikevoitto (painoarvo yli 2/3) ja vasta toissijaisina mittareina muiden tavoitteiden täyttyminen. Vaikka mainitut muut mittarit laskisivat ja liikevoitto pysyisi nykyisellä tasolla, yhtiön toimiva johto, esimiehet ja asiantuntijat saisivat joka tapauksessa kannustinpalkkioita. Tämä on varsin erikoista, kun huomioidaan yhtiön toimiminen monopolissa. Merkille pantavaa on myös se, että VR:n rahoitusarvopapereiden tasearvo 31.12.2013 oli noin 244 miljoonaa euroa. Samaan aikaan VR:n oman henkilöjunaliikenteen (kaukoliikenne) liikevaihto on eri arvioiden mukaan samaa suuruusluokkaa, eli noin 300 miljoonaa euroa. VR:n tilinpäätöksestä ei suoraan selviä VR-Yhtymä Oy:n eri tulosyksiköiden ja divisioonien (LVM:n ostoliikenne, HSL:n ostoliikenne ja VR:n oma liikenne) välisen liikevaihdon jakauma.

VR:n palkitsemiskäsikirjan voit ladata tästä (pdf, 20 sivua).

VR-Palkitsemiskäsikirja

FAKTA:

 • VR:n oma vapaa pääoma oli 31.12.2013 528.786.000 euroa. Vertailuvuonna 2012 vastaava summa oli 489.659.000 euroa. Oman vapaan pääoman kasvua on siten lähes 40 miljoonaa euroa
 • VR:n toimiva johto palkittiin vuoden 2013 liikevoitosta 6,9 miljoonan euron bonuksin
 • VR on jakanut osinkoa valtio-omistajalleen vain kerran Mikael Aron toimitusjohtajakauden aikana. Tämä tapahtui VR:n yhtiökokouksessa 22.5.2014.
 • Osingonjako poikkesi VR:n hallituksen esityksestä: VR:n hallitus esitti, ettei osinkoa jaeta
 • VR:n rahoitusarvopapereiden tasearvo on kasvanut 67 % tilikaudesta 2012 tilikauteen 2013, ollen 31.12.2013 243.807.000 euroa (vrt. 31.12.2012 146.106.000 EUR).

Lähteet: muun muassa EPSI Finlandin tiedote 9.12.2014, Liikenneviraston rautateiden täsmällisyystilastot ja VR Nyt -henkilöstölehti 12/2014

VRLeaks

VR:n henkilöstösäästöt sulivat HSL:n myöhästymissakkoihin

UUTINEN

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tilaaman lähijunaliikenteen täsmällisyys ei ole läheskään HSL:n toivomalla tasolla. VR joutui maksamaan HSL:lle 1.4.-30.6.2014 välisenä aikana 223.713,41 euroa. Mikäli vastaava täsmällisyystaso jatkuu läpi vuoden 2014, VR:n myöhästymissanktiot ovat miljoonaluokkaa. Tällä ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkitystä, sillä samaan aikaan HSL tilaa VR:ltä junaliikennettä noin 50 miljoonalla eurolla. Lyhyiden kääntöaikojen tarkoitus on karsia VR:n henkilöstökuluja, kun henkilöstökierto tehostuu. Miljoonalla eurolla voisi työllistää esimerkiksi 15 veturinkuljettajaa ja lähes 30 junamyyjää. VR:n kaavailemat henkilöstökulujen säästöt hupenevat siten HSL:lle maksettaviin myöhästymissanktioihin.

VRLeaks uutisoi 27.2.2014 tässä uutisessa VR:n HSL:lle maksamien myöhästymissakkojen nelinkertaistuneen vuodesta 2013. VRLeaksin Liikennevirastolta saamien täsmällisyystilastojen mukaan 1.4.-30.6.2014 henkilökunnasta johtuvat myöhästymiset ja junien peruuttamiset olivat kasvaneet entisestään, eikä HSL voi asialle mitään. HSL on tehnyt sopimuksen lähiliikenneoperoinnin ostamisesta vuonna 2005 tilanteessa, jossa VR:llä oli yksinoikeus liikenteeseen. Nykyinen suorahankintasopimus on voimassa 2017 loppuun, jonka jälkeen on tarkoitus aloittaa kilpailutettu lähijunaliikenne.

Täsmällisyysongelmat alkoivat, kun Helsingin aseman niin sanottuja kääntöaikoja lyhennettiin 20 minuutista 10 minuuttiin loppuvuodesta 2013. Kääntöaika tarkoittaa tässä yhteydessä sitä aikaa, kuinka paljon veturinkuljettajilla ja muulla junahenkilökunnalla on aikaa siirtyä saapuneesta junasta seuraavaan lähtevään junaan ja tehdä sekä junan saapumiseen että lähtemiseen liittyvät työt. Käytännössä koko 10 minuutin kääntöaika kuluu näihin tehtäviin, eivätkä veturinkuljettajat ja muu junahenkilökunta ehdi näin ollen käydä heille varatuissa sosiaalitiloissa. Niin ikään sairauspoissaolojen määrä on kasvanut merkittävästi VR:n lähijunaliikenteessä viimeisen vuoden aikana, joka on vaikuttanut myöhästyneiden tai peruttujen junien määriin.

Liikenneviraston toimittamista täsmällisyystilastoista voidaan näyttää toteen, että henkilökunnasta johtuvat myöhästymiset ovat niin ikään viiden minuutin luokkaa lähtevää, myöhästynyttä junaa kohden. Aiempi 20 minuutin kääntö salli veturinkuljettajille ja junahenkilökunnalle 15 minuutin kääntöajan ja viiden minuutin pelivaran. Kääntöaikojen puolittamisen vuoksi tämä pelivara menetettiin, mikä näkyy siten suoraan täsmällisyystilastoissa. Lähes kaikki henkilökunnasta johtuneet myöhästymiset tapahtuivat nimenomaan Helsingin rautatieasemalla. Lyhyiden kääntöaikojen vuoksi myöhästymisketjuja ei saada katkaistua, jos lähijuna on jo Helsinkiin saapuessaan myöhässä.

Jutun lopussa ovat Liikenneviraston toimittamat täsmällisyystilastot HSL-alueelta. Liikennevirasto otti kesäkuun alussa käyttöön uuden seurantajärjestelmän, jonka vuoksi ”järjestelmän käyttöönottoon liittyvien haasteiden takia kesäkuun tiedot eivät välttämättä ole yhtä luotettavalla tasolla kuin aiemmat tiedot.”, kertoo Liikennevirasto VRLeaksille lähettämässä sähköpostissa.

Liikennevirasto kertoo myös, että yksittäisiä täsmällisyystietoja ei muutenkaan tarkisteta ja varmisteta, joten tiedoissa voi esiintyä virheellisyyksiä. Täsmällisyystilastot Liikennevirastolle toimittaa Finrail Oy, joka on VR:n kokonaan omistama liikenteenohjausyhtiö. Finrail Oy tuottaa Liikennevirastolle liikenteenohjauspalveluita, kuten kauko-ohjauspalveluita ja muita VR:n junaliikenteen operointiin tarvittavia palveluita.

FAKTA

 • HSL tilaa VR:ltä lähijunaliikennettä Helsinki-Kirkkonummi-, Helsinki-Vantaankoski- ja Helsinki-Kerava-väleille noin 50 miljoonalla eurolla vuosittain
 • HSL:n tilaamia junia liikennöi arkipäivisin 755 vuoroa
 • VR:n henkilöstösäästöistä johtuneet myöhästymiset kasvoivat yli viisinkertaisiksi vuodesta 2013 vuoteen 2014, jotka johtuivat henkilökunnan kierron tehostamisesta
 • VR:n suunnittelemat lähiliikenteen henkilöstösäästöt sulavat suurelta osin HSL:n myöhästymissanktioihin
 • Yhden veturinkuljettajan palkkakustannukset sivukuluineen VR:lle ovat noin 6.000 euroa, konduktöörin noin 5.000 euroa ja junamyyjän alle 3.000 euroa

Lataa alta Liikenneviraston myöhästymistilastot ja listat perutuista junista 1.4.-30.6.2014:

https://vrleaks.files.wordpress.com/2014/08/lc3a4hiliikenteen-myc3b6hc3a4stymiset-1-4-30-6.xlsx

https://vrleaks.files.wordpress.com/2014/08/perutut-lc3a4hiliikenteen-junat-1-4-30-6.xlsx

VRLeaks

VR:n perustelut asemalakkautuksille osin valetta

UUTINEN

VR:n keväiset suunnitelmat ja perustelut Haukivuoren ja Lievestuoreen asemalakkautuksiin olivat osittain valheellisia. VR perusteli asemalakkautuksia muun muassa nopeutuvilla matka-ajoilla ”yhdessä muiden järjestelyiden kanssa”.

VRLeaksin vertailussa Haukivuoren aseman pysähdysten lakkauttaminen pidentää esimerkiksi IC 706:n matka-aikaa 11.8.2014 neljällä minuutilla Pieksämäen ja Kouvolan välillä. VR:n perustelut matka-ajan nopeutumisesta Haukivuoren lakkauttamisen myötä eivät siten ole totta. VRLeaks näytti toteen myös aiemmin tänä vuonna VR:n virheelliset perusteet, kun VR yritti lakkauttaa lähijunaliikenteen Siuntion ja Karjaan välillä väärin perustein tammikuussa 2014. Lakkautukset olisivat tulleet VR:n suunnitelmien mukaan voimaan 11.8.2014. Asiaan liittyvä VRLeaksin juttu löytyy tästä.

VR:n asemien lakkauttamissuunnitelmat perustuvat siihen, että VR yritti muuttaa oman riskin junansa Liikenne- ja viestintäministeriön ostojuniksi asemakohtaisten pysähdysten osalta. Tämä olisi tuottanut VR:lle nettovoittoa vuositasolla noin 100.000 euroa lakkautettavaa asemaa kohden. Tämän lisäksi VR saa pitää asemakohtaiset lipputulot itsellään. VR heikentää palvelutasoaan yksinoikeussopimuksestaan huolimatta, eikä omistaja voi asialle mitään. Liikenne- ja viestintäministeriö ei tiennyt VR:n yksinoikeussopimusta laatiessaan siitä, että VR tulee karsimaan sopimuskauden aikana palveluitaan. Tämä on vastoin VR:n monopolisopimusta henkilöliikenteessä.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan Haukivuoren matkustajamäärät ovat nousseet viimeisten vuosien aikana, eivät pienentyneet, toisin kuin VR tässä YLEn jutussa kertoo.

Alla vertailu nykyisistä ja tulevista aikatauluista Pieksämäen ja Kouvolan välillä.

VR-aikataulut 11082014

VRLeaks

VR:n bonuksista lähes kaksi kolmasosaa 7 %:lle henkilöstöstä

UUTINEN

VR:n L1-L4/L5-tasojen kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu yhteensä noin 780 henkilöä, mikä selviää VRLeaksin tämän jutun lopussa olevasta VR:n sisäisestä tiedotteesta. Tämän kannustinjärjestelmän piirissä olevat henkilöt saivat VR:n vuoden 2013 tuloksen perusteella maksetuista tulospalkkioista 64 prosenttia. Koko VR-konsernin henkilöstöön suhteutettuna tämä tarkoittaa sitä, että seitsemän prosenttia konsernin henkilökunnasta sai lähes seitsemän miljoonan euron kannustimet ja konsernin 9940 muuta työntekijää sai alle neljän miljoonan euron kannustimet vuoden 2013 ennätystuloksesta.

VRLeaks tutki VR:n vuoden 2013 vuosiraportin ja laski kannustinjärjestelmien jakautumisen auki. Kannustinjärjestelmät jakautuvat siten, että 93 prosentille henkilöstöstä maksetaan alle neljän miljoonan euron varaus henkilöstörahastoon ja seitsemän prosenttiä henkilöstöstä sai lähes seitsemän miljoonan euron kannustinpalkkiot. VR:n toimiva johto, esimehet ja asiantuntijat saivat kannustimensa kertaluontoisena palkkana huhtikuussa 2014, mutta VR:n muu henkilöstö voi nostaa kannustimia enintään 15 prosenttia vuodessa henkilöstörahastosta. Toisin sanoen, VR:n vuoden 2013 ennätysmäisen tuloksen perusteella maksetut kannustimet tulevat VR:n muun henkilöstön käyttöön kokonaisuudessaan vasta vuoden 2020 loppuun mennessä.

VR:n sisäisestä tiedotteesta ei selviä, kuuluvatko esimiehet ja asiantuntijat niin sanottuun L5-johtajatasoon, vai onko L5-taso lakkautettu; vielä vuonna 2012 L1-L5-tasoille kuului yhteensä 515 henkilöä, mikä selviää VR:n Tietoa hallinnosta -osiosta.

Jotta asiaa olisi helpompi hahmottaa, toinen valtionyhtiö, Yleisradio Oy, maksoi toimivalle johdolle kannustimia vuoden 2013 perusteella 2,8 miljoonaa euroa.

Ilta-Sanomien jutussa 11.6.2014 Yleisradio Oy:n bonuksista kerrotaan, että ”Bonuspotista suurin osa menee muille kuin johtaja- ja päällikköportaalle.” VR:n kohdalla tilanne on täysin päinvastainen. Niin ikään Yleisradion palkitsemisjärjestelmä perustuu Ilta-Sanomien jutun mukaan muun muassa yhteiskunnallisen arvon tuottamiseen. VR:llä kannustinpalkkioiden maksuperusteena sen sijaan on ensisijaisesti liikevoitto.

Liikevoittoon perustuva VR:n kannustinjärjestelmä on johtanut siihen, ettei liikevaihdon kehityksellä, markkina-aseman kasvulla tai asiakastyytyväisyydellä ole merkitystä; olennaisinta on vain tilikauden tulos. VR:n tulokseen vaikuttavat merkittävästi niin Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kuin Helsingin seudun liikenteen (HSL) henkilöliikenneostot. Nämä vaikuttavat VR:n henkilöliikenteen kassavirtaan noin 20 prosenttia vuositasolla ja näin ollen myös liiketulokseen. VRLeaksin VR:n sisältä saamien tietojen mukaan niin LVM:n kuin HSL:nkin ostoliikenne on ylivoimaisesti VR:n kannattavinta liiketoimintaa, joten ostoliikenteen vaikutus liikevoittoon on merkittävästi suurempi kuin sen suhde VR-Yhtymä Oy:n liikevaihtoon. VR:n kannustinjärjestelmä yhdistettynä VR:n monopoliin ja ostoliikennesopimuksiin johtaa konsernissa siihen, että VR:n on kannattavampaa ajaa tyhjiä kuin täysiä junia ostoliikenteessä ja typistää kaukoliikenne mahdollisimman pieneksi. Pääosa VR:n kaukoliikenteestä on VR:n niin sanottua oman riskin liikennettä, jota kannattaa ajaa vain kannattavimmilla reiteillä ja kannattavimpina ajankohtina.

VR:n kannustinjärjestelmä, jossa yhtiön toimivalle johdolle jaetaan kaksi kolmasosaa kaikista tulospalkkioista ja joista merkittävä osa muodostuu valtion ja kuntien maksuista VR-Yhtymä Oy:lle, on täysin poikkeuksellinen koko Euroopan Unionin alueella.

VRLeaks ei tavoittanut 7.7.2014 klo 13.40 mennessä ketään VR:n viestinnästä kommentoimaan asiaa.

VRLeaks

Jo kolme logistiikkayritystä kannellut VR:stä Kilpailuvirastoon

UUTINEN

Kolme suomalaista logistiikkayritystä on pyytänyt Kilpailuvirastoa selvittämään, käyttääkö VR väärin määräävää markkina-asemaansa. Kantelijoista ensimmäinen oli pieksämäkeläinen Proxion Train Oy, jonka oli tarkoitus aloittaa tavarajunaliikenne Suomen rataverkolla jo vuonna 2013. Liikennöinnin aloitus on kuitenkin siirtynyt rahoituksen puutteen vuoksi eteenpäin, kertoo YLE Uutiset 9.11.2012.

Kouvolalainen Easmar Logistics Oy on niin ikään kannellut VR:n toiminnasta Kilpailuvirastoon. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat 17.6.2014 tässä uutisessa.

VRLeaks sai tänään kansainvälisiin maantiekuljetuksiin erikoistuneen Marecap Trans Oy:n Kilpailuvirastolle lähettämän kantelun VR:n toiminnasta kumipyöräliikenteessä. Yhteistä näissä kaikissa kolmessa kantelussa on se, että niin Proxion Train Oy:n, Easmar Logistics Oy:n kuin Marecap Trans Oy:nkin mielestä VR pyrkii estämään kaikin mahdollisin keinoin kilpailijoiden toimintaa raide- ja kumipyöräliikenteessä. Raideliikenteessä tavarakuljetukset on avattu kilpailulle jo vuonna 2007, mutta se ei koske Venäjän-liikennettä. Nimenomaan Venäjän-yhdys- ja transitoliikenne on VR:lle ylivoimaisesti tuottoisinta liiketoimintaa raideliikennepuolella. Esimerkiksi Neste Oilin Sköldvikin öljynjalostamo, Stora Enson Kaukopään paperitehdas, UPM-Kymmenen Kaukaan-tehdas Lappeenrannassa, MetsäFibre Oy:n Joutseno Pulp -tehdas ja Rautaruukin Raahen terästehdas ovat kaikki täysin riippuvaisia rautatiekuljetuksista. Kaukopään paperitehdas on Euroopan suurin paperitehdas, eikä sen tarvitsemaa puumäärää voi toimittaa mitenkään muuten kuin rautateitse. Yhtä lailla Sköldvikin öljynjalostamon tarvitsemia raaka-aineita ei voi toimittaa muuten kuin öljyjunilla. Venäjän yhdysliikennesopimuksen myötä VR:llä on yksinoikeus Venäjän-yhdysliikenteeseen ja VR tietää tämän hyvin, kuten myös VR:n asiakkaat. Kun vaihtoehtoisia kuljetustapoja ei ole, VR voi hinnoitella kuljetuspalvelunsa käytännössä vapaasti, eikä asiakkailla ole muita vaihtoehtoja kuin maksaa VR:n vaatima hinta kuljetuksista. Tämä heijastuu suoraan Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja sitä kautta Suomen kansantalouteen ja talouskasvuun.

VRLeaksin haastatteleman Marecap Trans Oy:n toimitusjohtaja Silvo E. Viitasen mielestä VR ristisubventoi maantieliikenteestä koituvia tappioita raideliikennepuolen voitoilla, jotka koostuvat suurimmalta osin niin Venäjän tavaraliikenteestä kuin Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tukemasta henkilöjunaliikenteestäkin. Silvo E. Viitasen mielestä kyseessä on siten laiton ristisubventio. Ensimmäisen kerran Kilpailuvirasto on puuttunut tähän samaan asiaan jo vuonna 1993, mutta kuluneina 21 vuotena kehitystä ei ole tapahtunut mihinkään suuntaan. Viitanen tähdentää vielä erikseen, että myös toinen valtion logistiikkayhtiö, Itella Logistics Oy, harjoittaa laitonta ristisubventiota Venäjän-liikenteessä polkemalla kuljetustensa hintoja. Räikeimmillään Venäjän-liikenteen tarjouksen niin VR:n tytäryhtiö Transpoint International (FI) Oy:llä ja Itella Logistcs Oy:llä ovat olleet jopa 70 %:a alle tuotantokustannusten.

VR SYRJII EASMAR LOGISTICS OY:tä

Kouvolalainen Easmar Logistics Oy hoitaa myös Venäjän-kuljetuksia. Yhtiöllä on Kouvolassa oma terminaali, josta on matkaa Kouvolan ratapihalle noin 500 metriä. Yhtiöllä on myös oma veturi venäläisten vaunujen vaihtotöitä varten, jolla Easmar Logistics Oy voi hoitaa vaihtotyöt terminaalistaan Kouvolan ratapihalle lähtökohtaisesti omalla kalustollaan. VR on ilmoittanut Easmar Logisticsille, että poikkeustilanteiden vaihtotyötilaukset tulee tehdä VR:lle viimeistään kolme viikkoa ennen haluttua vaihtotyöpäivää.

Mikäli Easmar Logistics tilaa vaihtotyöpalvelut VR:ltä, on vaihtotyöpalvelutilaus tehtävä VR:ltä kolmea viikkoa aiemmin. Kaikilla muilla teollisuusasiakkailla, satamat mukaan lukien, VR:n vasteaika asiakkaiden vaihtotyötilauksille on 2,5 tuntia.

Muussa tapauksessa VR laskuttaa Easmar Logisticsia mainitusta 500 metrin vaihtotyömatkasta 840 euroa kerralta.

Alla Marecap Trans Oy:n valitus Kilpailuvirastoon. Lue koko valitus tästä.

Marecap Trans Oy

VRLeaks

VR katkaisee yhteydet Tukholman risteilyille lauantaisin Turusta

UUTINEN

VR karsii merkittävästi junayhteyksiä Helsingistä Turkuun lauantaisin, kun uudet aikataulut astuvat voimaan 16.6.2014. Tämä vaikuttaa ennen kaikkea Baltic Princessin Turun satamasta Tukholmaan lauantai-iltaisin suuntaaviin risteilymatkustajiin.

Tähän asti Baltic Princessille Turun satamaan on päässyt Helsingistä IC² 961:llä lauantaisin, jota pidetään Turku-Tukholma-risteilyiden vilkkaimpana lähtöiltana. VR:n supistuspäätökset eivät enää jatkossa mahdollista junamatkustamista Turun satamasta klo 20.15 lähtevään laivaan. VR perustelee muutosta vähäisillä matkustajamäärillä, kuten kaikkia muitakin Rantaradan lauantaisupistuksia. Kappalemääräisesti VR lopettaa Helsinki-Turku-rataosalta lauantaisin 10 junaa, mikä tarkoittaa lähes puolta nykytarjonnasta.

VR:n yksinoikeussopimuksessa on kohta, joka mahdollistaa VR:n tekemään ”vähäisiä muutoksia” palvelutasoonsa. Rantaradan 10 junavuoron lakkauttaminen lauantaisin on VR:n kokonaistarjonnassa ”vähäinen muutos”, vaikka se vaikuttaa tuhansien matkustajien matkasuunnitelmiin.

VRLeaks kysyi VR:ltä laiva-juna-lippua Baltic Princess -risteilylle Turun Satamasta Tukholmaan lauantaina 21.6.2014, jolloin lauantaisupistukset ovat jo voimassa. VR:ltä tarjottiin junavaihtoehtoa, joka lähtee Helsingistä klo 18.02, junan saapuessa Turun satamaan kello 20.16. Baltic Princess lähtee Turun satamasta klo 20.15, joten odotusaikaa seuraavan Baltic Princessin lähtöön jää hieman alle vuorokausi. VR sanoi erikseen, että juna-laiva-lipuista saa tosin 50 %:n alennuksen.

VR:n aikatauluhausta selviää myös, että lauantaisupistukset eivät koske vain kesälauantaita, vaan jatkuvat myös syysaikataulujen tullessa voimaan 11.8.2014. Tätä asiaa VR ei ole kertonut yhdessäkään tiedotteessaan.

VRLeaks

%d bloggers like this: