VRLeaks

VR:n salaisuuksien julkinen vuotosivusto

Kuukausittaiset arkistot: tammikuu 2012

VR:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 54.570 euroa

VRLeaks kaivoi VR:n internetsivuilta täysin julkisen VR Groupin palkka- ja palkkioselvitys-nimisen dokumentin. Dokumentista käy ilmi VR:n hallituksen jäsenten palkkiot. Alleviivattakoon sitä, että tämä ei ole vuoto tai paljastus, vaan julkisen dokumentin tulkinta ja kokouspalkkion vertaaminen kahden muun valtion monopoliyhtiön vastaaviin. Kolmesta valtion monopoliyhtiön (VR-Yhtymä, Veikkaus ja Alko) hallituksen puheenjohtajan palkkiosta VR:n hpj:n palkkio on selvästi suurin.

VR:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 54.750 euroa, jonka päälle maksetaan 600 euron kokouspalkkio kultakin hallituksen kokoukselta.

VR Groupin palkka- ja palkkioselvitys löytyy VR:n internetsivuilta osoitteesta http://www.vr-konserni.fi/attachments/sekalaisia/newfolder/5wZ91njSd/palkka-_ja_palkkioesitys_2010.pdf

Vertailun vuoksi: esimerkiksi valtion toisen monopoliyhtiö, Alkon, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 33.000 euroa. Edelleen Veikkauksen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli vuonna 2010 22.981 euroa. Liikevaihdolla tarkistellen Alko ja VR-Yhtymä ovat samassa suuruusluokassa.

Valtio ostaa VR:ltä henkilöjunaliikennettä 90.000 eurolla päivässä

VR:n ja Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) välillä solmitussa ostoliikennesopimuksessa on sovittu valtion ostavan VR:ltä kannattamattomia junavuoroja vuositasolla 33.400.000,00 eurolla, mikä tarkoittaa 91.506 euroa päivässä. Lisäksi LVM maksaa VR:lle erilliskorvausta, mikäli liikennöinti sujuu riittävän hyvin aikataulunmukaisesti (91% tai yli ostoliikenteen junavuoroista myöhästyneenä alle 5 minuuttia), mutta toisaalta VR maksaa sanktioita LVM:lle, mikäli junat myöhästyvät. Huomionarvoista on se, että VR ei maksa korvausta LVM:lle, mikäli junien myöhästyminen johtuu esimerkiksi säästä tai rautatieinfrastruktuurista. Sopimuksessa ei selkeästi kerrota, onko VR oikeutettu LVM:n maksamaan korvaukseen, mikäli ostoliikenteen juna myöhästyy muusta junaliikenteestä johtuen, eli monopoliyhtiö VR-Yhtymä Oy:n operoimien muiden junien vuoksi. Ostoliikennesopimuksesta tekee mielenkiintoiseksi se seikka, että VR-Yhtymä Oy ja LVM ovat sopineet kokonaisten rataosien ostoliikenteestä, ei siis yksittäisten tappiollisten junavuorojen ostoista.

Yhdestäkään VRLeaksin saamasta dokumentista ei vielä selviä, mihin 640.000 euron viikkokorvaus tappiollisesta junaliikenteestä perustuu; toisin sanoen, kuinka paljon yksittäinen junavuoro ja/tai rataosan liikennöinti tuottaa VR:lle tappiota vuodessa. Tämä on sikäli olennainen tieto, kun kyseessä on kolmessa vuodessa kumulatiivisesti 100.000.000 euron valtiontuki valtion omistamalle monopoliyhtiölle. VR ei voi myöskään vedota tässä yhteydessä liikesalaisuuksiin, sillä asia on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja toisaalta VR harjoittaa (kaikilla rataosilla) monopoliliikennettä.

Lisäksi VR saa pitää ostoliikenteen lipputulot, joka on päinvastainen asia kuin esimerkiksi Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymällä (HSL), jossa HSL tilaa bussiyhtiöiltä, HKL:ltä, VR:ltä ja Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä tietyn määrän vuoroja vuodessa tiettyyn hintaan. Lipputulot tuloutetaan suoraan HSL:lle, joka sitten maksaa eri operaattoreille sopimuksenmukaisen korvauksen liikennöinnistä.

Oheinen dokumentti on julkinen, mutta sitä ei ole vielä avattu mediassa: Kaukosopimus2012_2015 sivut 1 ja 5-7

Koko dokumentti on luettavissa tästä (5,36 MB): Kaukosopimus2012_2015

VR-Yhtymän henkilöston matkustusoikeudesta

Verottajan mukaan henkilöstöetuus on verovapaata ainoastaan silloin kun etu on koko henkilöstön käytettävissä.

VRLeaksin saamien tietojen mukaan VR:n rautatieliikenteen työntekijät saavat vapaan matkustusoikeuden lähi- ja kaukojunien ekoluokassa (entinen 2. luokka). Vuoden 2011 alusta Transpointin ja VR Cargon työntekijät siirtyivät tytäryhtiöiden fuusioinnin VR-Yhtymä Oy:öön takia VR-Yhtymän työntekijöiksi.

Tällä hetkellä tilanne on se, että vapaata matkustusoikeutta vailla ovat käytännössä maantieliikenteen työntekijät, vaikka he ovatkin VR-Yhtymän palveluksessa.

Eriskummallisen asiasta tekee se, että henkilöliikenteen työntekijöiden perheenjäsenet saavat etukortilla -70% normaalihinnasta, samalla kun esimerkiksi vanhan Transpointin työntekijät saavat -50% normaalihinnasta, vaikka he ovat VR-Yhtymä Oy:n työntekijöitä.

VR-yhtymän tytäryhtiöiden työntekijät (Avecra Oy, Corenet Oy) saavat myös -50% alennuksen. Tämä on johdonmukaista, sillä ainoastaan suoraan yhtiön palkkalistoilla olevat työntekijät voivat saada täyden edun.

VRLeaksiin lähetetyssä sähköpostissa kirjoitetaan: ”Yhtiön johdolta on tiedusteltu mahdollista matkustusoikeutta, koska tällä hetkellä yhtiön työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa. Yhtiön taholta on epäsuorasti ilmoitettu, etteivät entisten tytäryhtiöiden työntekijät saa juniin vapaata matkustusoikeutta. Tämä lisää entisestään huonoa ilmapiiriä yrityksessä, joka voisi ottaa työntekijänsä paremminkin huomioon.

VRLeaksin pieni oikaisu eiliseen STT:n uutiseen

Eilen mediassa otsikoitu juttu ”VRLeaks syyttää VR:ää monopoliaseman ostamisesta” vaatii pienen oikaisun: VRLeaks ei syytä ketään tai mitään. VRLeaksin tehtävä on julkaista pelkkiä dokumentteja, joista lukijat voivat tehdä omat johtopäätöksensä suuntaan tai toiseen.

Kirjoitimme tämän oikaisun siksi, jotta lukijoille ei jää VRLeaksista vahingossakaan virheellistä kuvaa.

15.1.2012 julkisuuteen tuleva juttu ja VRLeaksin ennakointi

Koska kuitenkin moni lukija kysyy, milloin seuraavat jutut tulevat julki, kerrottakoon nyt samat asiat kuin aiemminkin:

– 17.1.2012 teemme seuraavan uutisen
– 23.1.2012 saamme seuraavat dokkarit ministeriöstä

Jatkossa juttujen julkistamistahti on yksi per viikko.

VRLeaksia voi lähestyä sähköpostitse osoitteeella vrleaks@gmail.com

-VRLeaks

VRLeaks ja ministeri Heidi Hautalan ulostulo

Kehitysministeri Heidi Hautala (vihr.) (valtion omistajaohjausosastolle kuuluvat asiat) on ottanut tänä iltana kantaa Kauppalehden haastattelussa VRLeaksiin. Ministeri Hautala nostaa haastattelussa esiin erään ihmisen VRLeaksiin kirjoittaman jutun, joka on otsikoitu VRLeaksissa ”VRLeaksin huumoriosasto tiedottaa”. Jos joku ei ymmärrä edes tällaista alleviivausta yksittäisen kommentoijan juttuun, niin silloin VRLeaks on varsin voimaton. Huumoriosasto on huumoriosasto ja faktapuoli on faktapuolta. Näiden erottaminen on helppoa – jos koko sivuston ainut vitsi on otsikoitu huumoriksi, ei silloin voi olla epäselvää asioiden sekoittamisessa keskenään.

”Hän kommentoi VRLeaksiä ensimmäistä kertaa julkisesti Kauppalehdelle.Hän pitää myös erikoisena huumorina VRLeaksin sivustolla olevaa tekaistua, mutta aidonnäköistä verkkouutista, jossa häntä siteerataan Helsingin Sanomien nimissä.

Tekaistu haastattelu on levinnyt usealle keskustelupalstalle internetissä ja moni on pitänyt sitä aitona. Lisäksi Hautalan mukaan VRLeaksin tiedot esimerkiksi neljä miljoonaa maksaneesta saunallisesta salonkivaunusta eivät pidä paikkaansa.” Lähde: http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=201201112521

Surkuhupaisan tästä tekee se, että ministeri Hautala antoi YLElle haastattelun 5.1.2012. Haastattelu löytyy täältä: http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2012/01/hautala_lupaa_tarkistaa_palkitsemisjarjestelmat_3154468.html ja nyt ongelma Hautalan mielestä ovatkin vuotosivustot, eikä itse systeemi. Hämmästyttävää. Alla Hautalan haastattelu:

”Hautala lupaa tarkistaa palkitsemisjärjestelmät
julkaistu 5.1. klo 18:35, päivitetty 5.1. klo 18:53

Valtionyhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelmiä ryhdytään pikaisesti tarkistamaan, lupaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala (vihr.).

Hautalan mielestä pitää selvittää, otetaanko kansalaisten tärkeinä kokemat asiat kuten asiakaspalvelun laatu tarpeeksi huomioon palkitsemisessa.

-Tällä hetkellä kaikki palkitsemisjärjestelmät noudattavat vuonna 2009 Fortumin optiokohun jälkeen tehtyä palkitsemisohjetta. Lähiaikoina on kuitenkin tarkoitus katsoa, pitäisikö sitä tarkistaa, Hautala sanoi.

Palkitsemisen perään alettiin kysellä uudelleen, kun Fortum epäonnistui myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten korjaamisessa.

Hautala myöntää, että tarkastelua palkitsemisjärjestelmissä kaipaavat kansalaisten huolenaiheet asiakaspalvelusta ja henkilöstön tyytyväisyydestä.

– Huoli on ihan perusteltua, ja aionkin katsoa, millä painolla tällaisten, ehkä laadullisten tekijöiden paino pitäisi vaikuttaa myös palkitsemiseen. Nekin vaikuttavat yhtiön johtamisen kautta tulokseen, Hautala muistutti.”

VRLeaks painottaa edelleenkin sitä, että ongelmana ei ole VRLeaks, yksittäiset vuodot, yksittäiset ihmiset, tai yksittäinen salonkivaunu, vaan itse systeemi, joka mahdollistaa tällaisen järjestelmän olemassaolon käytännössä kaikissa valtion monopoliyhtiöissä.

Hautala kertoo Kauppalehden uutisen viimeisessä lauseessa: ”Vuotosivusto ei kuitenkaan helpota yhtiön yrityksiä uudistua, ministeri sanoo.” Mikä sitten olisi parempi media kuin VRLeaks epäkohtien esiintuontiin?

VRLeaks tuo pelkkiä faktoja ilmi, eikä ota kantaa yksittäisiin asioihin. Lukijat voivat kommentoida näitä, mutta se ei ole VRLeaksin tehtävä sivustona.

VRLeaks mediassa 11.1.2012 + sivuston statistiikka

Kauppalehti otsikoi etusivullaan asiasta näin:

Ja statistiikka näyttää tällä hetkellä tältä:

Tulossa seuraavaksi: VR:n ostama henkilöliikenteen monopolisopimus vuosiksi 2009-2019

Tällainen tulla tupsahtaa julki seuraavaksi, mutta malttakaa vielä hetki.

Tilannetietoa aiheesta:

Alla tänään vaihdettu sähköpostiliikenne valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön kanssa:

Tervehdys,

En valitettavasti löytänyt näillä tiedoilla pyytämääsi sopimusta VR:n ja LVM:n välillä.

Puhelin 09 160 28612
Faksi 09 160 28553
Sähköposti etunimi.sukunimi@lvm.fi

Yst.terv.
Liikenne- ja viestintäministeriö / kirjaamo

________________________________________
Lähettäjä:
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 15:52
Vastaanottaja: Kirjaamo
Aihe: VL: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010

Lähettäjä: @vnk.fi
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 15:46
Vastaanottaja:
Aihe: VS: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010

Omistajaohjausyksikkö vastaa toisen nimeämänne osapuolen omistajaohjauksesta, mutta – kuten aiemmin totesin – yhtiön hallituksen dokumentteja meillä ei ole. LVM:n kirjaamon kautta voinee tiedustella heidän materiaalejaan.

Lähettäjä:
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 15:21
Vastaanottaja: @vnk.fi
Aihe: VS: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010

Hei,

Tämä on VR:n ja LVM:n välinen sopimus, kuten VR:n tiedotteessa sanotaan:

Valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Jyri Häkämiehen mukaan VR:n päätös on haasteellisessa tilanteessa ainoa mahdollinen.
– Korostan, että tämä on kertaluonteinen rahoituspäätös, eikä tästä saa tulla pysyvää käytäntöä. Rataverkon kunto heijastuu myös VR:n palveluihin. Matkustajille tämä näkyy esimerkiksi routavaurioina ja myöhästelyinä. Siitä syystä VR-konserni on päättänyt toimia näin, ja tätä päätöstä haluan tukea.
Häkämies muistuttaa, että yllä mainituilla hankkeilla on myös tärkeä työllisyysvaikutus. Hän sanoo olevansa erityisen tyytyväinen VR:n yhteistyöhön henkilöstöjärjestöjen kanssa varsin haasteellisissa olosuhteissa.
– Nyt VR varmistaa osaltaan työntekijöidensä työllisyyttä rahoittamalla itse liikenneministeriön budjettiin kuuluvia radanparannushankkeita. Samalla VR ylläpitää Suomen kilpailukykyä sijoittamalla metsäteollisuudelle tärkeän vientisataman ratatöihin. Kun VR rahoittaa itse ratainvestointeja, jotka kuuluisivat liikenneministeriölle, on viimeistään nyt syytä lopettaa keskustelu henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta ja antaa VR:lle ja sen henkilöstölle jo päätetty 10 vuoden työrauha, ministeri Häkämies täydentää.”

Näin ollen dokumentit tästä on löydyttävä.

Lähettäjä: @vnk.fi
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 15:12
Vastaanottaja:
Aihe: VL: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010

Kiitos yhteydenotosta.

Kyseessä yhtiön hallituksen tekemä päätös, eikä omistajalla ole kaupallisesti toimivan yhtiön hallituksen tekemiä pöytäkirjoja asiasta.

Terveisin

Lähettäjä: VNK
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 15:06
Vastaanottaja: VNK
Aihe: VL: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010

________________________________________
Lähettäjä: omistajaohjaus VNK
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 13:14
Vastaanottaja: VNK
Kopio: VNK
Aihe: VL: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010
________________________________________
Lähettäjä:
Lähetetty: 10. tammikuuta 2012 0:42
Vastaanottaja: omistajaohjaus VNK
Aihe: Kysymys aiheesta ”VR haluaa vauhdittaa Oulu-Seinäjoki-rataosuuden perusparannusta” vuodelta 2010
Tervehdys,

Saisinko viipymättä sähköpostiini otsikonmukaisen sopimuksen VR:n ja LVM:n väliltä, kiitos.

VR:n nettisivuilla aiheesta sanottiin aikoinaan näin: http://www.vr-konserni.fi/fi/vakiolinkit/VR-konsernitiedottaa/news_847.html

VRLeaksin statistiikkaa päättyneeltä viikolta

VRLeaksia on joku ihminen käynyt menneellä viikolla kuikkimassa, siitä todistuksena tämä statistiikka:

Laitetaan nyt samaan rahaan kansalle ilmaisia sirkushuvejakin ja näytetään nämä VRLeaksin käytetyimmät hakusanat internetissä:

VRLeaksin hakukriteerit 08012012

VR:n tämän päivän sisäinen tietoturvaohje

VRLeaksiin on saapunut jälleen dokumentti, jonka voi lukea alta.

Mitä noihin Lehtipuun ja Jorosen kommentteihin sivuston oikeista tai vääristä kommenteista tulee, jätämme ne täysin omaan arvoonsa; faktat ovat faktoja ja dokumentit ovat dokumentteja.

Niin kauan, kun tietokoneet eivät keskustele nokkelasti keskenään, firmojen suurin tietoturvariski ovat heidän työntekijänsä. Tässä on aivan turha etsiä yksittäistä syntipukkia näille leakseille, sillä vuotajia piisaa vaikka kuinka paljon jatkossakin, kunnes yhtiön toimiva johto ymmärtää, että henkilöstöllä on paha olla.

%d bloggaajaa tykkää tästä: