VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

VR lakkauttaa kokonaan tai osittain 5 prosenttia kaukojunavuoroistaan

UUTINEN

VR:n 27.3.2015 julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että yli 300 päivittäisestä kaukoliikennevuorosta 14 jää osaksi tai kokonaan pois. VR:n yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksen tarkoitus oli taata nykyinen palvelutaso ilman tällaisia heikennyksiä. Tämä tarkoittaa noin 5 prosenttia VR:n kaukojunaliikenteestä.

Vuonna 2013 tehdyssä VR:n yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksessa, joka ulottuu vuoden 2024 loppuun asti, VR:lle asetettiin tietyt velvoitteet liikennöidä tiettyjä junavuoroja Suomessa. Velvoitejunavuorojen lisäksi VR:n yksinoikeuden jatkamisen yhtenä ehtona oli Kolarin yöjunarungon uusiminen nykyaikaiseksi. Kustannuksina tämä tarkoittaa arviolta noin 20-30 miljoonaa euroa, eli noin 2-3 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli summa jaetaan tasan vuosille 2014-2024. Käytännössä VR sai yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksen 2-3 miljoonan euron vuosihinnalla. Tämä on häviävän pieni summa, mikäli sen suhteuttaa VR-konsernin vuotuiseen, lähes 1,4 miljardin euron liikevaihtoon.

VR:N MAALISKUUN LOPUN TIEDOTTEEN JUNALIIKENTEEN JA PALVELUN LAKKAUTUKSET EIVÄT OLE MITENKÄÄN AINUTKERTAISIA

VR ehdotti tammikuussa 2014 Helsinki-Karjaa-välin Y-junien katkaisemista Siuntioon, jolloin Inkoon ja Karjaan asukkaat olisivat jääneet vaille paikallisjunapalvelua. Liikennettä tilaava Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ei tähän kuitenkaan suostunut ja liikenne jatkui ennallaan. Huhtikuussa 2014 VR ilmoitti aikovansa lakkauttaa Mikkeli-Pieksämäki-rataosalla sijaitsevan Haukivuoren ja Jyväskylä-Pieksämäki-rataosalla sijaitsevan Lievestuoreen aseman pysähdykset 11.8.2014 alkaen. Ennen kaikkea haukivuorelaiset eivät VR:n suunnitelmista pitäneet, vaan vastustivat niitä voimakkaasti. Mikään ei kuitenkaan muuttanut VR:n suunnitelmia ja junien pysähdykset näillä liikennepaikoilla loppuivat 11.8.2014 alkaen, VR:n yksinoikeussopimuksesta huolimatta.

VR:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa 24.4.2014, ettei muita lakkauttamissuunitelmia ole. Alla ote Helsingin Sanomien jutusta.

HS 24042014 clip

Lisäksi VR on kaikessa hiljaisuudessa vähentänyt merkittävästi Helsinki-Turku-välin viikonlopputarjontaa. Samoin lukuisia lipunmyyntipisteitä ympäri Suomen on suljettu. Lipunmyyntien sulkeutuessa asemilta on päättynyt muun muassa liikuntaesteisten avustamispalvelut.

Merkittävin uutinen VR:n 27.3.2015 julkaisemassa tiedotteessa on illan viimeisen Helsinki-Kajaani-InterCity-junan pääteaseman siirto Kajaanista Kuopioon ja vastaavasti aamun ensimmäisen Kajaani-Helsinki-InterCity-junan lähtöaseman siirto Kajaanista Kuopioon. Vuonna 2006 avatun Lahden oikoradan myötä Sisä-Suomen yöjunayhteydet lakkautettiin. VR perusteli tätä vähäisillä matkustajamäärillä. Yöjunien lakkauttamisen korvikkeeksi VR tarjosi kainuulaisille matkustajille edellä mainitun alun perin Pendolino-, sittemmin InterCity-junaksi muuttuneen aamuyöllä lähtevän päivävaunuyhteyden Helsingin ja Kajaanin välille. 15.6.2015 tämäkin palvelu lakkautetaan siis pysyvästi.

LVM VOIMATON VR:N LAKKAUTTAMISTEN OSALTA

Liikennettä tilaava LVM ei voi VR:n niin sanotun oman riskin liikenteen heikentämiselle mitään. VR:n on pakko ajaa LVM:n tilaamat junat, samoin kuin velvoitejunat, jotka liittyvät yksinoikeussopimukseen. LVM:n ja VR:n välisen yksinoikeussopimuksen tulkinnan vuoksi VR voi heikentää omalla riskillään operoimiensa junien palvelutarjontaa käytännössä vapaasti. Tämä johtuu siitä, ettei yksinoikeussopimuksessa ole määritelty sen ehtona olevaa palvelutasoa riittävän selkeästi. Myöskin Valtioneuvoston kanslian (VNK) omistajaohjausosasto tulkitsee, että se ei voi pakottaa VR:ää liikennöimään junia, jotka VR katsoo tappiollisiksi, sillä VR on osakeyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on yhtiöjärjestyksen mukaan tuottaa omistajilleen, tässä tapauksessa omistajalleen, voittoa. VR jakoi vuonna 2014 valtio-omistajalle osinkoja 30 miljoonaa. VR:n hallitus esittää tämän vuoden yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa omistajalleen 100 miljoonaa euroa osinkoa. Näin VR noudattaa omaa yhtiöjärjestystään ensi kerran sitten vuoden 2008.

Vuosina 2009-2013 VR ei jakanut valtio-omistajalleen lainkaan osinkoja. Sen sijaan näinä vuosina VR palkitsi avokätisesti toimivaa johtoaan useilla miljoonilla euroilla.

VR:N TULOKSELLINEN LIIKETOIMINTA MUUTA KUIN RAUTATIELIIKENNETTÄ

VRLeaks on tutkinut muutaman vuoden ajan VR:n tuloslaskelmia ja taseita. Näistä on ilmennyt, että VR:n tapa tehdä liikevoittoa on siirtynyt yhä enenevissä määrin sijoitustoimintaan muiden palveluiden kustannuksella. Tämä on mahdollista, sillä LVM:n ja VR:n välisessä yksinoikeussopimuksessa ei ole määritelty keinoja, joilla VR voi liikevoittoa tehdä. VR:n 82,5 %:n omavaraisuusaste 31.12.2014 ja lähes kahden miljardin euron taseen loppusumma mahdollistavat sijoitustoiminnasta saatavat merkittävät tuotot suhteellisen pienellä riskillä. VR:n vuoden 2014 tilinpäätöksestä ilmenee, että VR:n rahoitusarvopapereiden tasearvo on kasvanut vuoden 2013 lopun 243 miljoonasta vuoden 2014 lopun 282 miljoonaan euroon. Vertailun vuoksi: koko VR:n oman riskin henkilöjunaliikenteen liikevaihto vuonna 2014 oli samassa suuruusluokassa VR:n rahoitusarvopapereiden kanssa.
Sijoitussalkun pyörittäminen vaatii vähimmillään yhden meklarin, yksittäinen junan liikennöinti kymmenien ihmisten työpanoksen.

VRLeaks kysyy: tätäkö yksinoikeussopimuksen jatkosopimuksella haettiin? Oliko vuonna 2013 solmitussa VR:n yksinoikeussopimuksessa huomioitu se, että VR:n ei tarvitse tuottaa muita kuin niitä palveluita, mitkä sen on pakko tuottaa? Oliko VR:n yksinoikeussopimuksessa huomioitu sitä, että VR voi tehdä mitä tahansa muutoksia oman riskinsä palveluihin ilman, että LVM tai VNK voivat asialle mitään?

VRLeaks

Juttua päivitetty 10.4.2015 klo 16.09 Helsingin Sanomien juttusiteerauksen osalta

2 responses to “VR lakkauttaa kokonaan tai osittain 5 prosenttia kaukojunavuoroistaan

  1. Sami 11.4.2015 18:39

    En epäile yhtään nykyisen Kajaanin yöpendolino/ic -liikenteen kannattamattomuutta. Jos toisaalla internetissä olevia juttuja on uskominen niin aitoon yöjunaan kyllä riitti matkustajia. Vaikea kuvitella että se olisi ollut tappiollista. Sitten yöjuna lopetettiin ja palvelua huononnettiin niin paljon ettei sitä enää juuri kukaan käyttänyt ja nyt se voidaan sitten hyvällä omalla tunnolla lopettaa käyttämättömänä. Tämä vaikuttaa tarkoitushakuiselta järjestelyltä.

    Savon radan palvelutasoa on muutenkin heikennetty merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2012 Vr omien sanojensa mukaan paransi Savon radan palvelua poistamalla käytöstä vanhaa pikajunakalustoa. Juu, todellakin vanha kalusto poistui mutta yhden junaparin osalta mitään ei tullut tilalle vaan se lakkautettiin kokonaan. Tämä katkaisi vaihtoyhteydet aamulla Kouvolasta Pieksämäelle ja illalla Pieksämäeltä Kouvolaan. Tästä seurasi että aamu- ja iltapäiväjunan matka-ajat Oulusta Kaakkois-Suomeen pitenivät merkittävästi korvaavan yhteyden kiertäessä Pohjanmaan radan ja Tikkurilan kautta. Seuraavana vuonna palvelua parannettiin muuttamalla vaihdollisia yhteyksä vaihdottomiksi. Tämä tapahtui siten että aiemmin Kuopiosta Kouvolan suuntaan iltapäivällä kulkenut juna käännettiinkin Pieksämäeltä Jyväskylän suuntaan koska haluttiin saada vaihdoton yhteys Oulusta Turkuun Pieksämäen kautta sillä kustannuksella että aiemmin vaihdoton Oulu-Kouvola yhteys muuttui vaihdolliseksi. Kysyn vaan että kuinka moni Turkulainen matkustaa Pieksämäen kautta Ouluun tai päinvastoin? Vuosina 2014 ja 2015 palvelua Savon radalla on parannettu junien kokoonpanoja lyhentämällä jolloin joutuu matkustamaan entistä ahtaammin. Siihen päälle sitten kaikki nuo artikkelissa kerrotut leikakukset. Herääkin kysymys että onko Vr:n tavoitteen sulkea koko eteläinen Savon rata karsimalla palvelua niin paljon että käyttäjämäärät väkisinkin laskevat? Tällä menolla kohta Pieksämäen ja Kouvolan välillä eivät kulje kuin ministeriön ostoliikennejunat.

  2. prinsiippi 21.4.2015 14:44

    VR:n toimet vaikuttavat aina vain yksinvaltaisemmilta ja muista piittamattomilta. Ei uskoisi, että kyeessä on täysin valtion/veronmaksajien omistama yritys. Osakeyhtiö tai ei, tietyt periaatteet luulisi olevan johtavina periaatteina. Kuten olemme näiltäkin sivuilta lukeneet, on henkilöliikennettä siirretty runsaasti kumipyörille. Nyt pitäisi kyllä ulkopuolisen tahon selvittää, paljonko näin on toimittu tavaraliikenteen puolella. Valtion omistajaohjauksesta vastaavat ministerit ovat olleet yksi toisensa jälkeen hampaattomia puuttumaan tämän monopoliyhtiön toimintaan. Pitäisikö jo arvioida onko aiheellista leikata ratojen ylläpitovaroista osa rapautuvien teittemme ylläpitoon ja korjaukseen, onhan raskas kalusto teitämme kuluttavin osa. VR on asiakaspalvelunkin kustannuksella vähentänyt rajusti henkilöstöä ja tehnyt satoja työttömiä. Näihin työttömyydestä aiheutuviin kuluihin osallistumme kaikki suoraan ja epäsuorasti.
    Pyritäänkö liiketoimintapäätöksillä vain jaettavien bonusten maksimoimiseen! Arveluttaa, pystyykö terävää ja asiat hallitsevaa johtoa turvallisuusyhtiö huijaamaan tunnetuksi tulleella tavalla ja laajuudella. Myös tietojärjestelmähankinnoissa VR näyttää ajaneen itsensä pussiin ja yhden yhtiön kaliiseen koukkuun. Eikö kyseeseen pitäisi paremminkin tulla vahingonkorvaukset!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: